JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2011
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian ja Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien och Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Maippi Tapanainen
2/2011

Hallinto tuo turvallisuutta

SSDA ry:n projektin alulle paneman aluehallinnon luoma järjestys on jo houkutellut Himan ja Heebin alueille diasporasta muitakin järjestöjä hankkeineen.

Osman Mohamed Ali ja joukko paikallisia yhteistyökumppaneita seminaarissa Adadossa marrakuussa 2010.

”Kun hanke Himan ja Heebin hallinnon kehittämiseksi vuonna 2007 käynnistyi alueiden järjestäytymisaste oli nolla”, kertoo Osman Mohamed Ali Somali Sosiaalikehitys SSDA ry:stä. Tarve yhteisön järjestäytymiselle ja hallinnon luomiselle Keski-Somaliassa sijaitseville alueille oli ilmeinen, myös diasporan mielestä.

Kehitysprojekti on tuottanut tuloksia. Alueen hallinnoimisesta vastaavat nyt 23-jäseninen parlamentti, jonka klaanit valitsevat, presidentti ja varapresidentti, joiden nimittämisen hoitaa parlamentti, sekä kuusi, presidentin ja varapresidentin valitsemaa ministeriä. Aluehallinnon rahoittaa diaspora.

Himanin ja Heebin tulevaisuutta suunnitellaan nyt systemaattisesti. Viisivuotissuunnitelmassa 2010 – 2014 aluehallinto painottaa turvallisuutta, yhteiskunnallista kehitystä ja piratismista eroon hankkiutumista.

Hallinnon rekrytoimat turvallisuusjoukot ovat pitäneet Al Shabaabin sotilaat enimmäkseen loitolla. Turvallisuus on kohentunut, mutta tilanne vaihtelee. Klaanit voivat joskus joutua konfliktiin keskenään, mutta iso ongelma on muualla. "Vastakkain ovat Al Shabaab ja maltilliset ryhmät", Ali sanoo.

Piratismista ei ilman kansainvälisen yhteisön apua edes ajatella selvittävän. Yhteiskunnassa riittää kehitettävää ja siihenkin aluehallinto tarvitsee kansainvälistä apua. Ensimmäiset, tärkeimmät askelet on kuitenkin jo otettu.

Hallinnolliset rakenteet ovat tehneet vaikutuksen diasporaan. Ihmiset ovat rohkaistuneet ja alueella – johon aiemmin ei kukaan rohjennut tulla – toimii useita eri järjestöjä.

”Mutta SSDA:n projekti oli päänavaus”, Ali muistuttaa.

Ensin oli lukutaitoprojekti

SSDA:n aiemmatkin projektit ovat maininnan arvoisia nekin. 2005 – 2007 kolmivuotisen projektin avulla käynnistynyt osuuskunta toimii edelleen. Projektin aikana 50 paimentolaisperhettä osallistui luku- ja kirjoitustaidon opetukseen. Aamupäivisin koulussa olivat lapset, iltaisin vanhemmat.

Lukutaitoprojektin alussa koulua käytiin ulkona.

Projektin mittaan koulu siirtyi puun alta sisätiloihin. ”He istuivat edelleen matoilla, mutta heillä oli seinät ja katto”, Ali toteaa.

Lukutaitoprojektin onnistumiseen vaikutti merkittävästi hankkeeseen sisältynyt vesialtaiden rakentaminen.

”Koko kylä muuttui, kun paimentolaiset alkoivat kokoontua paikalle, keittämään ja juomaan teetä, sekä oppimaan. Nyt siellä on iso kylä, yli sata asuntoa.”

Maippi Tapanainen

toimittaja, Afrikan Sarven toimitussihteeri

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT