JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2015
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Maippi Tapanainen
1/2015

R3:ssa puhutaan yhdeksäätoista kieltä

Monikulttuurista nuorisotyötä Vantaalla

”Työllistyminen on toimintaamme osallistuvien nuorten tärkein tavoite”, R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n puheenjohtajana ja nuorisotyöntekijänä vielä hiljakkoin toiminut Aadan Ibrahim toteaa vakavana. Perheensä juuri Suomeen saaneelle Ibrahimille R3 oli kevääseen saakka toinen työpaikka, nyt hän on keventänyt työpäiviään vaimon ja lapsen kotiutumista helpottaakseen. 

R3 yhdistys pyrkii auttamaan eri puolilta maailmaa Suomeen muuttaneita nuoria löytämään paikkansa yhteiskunnassa. Romaninuoret ovat löytäneet R3:n, vaikka heidän maahanmuuttajajuurensa juontavat 500 vuoden taakse. ”He ovat hakeutuneet mukaan toimintaan ja yksi ohjaajistakin on romani. Romaninuoret ovat havainneet, että heidän ongelmansa ovat samanlaisia kuin maahanmuuttajanuorilla.”

Aadan Ibrahim

Usein ongelmat liittyvät työllistymiseen. Ibrahim kertoo, miten 2010 käynnistyneen info-hankkeen alkuvaiheissa yhdistys otti yhteyttä suoraan firmoihin, valikoi heille hyviä nuoria ja toimi kaikin tavoin nuorten ja työelämän välisenä siltana.
”Toiminta oli tehokasta, kun työnantajien kanssa istuttiin kasvokkain, pelkkä kirjeen lähettäminen ei riitä”, Ibrahim painottaa.

Aktiivinen ote toimii

Silloin, kun työnsaanti on hankalaa kaikille, on se maahanmuuttajataustaiselle nuorelle kaksinverroin hankalampaa. Siksi Ibrahimia harmittaa, että info-hankkeen rahoitus on päättymässä vuoden lopussa. Tarve kun on aikojen kiristyttyä vain kasvanut.

Työllistyminen on tärkeää, koska se on keino päästä yhteiskuntaan sisään. Puuttuvat todistukset ja vajavainen kielitaito voivat olla hidasteita, mutta esteitä ne eivät saisi olla.
”Ihmisillä on halu tehdä töitä ja työ puolestaan pakottaa oppimaan kieltä”, Ibrahim sanoo. ”Kielikurssiryhmien heterogeenisuus ja kielioppipainotteisuus eivät sovi ainakaan kaikille, töiden kautta kieltä oppii pakostakin.”

Osa työnantajista torjui yhteydenotot, mutta monesta jäi hyviä muistoja. ”Suurin osa ymmärsi tilanteen ja järjestö nähtiin ikään kuin työntekijän takaajana, sillä meihin sai ottaa yhteyttä, jos työpaikalla tuli ongelmia tai kysymyksiä.”

Vuodessa työllistyi tai koulutukseen pääsi noin 30 nuorta, enemmän kuin osattiin odottaakaan. ”Tiedotus sujui parhaiten puskaradion kautta. Kaverit ja kavereiden kaverit kuulevat hyvistä tuloksista ja osaavat hakeutua mukaan.”

Järjestö voi luoda uutta yhteisöllisyyttä

Toinen R3:n hanke, vuonna 2013 käynnistynyt R3 Action!, on tarkoitettu nuorille, jotka ovat jo syrjäytyneet tai syrjäytymisriskin alla. He eivät ole vielä valmiita kouluun tai työhön, mutta toiminta vertaisryhmässä vähintäänkin vetää ulos kotinurkista.

Rekisteröityneitä käyttäjiä R3:ssa käy noin sata, 60 prosenttia heistä on somalialaistaustaisia, mutta yhdistyksen tiloissa puhutaan 19 eri kieltä.
”Ylipäätään on hyvä, että työntekijöitä on eri kansallisuuksista, silloin ollaan aidosti monikulttuurisia”, Aadan Ibrahim. ”Sitä paitsi luottamusta ei tarvitse rakentaa erikseen silloin, kun ollaan jo tuttuja.”
Tytöille on tarjolla oma kerhonsa, samoin nuorille äideille. Kävijöistä 40 prosenttia on tyttöjä.

Niin R3:lle kuin muillekin järjestöille riittää Ibrahimin mielestä tekemistä paljonkin. Ne voisivat kompensoida yhteisöiden hajoamista tuomalla yhteen perheitä, suomalaisuuteen liudentuvia nuoria ja heidän perinteistä kiinnipitäviä äitejään ja isiään. Ibrahim näkee järjestöille tulevaisuudessa tilausta myös koulujen, työpaikkojen ja nuorten välisinä siltoina.
”Kymmenen vuotta sitten oltiin yhdessä eri tavalla, nyt tarvitaan erilaisia järjestelyjä.” 

Aadan Ibrahimin oma hiljainen kausi ei jatku loputtomiin, sillä tulevaisuudessa vuoden maahanmuuttajamieheksi valittu Ibrahim aikoo hankkiutua lisäopintoihin ja politiikkaan. ”Nuorten kotoutumista täytyy edistää myös rakenteellisella tasolla”, hän perustelee. 

Fakta

Vantaan Myyrmäessä toimiva R3 Maahanmuuttajien tuki ry on saanut nimensä kolmesta englanninkielisestä sanasta respect, rights ja responsibility. Sanat – kunnioitus, oikeus ja vastuu – kuvaavat vuonna 2003 perustetun yhdistyksen arvoja.

Tällä hetkellä R3:lla on meneillään kaksi projektia, vuonna 2010 alkanut info- ja palvelukeskus, joka tukee ja ohjaa nuoria koulutukseen ja työnhakuun liittyvissä asioissa, ja R3 Action, jossa tavoitteena on nuorten elämänhallintataitojen tukeminen ja kartuttaminen.

Teksti ja kuvat Maippi Tapanainen

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT