JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2012
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Tuleeko Darfurista unohdettu konflikti?

Liki vuosikymmenen aikana Darfurin konfliktiin ei ole löydetty kestävää poliittista ratkaisua. Kaikkia keskeisiä kapinallisryhmiä ei ole koskaan saatu allekirjoittamaan neuvoteltuja rauhansopimuksia, eikä Sudanin hallitus toisaalta ole koskaan implementoinut aikaansaatuja sopimuksia. Keskeinen ongelma on ollut kapinallisryhmien kyvyttömyys luoda yhtenäinen neuvottelurintama.

Jussi Laurikainen

 
Reportaasi
Två fascinerande kvinnor

Lennart Brander

Projekti
Khat-valistusta opetussuunnitelmiin

Maippi Tapanainen

 
Artikkeli
Khat: A lingering controversy

Neil Carrier

Projekti
Huutava pula lähes kaikesta

Anna Aguilera-Pesä & Mariko Sato

Reportaasi
Iltamissa juhlittiin Helsinkiä

Maippi Tapanainen

 
Marja Tiilikainen

Marja Tiilikainen

Uusi presidentti, uusi alku?

Kuluva syksy on ollut Somaliassa merkittävä. Väliaikaishallinto on päättynyt ja maahan on valittu uusi presidentti ja parlamentti. Lisäksi Somalia on saanut uuden perustuslain. Presidentiksi valittu, pian 57-vuotias Hassan Sheikh Mahamud, on kansalaisyhteiskunta-aktiivi, joka on ollut mukana monissa rauhaa edistävissä hankkeissa ja tehnyt yhteistyötä lukuisten paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Hänellä on kokemusta myös koulutussektorilta ja tutkimustehtävistä. Presidentti Mahamudilla on teknisen alan kandidaatin tutkinto Somalian kansallisesta yliopistosta vuodelta 1981 ja maisterin tutkinto Bhopalin yliopistosta Intiasta vuodelta 1988. Mahamudin valinta oli positiivinen yllätys niin kansainvälisille tarkkailijoille kuin monille somalialaisillekin. Häntä pidetään yleisesti ottaen uskottavana ja korruptoitumattomana henkilönä, jolla on mahdollisuus johtaa maa uuteen alkuun.

Uuden perustuslain mukaan parlamentissa ja hallituksen instituutioissa tulisi olla naisia vähintään 30 prosenttia. Tähän ei parlamentin kokoonpanossa vielä aivan päästy, mutta hyvää lupaa se, että 10 valitusta ministeristä kaksi on naisia: ulkoasiainministeri Fauzia Yusuf Haji Adan, joka toimii myös varapääministerinä, sekä sosiaalisista kehityspalveluista vastaava ministeri Maryam Kassim.

Somalia on valtavien haasteiden edessä ja uusi hallinto tarvitsee kaiken mahdollisen tuen onnistuakseen tehtävässään. Lokakuun alussa Kirkon ulkomaanapu ja Ulkopoliittinen instituutti järjestivät seminaarin, missä kutsuttuina puhujina olivat Alexander Rondos, EU:n erikoisedustaja Afrikan sarvessa, sekä Taisier Ali, johtaja Afrikan sarven rauhanrakennusinstituutissa Asmarassa, Eritreassa. Rondos mainitsi joitain laajoja kysymyksiä, joita Somalian uuden hallinnon – kansainvälisen yhteisön tuella – pitää tarkastella: turvallisuus, sovinnonteko, Somalian uudelleenintegrointi kansainväliseen talousjärjestelmään, aluehallintojen ja keskushallinnon välinen suhde sekä instituutioiden kapasiteetin vahvistaminen.

Nämä ovat suuria ja ilmeisen välttämättömiä kysymyksiä ratkaista. Tavallisen kansalaisen näkökulmasta tärkeät asiat näyttäytyvät toisenlaisessa mittakaavassa, mutta yhtä polttavina: oman perheen toimeentulo, koulutus ja terveys. Jotta usko positiiviseen kehitykseen säilyy, tulisi tavallisten ihmisten arjessa näkyä edes jotain konkreettista muutosta parempaan.

Tämä Afrikan Sarven numero keskittyy erityisesti terveyteen ja terveydenhuoltoon. Somalian keskushallinnon romahtamisen jälkeen palvelut ovat rajusti yksityistyneet ja seurauksena on ollut kaupallisten terveysmarkkinoiden synty. Sama kehitys heijastuu myös mielenterveyspalveluiden tarjontaan Somalimaassa. Tätä kehitystä tarkastelevat Mariko Sato ja Marja Tiilikainen artikkeleissaan. Lehdessä kerrotaan myös ruohonjuuritason hankkeista terveyssektorilla: MIDA FINNSOM Health-hankkeessa työskentelevien kokemuksista, Sahedin terveydenhuollon kehittämishankkeesta Keski-Somaliassa ja Abiliksen vammaistyöstä Etiopiassa. Lennart Branderin katsaus tuberkuloosiin ja suomalaisten tekemään tuberkuloosityöhön Somaliassa ulottuu 1980-luvulta nykypäivään.

Khat-pensaan huumaavien lehtien pureskelu on erityisen suosittua somalialaisten ja jemeniläisten keskuudessa. Neil Carrier Oxfordin yliopistosta kertoo artikkelissaan khatin kasvatuksesta ja käytöstä sekä sen keskeisestä merkityksestä perheiden toimeentulolle. Toisaalta khatin käyttöön liittyy vakavia terveysongelmia ja sen käytöstä valistetaan mm. Puntland Community ry:n hankkeessa Puntinmaassa. Lehden kolumnisteina on kaksi nuorta naista, Warda Ahmed ja Rahma Mohamed.

Somalian rauha on kytköksissä koko Afrikan sarven tilanteeseen. Jussi Laurikainen, joka työskentelee UNDP:n palveluksessa Sudanissa, muistuttaakin artikkelissaan Darfurin ratkaisemattomasta konfliktista. Laurikaisen analyysi näyttää vahvistavan Taisier Alin huolta siitä, että Sudanin hallitus ei toimi ja valtio on luisumassa kohti romahdusta.

Siinä vain muutamia poimintoja lehden sisällöstä. Toivotamme kiinnostavia lukuhetkiä! Afrikan Sarvi -lehti on ilmestynyt nyt kahden vuoden ajan. Otamme mielellämme vastaan palautetta lehden kehittämiseksi edelleen.

Marja Tiilikainen

Päätoimittaja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT