JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2013
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
1/2013

Kirja: Suomalaisen naisen afrikkalainen kasvutarina

The Jasmine Years. From My African Notebooks. Johanna Maula iUniverse Inc, USA 2012. ISBN: 978-1-4759-6008-2

Johanna Maulan The Jasmine Years kirja aloittaa vuoden 1969 Nigeriasta, jonne Maula muutti nuorena tyttönä perheensä mukana vain 8 vuoden ikäisenä. Kirja on muistelmateos, joka käsittelee Maulan eri elämänvaiheita, jotka jollain tavalla linkittyvät hänen elämäänsä ja työhönsä Afrikan mantereella. Kirja on täynnä mielenkiintoisia, aluksi nuoren tytön ja myöhemmin valtiotieteiden tohtoriksi kouluttautuneen naisen havaintoja. Ne avaavat oven lähimenneisyyden Afrikkaan eläväisellä tavalla.

Maula on asunut elämänsä aikana kymmenessä Euroopan ja Afrikan maassa ja hän on tehnyt mittavan uran kehityskysymysten parissa työskentelemällä esimerkiksi YK:n, Afrikan Kehityspankin, Kansainvälisen työjärjestön sekä Euroopan Komission palveluksessa. Tässä kirjassa hän kirjoittaa elämästään, matkoistaan ja työstään Nigerian ohella Tansaniassa, Beninissä, Etiopiassa ja Tunisiassa. Kirja on rajattu käsittelemään kirjailijan vaiherikkaan elämän Afrikan vuosia ja kirjassa hypätään Euroopassa vietettyjen vaiheiden yli. Rajaus on ymmärrettävä, mutta silti harmillinen, sillä lukijasta voi tuntua että iso osa kiinnostavista kokemuksista jätetään kertomatta.

Teoksen kappaleissa vuorottelevat Maulan omat henkilökohtaisen elämän ja työelämän havainnot ja kertomukset osioiden kanssa, jotka avaavat kunkin maan historiallista, poliittista, kulttuurista ja uskonnollista taustaa. Kaikki sisältö on kiinnostavaa, mutta siirtymät osien välillä voisivat olla luontevampia ja osa kirjasta on kirjoitettu päiväkirjamaiseen tyyliin. Teemallisesti hauskalukuisimpina pidin kohtia, jotka käsittelivät paikallista perhe- ja rakkauselämää, sillä niissä paljastuu lukijalle mielenkiintoisten kulttuuristen havaintojen ohella monia ihmisyydelle universaaleja asioita. Kirjassa kerrotaan myös vaikeista tilanteista ja karuista tapahtumista, mutta on hienoa, ettei kirjailija ole vaikeista kokemuksistaan huolimatta kyynistynyt.

Maulan tapa lähestyä asioita ja kirjoittaa on ehdottoman positiivinen. Positiivinen asenne ja elämänkatsomus tuovat kirjaan hyvän vireen. Tämä yhdistettynä monipuoliseen sisältöön tekee kirjasta hienon lukukokemuksen, vaikka kokonaisuus jääkin paikoin hajanaiseksi. Maulan tekstiä lukiessa tosin herää pieni epäily, että onko elämä todellisuudessa ollut paikoin niin ruusuista kuin hän kirjoittaa, mutta kenties aika on kullannut osan muistoista. Tästä ei kuitenkaan ole kirjailijaa syyttäminen.

Kirja on kaikessa moninaisuudessaan hyvä ja toimiva kokonaisuus ja tarjoaa jokaiselle afrikkalaisesta elämäntyylistä kiinnostuneelle jotain mielenkiintoista luettavaa ja opittavaa. Kirjailijan pitkä kokemus yhteiskuntatieteissä takaa, että analyysit paikallisesta elämästä eivät jää pinnalliselle tasolle ja että huomiot ovat lukemisen arvoisia. Kirjan mahdollinen lukijakunta on laaja, ja teokselle varmasti löytyy oma paikkansa jokaisen kehitysyhteistyöstä kiinnostuneen ja Afrikasta innostuneen lukijan kirjahyllystä.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT