JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2011
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian ja Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien och Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Pekka Haavisto
2/2011


Pekka Haavisto

Suomen somalit tukevat rauhanprosessia

Kansainväliset uutistoimistot ovat juuri kertoneet tiedon, että suomalainen somaliparlamentin jäsen Aden Bulle Mohamud surmattiin kotiovellaan Mogadishussa. Rauha hänen muistolleen.

Uutinen muistuttaa taas siitä miten riskialtis ja heiveröinen Somalian tämänhetkinen rauhanprosessi on. Taistelut ja pommi-iskut Mogadishussa eivät ole päättyneet, vaikka väliaikaishallinnon TFG:n armeijaa ja poliisivoimia on vahvistettu. ja AMISOM rauhanturvaoperaatio pyrkii pitämään huolta Mogadishun turvallisuudesta.

Myös Suomi on tukenut Somalian turvallisuussektorin uudistusta EUTM-hankkeen kautta (European Union Training Mission Somalia). EUTM on Euroopan Unionin operaatio, jonka tarkoituksena on tukea Somaliassa toimivaa Afrikan Unionin AMISOM -operaatiota Somalian turvallisuusjoukkojen koulutuksessa. Lokakuussa 2011 Suomi päätti jatkaa osallistumistaan EU:n jatkamaan operaatioon. Koulutuspaikka on Ugandan Bihangassa, ja Suomi on mukana enintään 10 hengen osastolla.

Somalian rauhanprosessista ja väliaikaishallinnon tuesta vastaa YK:n Nairobissa toimiva UNPOS-toimisto (United Nations Political Office for Somalia). Toimistoa johtaa tansanialainen Augustine Mahiga. Syyskuussa UNPOS:n johdolla väliaikaishallitus TFG ja kansainväliset toimijat allekirjoittivat 12 kuukauden "tiekartan", jossa sovittiin Somalian poliittisesta reformista ja sovitteluprosessin etenemistä. Tiekartan aikataulu ja tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Monet epäilevät myös, onko väliaikaishallinnolla ja parlamentilla halua ja valmiutta lähestyä vielä sopimuksen ulkopuolella olevia ryhmiä ja alueita. Vallan jakaminen on aina vaikeaa.

Rauha Somaliassa tarvitsee nyt somalien itsensä vahvaa panosta. Kansainvälinen yhteisö on valmis tukemaan, mutta se ei voi korvata somalien omaa tahtotilaa. Suomen somalit ovat olleet hyvin mukana rauhanprosessissa, ja heitä on tuettava siihen osallistumisessa. Julkisuudessa olleet uutiset joidenkin Suomen somalien osallistumisesta terroristijärjestö Al-Shabaabin tukemiseen ja värväykseen ovat tätä taustaa vasten huolestuttavia. Diasporan pitäisi etsiä konfliktiin ratkaisua, ei tukea konfliktin jotakin osapuolta.

Heikon turvallisuustilanteen jatkuessa Mogadishussa muiden Somalian alueiden kehitys on alkanut eriytyä. Pohjoisen rauhallisessa Somalimaassa myös kansainvälisellä yhteisöllä on entistä enemmän hankkeita meneillään. Somalimaa, jossa myös vaalit ovat sujuneet rauhallisesti, onkin ollut esimerkkinä koko Somalialle. Puntinmaassa merirosvous ja kidnappaukset ovat jarruttaneet kehitystä. Puntinmaan hallinnon ja presidentti Farolen on saatava omalla alueellaan rikollisuus kuriin. Vasta sitten kansainvälinen yhteisö voi täydellä panoksella olla auttamassa Puntinmaan kehitystä.

Suomen somalien panosta Somalian rauhan ja kehityksen edistämisessä tarvitaan. Suomessa asuvat somalit voivat käyttää osaamistaan ja koulutustaan entisen kotimaansa auttamiseksi monella eri tavalla. Vain näin voi toteutua se mahdollisuus, josta monet heistä haaveilevat – mahdollisuus palata omaan maahan, tai ainakin mahdollisuus vierailla siellä turvallisesti ja ilman pelkoa.

Pekka Haavisto

kansanedustaja

Ulkoministerin erityisedustaja Afrikan konflikteissa

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT