JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2015
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Ville-Samuli Haverinen
1/2015

Kansainvälinen somalitutkimuksen kongressi Helsingissä

Somalitutkijat koolle jo kahdennentoista kerran

Elokuussa Helsingissä järjestettävän somalitutkimuksen kongressin teemana ovat somalialaisen identiteetin monet ilmenemismuodot Somaliassa, Afrikan sarven alueella ja uusissa somaliyhteisöissä Afrikassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Kansainvälinen 12th Somali Studies International Association Congress. Revisiting Somali Identities – Addressing Gender, Generation and Belonging -kongressi haastaa osallistujat tarkastelemaan identiteettien moninaisuutta ja avautumista esimerkiksi taiteessa muun muassa sukupolvia, kansalaisuutta ja sukupuolta koskevien kysymysten kautta. Avainteemoiksi nousevat myös Somalian jälleenrakennusta muovaavat poliittiset, taloudelliset ja transnationaaliset tekijät.

Kongressin järjestää Somali Studies International Association (SSIA) yhdessä Helsingin, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen, Nuorisotutkimusseura ry:n sekä Suomen Somalia-verkosto ry:n kanssa. Helsingissä 19.–23. elokuuta 2015 järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen alan keskeisiä tutkijoita, opiskelijoita, virkamiehiä, kolmannen sektorin edustajia ja somalidiasporaa arviolta noin 150 henkeä yli kymmenestä eri maasta.

Järjestyksessä jo kahdennentoista SSIA-kongressin päätapahtumapaikkana toimii Helsingin Kruununhaassa sijaitseva Tieteiden talo. Kongressi avataan virallisesti torstaina 20. elokuuta Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Tapahtuman järjestelyistä vastaa työryhmä, johon kuuluu edustajia neljästä Suomen Akatemian rahoittamasta tutkimushankkeesta, Nuorisotutkimusseura ry:stä sekä Suomen Somalia-verkosto ry:stä. Akatemian tukemia hankkeita johtavat Outi Fingerroos Jyväskylän yliopistosta, Marja Tiilikainen Helsingin yliopistosta ja Päivi Harinen Itä-Suomen yliopistosta.

Kongressin ulkomaisiksi keynote-puhujiksi ovat lupautuneet Abdirashid Hashi (johtaja, Heritage Institute for Policy Studies, Mogadishu, Somalia), Yusuf Sheikh Omar (tutkija, La Trobe University, Melbourne, Australia) ja Mohamed Haji Mukhtar (professori, Savannah State University, Yhdysvallat). Heidän lisäkseen puheenvuoron tulevat pitämään tutkijat Mulki Al-Sharmani ja Marja Tiilikainen Helsingin yliopistosta.

Keynote-puhujien lisäksi kongressin ohjelmaan kuuluvat erilaiset työryhmät, joita järjestetään Tieteiden talolla kolmen päivän aikana yhteensä 15. Työryhmissä tullaan kuulemaan kaikkiaan noin 120 esitystä. Osallistujille järjestettävä iltaohjelma huipentuu illalliseen, joka nautitaan Suomenlinnassa lauantaina 22. elokuuta. Kongressi päättyy sunnuntaiseen ekskursiopäivään, jonka aikana vieraat voivat osallistua omatoimisesti erilaisille retkille Helsingissä ja sen lähiympäristössä.

SSIA on vuonna 1978 perustettu kansainvälinen tieteellinen yhteisö, jonka alkuperäinen tehtävä oli koota ja tukea tutkimusta, jota tehtiin Somaliassa ja sen naapurimaissa Afrikan sarven alueella. Sittemmin tutkimus on levinnyt myös somalialaisten diasporayhteisöjen tutkimiseen. SSIA:n koolle kutsumia kansainvälisiä kongresseja on järjestetty vuodesta 1980 lähtien Somalian lisäksi muun muassa Saksassa, Italiassa, Tanskassa, Yhdysvalloissa ja Somalimaassa. Viimeksi tapahtuma järjestettiin vuonna 2012 Lillehammerissa, Norjassa.

Rekisteröityminen SSIA-kongressiin on käynnissä ja sulkeutuu maanantaina 10. elokuuta. Esitelmöitsijöiden osalta ilmoittautuminen on päättynyt viime vuoden lokakuussa. Lisätietoja rekisteröitymisestä sekä kongressin ohjelmasta ja aikataulusta on saatavilla tapahtuman virallisilta internetsivuilta.

Ville-Samuli Haverinen

Kongressisihteeri

12th Somali Studies International Association (SSIA) Congress

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT