JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2013
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Mikko Aalto
1/2013

Valelääkärit kuriin naisvoimalla

Garowen Girl Power yhteiskuvassa, vas. Dr Habiba, Dr Ayan, Dr Idil, Dr Shukri ja Dr Fatima. Dr Sundus puuttuu kuvasta.

Sodan ja sivistysvaltion romahtamisen jälkeen erityisesti Somalian koulutus ja terveydenhoito ovat romahtaneet. Niiden jälleenrakentaminen on kuulunut alusta asti Puntlandin hallituksen prioriteetteihin, ”raison d’être”, heti sovintoon ja neuvotteluihin perustuvan rauhan jälkeen.

Pahimpana aikana valtion sairaalat ja terveyskeskuksetkin joutuivat yksityisten ihmisten haltuun ja niiden väki, usein siivoojista hoitoapulaisiksi paikalliskoulutetut, alkoi hoitaa niissä potilaita maksua vastaan. Kilpailun vuoksi lääkärit ja koulutetut sairaanhoitajat yleensä karkotettiin tai he katsoivat parhaaksi lähteä pois jaloista. Jäljelle jääneet saivat sitten elantonsa ryhtymällä ”lääkäreiksi”. Usein selityksenä oli, että hoitoapulaiset ”joutuivat suorittamaan leikkauksiakin, kun lääkäreitä ei ollut”. Yleensä syynä lääkärien puuttumiseen oli kuitenkin juuri se, että heidät oli tavalla tai toisella häädetty valelääkärien tieltä.

Antropologisesti mielenkiintoista on, että valelääkärit ovat miltei poikkeuksetta olleet miehiä, ja vanhimmasta päästä, usein aiemmin leikkaussalissa työpaikkakoulutettuina hoitajina tai siivoojina työskennelleitä. Vahvasti patriarkaalisessa ja vanhahtavassa yhteiskunnassa se ei kuitenkaan yllätä.

Nuoret naislääkärit valelääkäreiden tilalle

Asemapaikkani oli Garowen kaupunki keskellä Puntlandia. Varsinainen Afrikan Sarvi, mantereen ja Somalian koillisin nurkka, sai nimekseen Puntland, kun se suuntautui kohti rauhaa ja sivistysvaltiota viitisentoista vuotta sitten. Puntland seurasi Somalimaan tietä, mutta toisin kuin Somalimaa, se ei koskaan pyrkinyt erilleen muusta Somaliasta. Päinvastoin, perustamalla alueelleen osavaltion tulevaa liittotasavaltaa varten, se halusi edistää koko Somalian tulevaisuutta.

Sana ”punt” tarkoittaa Tiernapojistakin tuttua ”pyhää savua”, ja Puntland aluetta josta pyhään savuun tarvittavaa pihkaa on kerätty vuosituhansien ajan.

Garowe on valittu Puntlandin pääkaupungiksi juuri sijaintinsa vuoksi. Muiden sairaaloiden tavoin Garowe General Hospital, Mohamed Siad Barren kultaisena aikana vielä hyvä ja toimiva valtion sairaala, oli joutunut yksityisten valelääkärien haltuun. Puntlandin hallitus ja terveysministeriö aloittivat vuosia sitten hitaan ja vaivalloisen työnsä muuttaa Garowe General Hospital jälleen oikeaksi sairaalaksi ‒ valtion sairaalaksi, jossa oikeat lääkärit antavat potilaille oikeaa hoitoa, ei rahastaakseen, vaan tehdäkseen sitä, mikä potilaalle on parhaaksi.

Kuusi vuotta sitten terveysministeriö lopulta onnistuneesti sijoitti ensimmäisen oikean lääkärin Garowe General Hospitaliin. Vastarinnasta huolimatta ministeriön työ alkoi pikkuhiljaa kantaa hedelmää, ja vuosien mittaan se sai vastarinnasta huolimatta sijoitettua lisää oikeita lääkäreitä sairaalaan.

Sairaalan vanhoillisissa ja patriarkaalisissa valtarakennelmissa ongelmia tuotti erityisesti se, että oikeat lääkärit olivat enimmäkseen naisia, vieläpä nuoria naisia. Nuoret naislääkärit yritettiin työntää syrjään, hoitamaan vain synnytysosastoa ja gynekologisia ongelmia, kaikki muu yritettiin jättää vanhempien miespuolisten valelääkärien huostaan.

Uusi tuuli puhaltaa

Uusien tuulien airueeksi muodostui Dr Habiba Nuh Ismail, joka hoiti tunnollisesti työnsä ja ne potilaat, jotka sai osakseen. Sen vuoksi hänestä tuli synnytyssalin ainoa lääkäri ja hän lähti kehittämään työpaikkaansa päättäväisesti. Oppia ja tukea tehtäväänsä hän sai sairaalassa näihin aikoihin ajoittain työskennelleiltä lääkäreiltä. Erityistä kiitosta on saanut tanskalainen lääkäri Dr Yan Pagraf.

Vuonna 2012 kesäkuussa sairaalassa oli jo enemmistö oikeita lääkäreitä, ja niin myös enemmistö naisia. Dr Habiban tueksi oli ilmaantunut diasporasta palannut Dr Idil Jama, ja yhdessä he muodostivat tärkeimmän voiman sairaalan ja hoidon tason parantamisessa.

Joukkoon liittyivät 2012 vielä Dr Sundus Layloon, Dr Shukri Mohamed ja Dr Ayan Abshir.

Terveysministeriö yritti käyttää tilannetta edukseen ja käynnisti prosessin oikean lääkärin nimittämiseksi sairaalan johtoon. Välttääkseen aseellisen konfliktin Garowessa terveysministeriö ja hallitus joutuivat kuitenkin perääntymään. Päätös perääntyä oli tietysti viisas, sillä rauha on kaiken yhteiskunnallisen kehityksen kaikkein perustavanlaatuisin edellytys. Takaiskusta huolimatta työ Garowen sairaalan tason parantamiseksi on jatkunut.

Nugaal Medical Associatonin perustavan kokouksen osanottajat. Dr Sundus on takarivissä.

Joulukuussa 2012 Dr Habiba kumppaneineen perusti Somalia Maternal and Child Health Foundationin, SoMan, tukemaan uusien synnytyssairaaloiden perustamista koko Somaliassa. Tuki suuntautuu aluksi etupäässä Puntlandiin, myös Afgoye lähellä Mogadishua on valittu tuettavaksi kohteeksi.

Huhtikuussa 2013 lääkäreiden joukkoon liittyi Dr Fatima Abdullahi. Niin ikään huhtikuussa kirjoittajan, Dr Idil Jaman ja Dr Habiban aloitteesta päätettiin perustaa oikeiden lääkäreiden yhdistys, jonka yhtenä päätehtävänä on toimia valelääkäriongelman kitkemiseksi.

Perustava kokous pidettiin 20.4.2013 Garowessa. Osallistujia oli kolmisenkymmentä ja uuden yhdistyksen nimeksi päätettiin valita Nugaal Medical Association. Kokouksen ilmapiiri oli juhlallinen ja kokous merkitsikin ratkaisevaa askelta valelääkärien vallan murenemiselle Puntlandissa.

Hallitus ja sukujen vanhimmista koostuva parlamentti ajoivat vastikään voimaan Puntlandissa paljon puhutun lain ”Law Number Six”, joka kriminalisoi lääkärin ammatin harjoittamisen ilman asiaankuuluvaa koulutusta ja todistusta.

”Girl Power” oli puhunut. Eivätkä sen saavutukset varmasti jää tähän. Itse seuraan myönteistä kehitystä jatkossa Bosasosta, mutta varmasti tulen vielä vierailemaan Garowessakin.

Mikko Aalto on kirurgian erikoislääkäri, joka on työskennellyt Itä- ja Keski-Afrikassa vuodesta 1985. Aalto on toiminut kirurgina Garowen kaupunginsairaalassa (Garowe General Hospital) toukokuusta 2012 lähtien. Toukokuussa 2013 hän siirtyy vastaaviin tehtäviin Bosason kaupunginsairaalaan (Bosaso General Hospital). Lisäksi tarkoituksena on tukea Bosasossa olevan lääketieteellisen tiedekunnan toimintaa. Aallon työskentely Puntlandissa on toteutunut osana IOM:n Mida FinnSom Health -hanketta.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kuvat: Mikko Aalto

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT