JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2011
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian ja Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien och Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
2/2011

kirja-arvio rauha

Rauhan juuret ovat historiassamme

David Cortright, Rauha, Ajatusten ja liikkeiden historia, Gaudeamus 2011. Alkuperäinen teos David Cortright, Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-952-495-163-0.

David Cortright on rauhantutkija ja –aktivisti, joka johtaa politiikan tutkimuksen laitosta Notre Damen yliopiston rauhantutkimusinstituutissa. Vuonna 2011 suomennettuna julkaistu ”Rauha” sisältää poikkeuksellisen laajan katsauksen rauhan juuriin, historiaan ja yleiseen merkitykseen.

Kirja keskittyy pääasiassa rauhan historiaan, mutta avaa paikoin myös sen tulevaisuutta. Asioiden ja tapahtumien käsittely rauhan käsitteen kautta onnistuu herättämään lukijassa paljon ajatuksia niin yleisen maailmankuvan, sotahistorian merkityksen kuin nykyajan ilmiöiden osalta. Kirjan optimistinen tyyli antaa omalta osaltaan vastauksen siihen, mitä historia on meille rauhasta kokonaisuudessa opettanut.

Kirja lähtee luontevasti liikkeelle rauhan määritelmän problematiikasta. Sen jälkeen aiheeseen liittyviä asioita käsitellään kahdessa eri osassa, joista ensimmäinen sisältää rauhan liikkeitä ja toinen sen yksityiskohtaisempia teemoja. Liikkeiden osalta katetaan mm. ensimmäisiä rauhanjärjestöjä, kylmän sodan ajan liikehdintää ja sotimisesta kieltäytymistä. Teemaosio sisältää mm. uskontoon, demokratiaan, oikeudenmukaisuuteen sekä aseiden riisuntaan liittyviä kappaleita. Teos päättyy realistisen pasifismin pohdintaan. Kirja selvittää hyvin rauhan merkitystä ja menneisyyden juuria, mutta siitä on poimittavissa myös uhkaavia tulevaisuudenkuvia. Miten meidän tulee muuttua ihmisinä ja kansoina, jotta voimme ylläpitää rauhaa alati muuttuvassa maailmassa?

Kirja on erittäin kattava ja aiheen rajaaminen on onnistunut, vaikkakin kappalejaot vaikuttavat paikoin sekavilta. Tekstin ja kappaleiden siirtymät aiheesta toiseen sujuvat kuitenkin luontevasti. Perusteellisuuden ja objektiivisuuden takia kirja on ehdottoman uskottava, mutta taittuu ajoittain pitkävetisyyden puolelle. Toisaalta laaja näkökulma ja yksityiskohtaisuus korostaa rauhan monipuolisuutta ja hankaluutta niin ilmiönä kuin teoreettisena käsitteenäkin. Cortrightin tyyli on enemmän selostava ja pohdiskeleva kuin suoraan argumentoiva. Vaikka kirjailijan tarkoituksena on ollut kirjoittaa rauhan historiasta, tuskin lukijat olisivat pahastuneet mikäli hän olisi vetänyt suorempia poliittisia johtopäätöksiä kuvattujen tapahtumien merkityksistä, erityisesti rauhan edistämisen mahdollisuuksien suhteen. Teos tarjoaa siten paljon faktatietoa rauhan historiasta, mutta jättää lukijan kaipaamaan lisää konkreettisia ehdotuksia ja ajankohtaista keskustelua asian tiimoilta.Siinä mielessä kirja onnistuu tavoitteessaan nostaa aihe takaisin poliittiseen keskusteluun.

Kirjan yleinen merkitys rauhan historiaa kokoavana teoksena on kiistaton. Teoksella on selkeä yleissivistävä tavoite ja lukukokemus on kokonaisuudessa miellyttävä. Hyvät historian ja politiikan perustiedot auttavat tosin saamaan kirjasta enemmän irti. Vastausta iänikuiseen kysymykseen rauhan saavuttamisen mahdollisuuksista ei suoraan anneta, mutta kirja rajaa ja käsittelee hyvin ne tekijät, joista asia on riippuvainen. Aiheen vaikeuden huomioon ottaen kirja on erittäin onnistunut ja sen yleissivistävän otteen sekä objektiivisen näkökulman takia sitä voi suositella erittäin laajalle lukijakunnalle.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT