JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2012
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
1/2012

images/issue2/afrikan aika p.jpg

Kirja: Afrikan aika on nyt

Annika Teppo (toim.), Afrikan aika, näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, Gaudeamus, ISBN 978-952-495-199-9

Annika Tepon toimittama kokoelmateos Afrikan aika esittelee monipuolisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan tutkimusta suomalaisten tutkijoiden kirjoittamana. Afrikan aika on tarpeellinen teos, sillä Afrikan tutkimusta tehdään nykyisin yhä harvemmin suomeksi ja keskusteluihin osallistutaan monesti vain kansainvälisillä areenoilla, joista itse afrikkalaiset monesti puuttuvat.

Afrikan aika sisältää neljä eri kokonaisuutta. Ensimmäisessä käsitellään Afrikka ja me –teemaa, toisessa valtioiden, demokratioiden ja kansalaisuuden problematiikkaa, kolmas osio keskittyy perinteisen ja modernin liukumiin ja viimeinen osio elämään maalla ja kaupungissa. Yhteensä kirjassa on 14 eri tutkijan kirjoittamat luvut ja kokonaisuus on kaikessa moninaisuudessaan toimiva, vaikka kappaleet eivät sellaisenaan etene sujuvasti edellisestä seuraavaan. Kirjassa on keskitytty käsittelemään valikoituja teemoja syvällisesti ja kattavasti, eikä huomiota ole laitettu turhaan teennäisen yhtenäisyyden luomiseen. Tämä on ollut hyvä päätös, vaikkakin tästä johtuen muutamissa luvuissa on taustoituksissa paikoittaista toistoa.

Kirjalla on yhteinen sanoma, vaikka siinä esitellään Saharan eteläpuolisen Afrikan tutkimusta ja ongelmia monesta eri näkökulmasta. Afrikan tutkimusta tarvitaan monesta eri näkökulmasta ja erityisen merkityksellistä olisi saada itse afrikkalaiset mukaan heitä koskevaan tieteelliseen keskusteluun. Kirjan loppusanoissa otetaankin oikeutetusti suoraan kantaa vallitseviin tieteen valtahierarkioihin ja Afrikkaa koskevan tutkimuksen euroamerikkalaisuuteen.

Afrikkaa koskevien ennakkoluulojen rikkominen on tarpeen monella eri tasolla, sekä tutkimuksessa että yhteiskunnassa yleisesti. Afrikan aika –kirja kantaa oman kortensa kekoon mm. siten, että kirjassa tuodaan esille sekä afrikkalaisten mutta myös afrikkalaisten tutkijoiden omaa ääntä. Vaikka kirjassa käsitellyt aiheet ovat vakavia, luo teos positiivista mielikuvaa siitä, että suunta on kenties edes osittain oikea.

Afrikan aika on teoksena hyvin laadukas ja se soveltuu hyvin oppikirjakäyttöön ja asiantuntijoille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei se sopisi myös Saharan eteläpuolisen Afrikan problematiikkaa tuntemattomille. Kirja on kirjoitettu selkeästi ja ongelmien taustoitukset tehdään riittävän kattavasti teoreettisimmassakin osioissa, jotta alueen tutkimusta vähemmän tuntevat pysyvät mukana. Lisäksi monet luvut sisältävät erinomaiset historiaosiot. Teos kannattaakin ehdottomasti lukea kokonaisuudessa, vaikka olisikin alun perin kiinnostunut tietystä teemasta tai yksittäisestä kappaleesta.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT