JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2015
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

1/2015

Afrikka Suomessa -näyttely Työväenmuseo Werstaalla

Tampereella, työväenmuseo Werstaalla huhtikuussa avattu Afrikka Suomessa -näyttely avaa uusia näkökulmia suomalaisuuteen. Näyttely kertoo Afrikasta Suomeen tulleiden ihmisten ja heidän jälkeläistensä historiasta, yhteisöistä ja arjesta Suomessa. Samalla se herättää pohtimaan, miten suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta on muuttunut.

Näyttely kyseenalaistaa sekä suomalaisuutta että afrikkalaisuutta koskevia vanhentuneita, yksipuolisia ja eriarvoistavia ajattelutapoja. Se on ensimmäinen afrikkalaisten diasporasta Suomessa tehty museonäyttely.

Afrikka Suomessa -näyttelyn teemoja ovat afrikkalaistaustaisten ihmisten toiminta kulttuurin, politiikan, työelämän, urheilun ja uskonnollisen elämän piirissä. Näyttelyssä voi tutustua Afrikka-kaupan valikoimiin, Senegalista lähtöisin oleviin murideihin tai afrikkalaistaustaisiin muusikoihin videojukeboksissa. Se kertoo myös perheiden arjesta sekä lasten ja nuorten elämästä.

Näyttelyn käsikirjoituksesta vastannut African Presence in Finland -tutkimushankkeen johtaja YTT Anna Rastas kertoo näyttelyidean kehittyneen vähän kerrallaan.

”Monet afrikkalaistaustaiset olivat kritisoineet sitä, miten heidät jatkuvasti määritellään suomalaisuuden ulkopuolelle ja miten yksipuolisesti heistä puhutaan niin mediassa kuin tutkimuksissa. Olin käynyt keskusteluja myös monien ulkomaisten tutkijakollegojen kanssa vähemmistöjen historian tutkimisen ja tallentamisen tärkeydestä ja siitä, miten vähemmistötkin tulisi sisällyttää kuvauksiin Euroopan eri kansoista.”

Werstas on toteuttanut näyttelyn yhdessä Suomen afrikkalaisyhteisöjen kanssa ja sen tekemiseen on osallistunut yhteensä noin kaksisataa henkilöä. Materiaali on koottu toimintatutkimuksen menetelmin työpajoissa vuosina 2013–2014.

Näyttely on avoinna yleisölle Työväenmuseo Werstaalla 29.4.–8.11.2015 ja siihen on vapaa pääsy.

Kuva: Charmaine Ajao

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT