JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2011
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian ja Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien och Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
2/2011

Afrikan urbaani rytmi Kiasmassa

Kiasman ARS 11 -näyttelyn teemana on Afrikka, jonka kontekstissa tarkastellaan ympäristön ja kulutuksen sekä siirtolaisuuden ja historian ilmiöitä. Yllätykselliset teokset, urbaani ote ja näyttelyn värikkyys vievät museovierailijan mukanaan. Kokonaisuus on toimiva, raikas ja kiinnostava.

ARS 11 -näyttelyn ovat koonneet Kiasman johtaja Pirkko Siitari, intendentti Arja Miller ja amanuenssi Jari-Pekka Vanhala. Teeman on valinnut Kiasman edellinen johtaja Berndt Arell.

Näyttelyyn valituista taiteilijoista suurin osa on afrikkalaisia, mutta mukana on myös eurooppalaisia, mantereella asuneita ja Afrikka-teemasta inspiroituneita taiteilijoita. Näyttely esittelee suuren määrän teoksia, noin 300 eri työtä 30 eri taiteilijalta.

ARS 11 ei viestitä yhtä yhtenäistä sanomaa, vaan keskittyy tuomaan esille sitä Afrikkaa, joka maanosasta käytävässä yhteiskunnallisesta keskustelusta jää puuttumaan. Ajatuksia herättävä valokuvataide on erityisen mieleenpainuvaa. Kuvista näyttäytyy odotusten mukaan ääripäiden ja ristiriitojen manner. Korkeista odotuksista huolimatta näyttelyn runsaus, värikkyys ja urbaani syke yllättää positiivisesti.

Parasta näyttelyssä on moderniin afrikkalaiseen maailmankuvaan tutustuminen. Monipuolisen taiteilijaryhmän takia näkökulmat ovat erilaisia, mutta silti riittävän yhtenäisiä muodostaakseen toimivan kokonaisuuden. Erityisen ilahduttavaa on se, että mukaan on valittu nuoria naistaiteilijoita.

Näyttelystä saa vieläkin enemmän irti, mikäli tutustuu etukäteen taiteilijoiden profiileihin Kiasman verkkosivuilla. Sivustoille kootuissa inspiraatioteksteissä taiteilijat kuvaavat niitä monimutkaisia ja elämää määritteleviä eroja ”kehittyneiden” ja ”kehittyvien” maiden välillä, jotka teoksistakin on luettavissa.

Mielenkiintoisimman pohdinnan inspiraatiosta tässä yhteydessä esittää belgialainen Vincent Meessen, joka nostaa inspiraation oheen ekspiraation käsitteen. Asioiden päättyminen leimaakin montaa näyttelyn teosta, elämän sekä taiteen syklinen luonne on esillä kiinnostavalla mutta luontevalla tavalla.

Nigerialainen Otobong Nkanga puolestaan nostaa esille toisen olennaisen asian; ei ole olemassa vain yhtä totuutta. Vanha sanonta pitää paikkaansa erityisesti Afrikan tapauksessa. Harmillisen usein manner näyttäytyy Suomessa median kautta yksipuolisena ja ilottomana.

ARS 11 onnistuu rikkomaan afropessimismin kaavaa. Näyttely muistuttaa oikeutetusti, että iloa ja surua on läsnä kaikkialla, olosuhteista riippumatta. Näyttelyn teosten monipuolisuus myös poliittisten näkökulmien suhteen luo lisäkerroksen näyttelyn kiinnostavuudelle ja vaikuttavuudelle.

Näyttely kuvittaa onnistuneesti niitä ongelmia, joita emme näe, mutta joista kuulemme arjessa median kautta. Laiton maahanmuutto, historian merkitys nykypäivän elämässä, lapsityövoima ja köyhyys konkretisoituvat monessa teoksessa. Näiden vaikeiden teemojen käsittelystä huolimatta kokonaiskuva näyttelystä jää positiiviseksi.

ARS -näyttelyiden sarjan perinteen mukaan ARS 11 täyttää museovieraan mielen tuoreella ja positiivisella, keskustelua herättävällä sisällöllä. On toivottavaa että ARS 11 tavoittaisi yleisökseen sekä nuoria että vanhempia näyttelyvieraita.

Näyttelyyn on mahdollisuus tutustua myös eri puolella maata, sillä näyttely laajenee ARS –näyttelyiden 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Suomessa kahdeksaan muuhun kaupunkiin Helsingin lisäksi. Museovieraat päättävät saako Afrikka näyttää suomalaiselle yhteiskunnalle sen modernimman puolen.

Ars 11 Kiasmassa 27.11.2011 saakka.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT