JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2015
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
1/2015

Avoimet ovet somalitaustaisten arkeen

Yusuf M. Mubarak, Eva Nilsson ja Niklas Saxén: Suomen somalit
Into kustannus Oy, 2015. 312 s.

Suomen somalit käsittelee somalitaustaisten suomalaisten arkea ja elämää kotimaassamme. Kirja perustuu lähes sataan haastatteluun, tilastoihin ja tutkimuksiin somalivähemmistön asemasta, kokemuksista ja näkemyksistä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kirja lähtee liikkeelle ”alusta”, Suomen ja Somalian ensimmäisistä yhteyksistä, jotka luotiin kehitysyhteystyöhankkeissa 1980-luvulla. Siinä käsitellään laajasti eri teemoja kuten suhdetta valtaväestöön, työelämän moninaisia haasteita, uskontoa, koulutusta, kulttuuria, perhesuhteita, syrjintäkokemuksia, asenteita ja sukupolvien välisiä eroja sekä haastateltavien mielipiteitä Suomesta ja Somaliasta.

Kiinnostavimmat kohdat käsittelevät toisen sukupolven nuorten asemaa ja hybridi-identiteetin haasteita. Lopussa käsitellään vaikeaa teemaa, mahdollista paluuta Somaliaan ja sopeutumista ”vanhaan uuteen” kotimaahan.

Tietokirjaksi teos on varsin mukaansatempaava ja haastatteluista on saatu paljon irti. Osa kappaleista on lyhyitä ja paikoin esiintyy toistoa, mutta kokonaisuutta nämä eivät häiritse. On hienoa, että kirja kattaa monia teemoja ja että mukana on kaikenikäisten rehellisiä näkökulmia, jotka on esitetty tasapuolisesti. Erot eri yhteiskuntaryhmien välillä somaliyhteisön sisällä ovatkin erityisen kiinnostavia, kuten myös haastateltavien näkemykset suomalaisen yhteiskunnan kipupisteistä.

Tämänkaltaiselle teokselle olisi ollut tarvetta jo aiemmin, onhan ensimmäisten somalialaisten pakolaisten tulosta Suomeen vierähtänyt jo yli 20 vuotta. Toisaalta nyt julkaistuun kirjaan on sisällytetty paljon syvällistä analyysiä sukupolvien välisistä eroista. Ensimmäisten maahanmuuttajien saapuessa 1990-luvun alussa ovat haasteet olleet erilaisia kuin heille täällä syntyneillä lapsilla. Kaikkia heitä valitettavasti kuitenkin yhdistävät yhteiset rasismin kokemukset.

Vaikka kirjassa käsitellään paljon vaikeita ja koskettavia elämäntarinoita, sisältää teos myös hauskoja sattumia ja toiveikkaita tulevaisuudennäkemyksiä, erityisesti toisen ja kolmannen sukupolven osalta. Se sisältää myös kiinnostavaa tutkimus- ja taustatietoa, juuri sopivissa määrin ja asianmukaisissa kohdissa. Hyvin tulevat esille myös ne vaikeudet, joita somalitaustaiset Suomessa kokevat, samoin kuin se miten näitä asioita voitaisiin konkreettisesti muuttaa. Vastuu jää lukijalle.

Kirjaa kirjoittaessa on otettu erinomaisesti huomioon erilaiset lukijakunnat. Se sopii siten sekä somalitaustaisille että heille, joille aihepiiri on täysin vieras. Kirja on suositeltavaa luettavaa erityisesti päättäjille ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville, jotka näihin asioihin voisivat oikeasti vaikuttaa. Hienoa olisi myös jos edes yksikin rasistisia mielipiteitä omaava henkilö uskaltaisi tarttua siihen ja lukea avoimin mielin.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT