JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2014
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Matti Ripatti
1/2014

Levy: Niilin musiikit

Le Chant des fleuves – Le Nil / The Song of the Rivers – The Nile. Accords Croisés

Egyptiä, Sudania, Etiopiaa ja Ugandaa yhdistää Niili, jota pitkin myös musiikilliset vaikutteet ovat kulkeneet maiden välillä ja kaikkiin suuntiin. Tämän ajatuksen varaan tuottaja Etienne Bours on rakentanut kahden cd-levyn koostealbuminsa, joka matkaa Niilin alueella ristiin rastiin poimimassa näytteitä paikallisista musiikeista.

Kokoelma ei luonnollisestikaan ole millään muotoa kaiken kattava, sillä minkään musiikkikulttuurin kaikkia puolia ei voi esitellä muutamalla kappaleella – tai edes yhdellätoista, kuten Egyptin tapauksessa – mutta kokonaisuus kuitenkin antaa käsityksen juuri kulttuurien moninaisuudesta.

Egypti on ikään kuin rakennelman keskiössä, yksi kokonaisuuden kolmesta perusteemasta. Toinen perusteema on lyyra tai harppu, soitin, joka löytyy alueen kaikista maista. Kolmas on urbaani kulttuuri, joka on tuottanut alunperin kylissä tai erämaissa syntyneeseen musiikkiin uutta henkeä. Pelkän nykyhetken perässä tässä ei kuitenkaan olla, vaan mukana on myös esimerkiksi etiopialaisen 1960-70 -luvun jazzin ja soulin helmiä. Ja vaikkapa nuoren etiopialaisen Abiy Seyoumin musiikissa soi vuosisatainen, ellei vuosituhantinen perinne, kun kuningas Daavidin harppu suristen säestää harrasta laulua viimeisestä tuomiosta.

Albumi on ajateltu kokonaisuus, joka ilmiselvästi yrittää vastata nykyhetken eli vähentyvän cd-myynnin haasteisiin. Levyt on pakattu näyttävästi ja sisällä on levyjen lisäksi lehdykäinen, jossa paitsi impressionistisesti johdatellaan Niilin varren maailmoihin, myös asiallisesti esitellään jokainen esiintyjä. Pelkkä musiikki ilman tekstin antamaa kontekstia olisi ratkaisevasti köyhempi elämys.

Matti Ripatti

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT