JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2015
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Maippi Tapanainen
1/2015

Kansalaisjärjestöt ahtaalle Etelä-Sudanissa?

Etelä-Sudanin parlamentti on laatimassa kansalaisjärjestöjen toimintaa säätelevää lakia. Ihmisoikeusaktiivit pelkäävät, että laki vaikeuttaa niiden toimintaa. Avustustyöntekijät epäilevät lain voivan johtaa katastrofiin sodan ruhjomassa maassa.

Etelä-Sudanin sisällissodassa on viimeisen puolentoista vuoden aikana kuollut noin 50 000 ihmistä ja lähes kaksi miljoonaa on joutunut pakenemaan kotoaan.

Kansalaisjärjestölain hyväksyneet parlamentaarikot perustelevat sitä tarpeella säädellä suureksi paisunutta sektoria, jota toistaiseksi ei ole ohjattu lainsäädännöllä. Avustusjärjestöt puolestaan pelkäävät, että lakia käytetään säätelyn ja ohjaamisen sijaan tarkkailuun ja rajoittamiseen.

YK arvioi, että yli puolet Etelä-Sudanin 12 miljoonasta kansalaisesta on avun tarpeessa, 2,5 miljoonan arvioidaan kärsivän ruokaepävarmuudesta.

Uuden lain mukaan kansalaisjärjestöjen palkkalistoilla on oltava 80 prosenttia paikallisia työntekijöitä, myös asiantuntijatasolla. Monelle ryhmälle sääntö tuottaa valtavia ongelmia maassa, jossa yli 70 prosenttia ihmisistä on lukutaidottomia.

Järjestöjen on myös rekisteröidyttävä ja allekirjoitettava erityinen ”maasopimus” hallituksen kanssa. Keinoa on aiemmin käytetty Sudanissa kontrollin välineenä. 

Lisäksi järjestöjen täytyy käyttää Etelä-Sudanin pankkeja huolimatta siitä, että pankkisektorin epäillään olevan läpeensä korruptoitunut.

Humanitaarinen yhteisö on huolestunut siitä, että uusilla säännöillä valtio pyrkii yksinkertaisesti ja yksipuolisesti ottamaan hyödyn irti kansalaisjärjestöistä. Lain aiemmat versiot muistuttivat epämiellyttävästi Sudanin lakeja, joiden perusteella järjestöjä on rekisteröity ja lopulta säädelty hengiltä.

Kaikesta huolimatta avustusjärjestöissä toivotaan, että heidän huolensa osoittautuvat aiheettomiksi ja lakia parannetaan ennen kuin se lähikuukausien mittaan päätyy presidentin allekirjoitettavaksi.

Teksti: Maippi Tapanainen

Kuva: Stephen Graham/Irin

(Kodeistaan lähtemään joutuneet ihmiset ympäröivät Maailman ruokaohjelma WFP:n helikopterin Wau Shillukissa, Ylä-Niilin osavaltiossa.)

Uutistoimisto Irinin uutinen aiheesta: Will NGO bill restrict aid efforts in South Sudan?

 

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT