JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Hiphopduo AK sai nuoret liikkeelle

Tilaisuus tutustua somalialaiseen kulttuuriin ja ruokaan veti somalialaiseen iltaan runsaasti vieraita. Nuorten järjestämän illan ehdoton kohokohta oli helsinkiläinen hiphopduo AK. Etenkin tyttöihin ja nuoriin naisiin vetoavan AK:n juuret ovat Afrikan sarvessa, Somaliassa ja Etiopiassa.

Elisa Vepsäläinen

 
Artikkeli
Somali weddings in the diaspora

Jaana Janssen

Matkakertomus
Lettejä ja kivääreitä erämaassa

Alviina Alametsä

 
Artikkeli
Between a rock and a hard place

Nasra Jama Abdullahi Bulhan & Nimo-Ilhan Ali

Kulttuuri
Nordic Somali Week Festival 2016

Nina C. Öhman

 
Marja Tiilikainen

Marja Tiilikainen

Perhe ja avioliitto: jatkuvuutta ja muutoksia

Tämä vuoden viimeisen Afrikan Sarven lähtökohtana ovat olleet perhe ja avioliitto, jotka molemmat ovat perustavaa laatua olevia instituutioita. Avioitumiseen ja hääjuhliin tiivistyy kulttuurisia odotuksia ja jatkuvuutta, mutta samalla ne ovat avoimia myös muutokselle. Erityisesti diasporassa kulttuuriset käytännöt imevät itseensä uusia vaikutteita ja merkityksiä.

Näitä muutosprosesseja kuvaa Jaana Janssen artikkelissaan somalialaisista häistä, joihin liittyen neuvotellaan yhtäältä kulttuurisesta samanlaisuudesta ympäröivän suomalaisen kulttuurin kanssa, toisaalta somalikulttuurin autenttisuudesta, jota halutaan korostaa erityisesti ”oikeanlaisten” häävideoiden avulla.

Linda Hart pohtii artikkelissaan sitä, miten maaliskuussa 2017 Suomessa voimaan astuva uusi avioliittolaki tulee vaikuttamaan eri uskontokuntien vihkimiskäytäntöihin. Aiheesta on toistaiseksi käyty keskustelua vain vähän muiden uskontokuntien kuin evankelis-luterilaisen kirkon kohdalla.

Maria Väkiparta puolestaan tuo esiin sen, kuinka avioitumiseen liittyvät odotukset muuttuvat myös Afrikan sarvessa: somalimaalaisten miesten asenteet tyttöjen ympärileikkausta kohtaan ovat muuttumassa eikä operaatiota enää pidetä avioliiton ehdottomana edellytyksenä kuten ennen.

Abdirashid A. Ismail valottaa artikkelissaan sitä, miksi somalialaisten yksinhuoltajaäitien määrä Suomessa kasvaa. Hänen mukaansa pääasialliset syyt liittyvät yhtäältä maahanmuuttopolitiikkaan ja toisaalta tekijöihin, jotka aiheuttavat painetta puolisoiden välisiin suhteisiin ‒ kuten muuttuneisiin sukupuolten välisiin rooleihin ‒ ja lisäävät avioerojen määrää.

Mutta lehdessä on myös varsinaisen teeman ulkopuolisia juttuja. Suomen Somalia-verkoston viestintäkurssille osallistuneet nuoret olivat keskeisessä roolissa Afrikan Sarven numeron 1-2016 tuottamisessa ja myös tähän numeroon kolumnin ovat kirjoittaneet Adnan Abdi, Adam Adam, Jamila Mohamud ja Abdirauf Ibn Yusuf. Olemme ylpeitä kaikista nuorista, jotka ovat vuoden aikana innolla osallistuneet kirjoitushankkeeseen ja uskomme, että heistä kuullaan vielä jatkossa!

Muista tämänkertaisen lehden monipuolisista jutuista mainittakoon Wisam ElFadlin kolumni vahvoista sudanilaisista naisista, Nina C. Öhmanin juttu Nordic Somali Week Festival -tapahtumasta, Alviina Alametsän matkakertomus Eritreasta sekä Nasra Jama Abdullahi Bulhanin ja Nimo-Ilhan Alin kiinnostava artikkeli hargeisalaisten pienyrittäjien ja heidän asiakkaidensa monimutkaisesta riippuvuussuhteesta.

Näin vuoden lähestyessä loppuaan Afrikan Sarvi toivottaa lukijoilleen erinomaista vuotta 2017!

Marja Tiilikainen

Tämä Afrikan Sarven numero on tehty osana Suomen Akatemian rahoittamaa ”Transnationaaliset muslimiavioliitot: hyvinvointi, laki ja sukupuoli” -tutkimushanketta.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT