JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2014
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Anna Diallo
1/2014

Ramaad, toivo vehreästä luonnosta

(For an English summary scroll down)

Suomen Somalia-verkoston toiminta-alue laajeni vuoden alussa, kun Ramaad-ympäristönsuojeluhanke käynnistyi kolmella paikkakunnalla Etelä- ja Keski-Somaliassa. 

”Suomessa sadetta pidetään huonona säänä, mutta Somaliassa on päinvastoin. Sadetta odotetaan ja siitä tehdään lauluja. Se on elinehto paimentolaisille”, kertoo Abdiwali Qasin, Ramaad-hankkeen projektiryhmän jäsen Suomi-Somalia Seurasta.

Ramaad-sanalla on useita merkityksiä. Ne liittyvät vihreään ruohoon ja vehreään luontoon, joka herää eloon sateen jälkeen. Tätä vehreyttä ja elinvoimaista luontoa tavoitellaan myös Ramaad-hankkeessa. Sen pitkän aikavälin kehitystavoitteena on edistää ympäristön kestävää kehitystä ja ihmisten hyvinvointia pysäyttämällä metsäkato ja aavikoituminen. Lisäksi hankkeessa tiedostetaan ympäristönsuojelun merkitys köyhyyden vähentämiselle ja rauhan kestävyydelle.

Usko tiedon voimaan

Ramaad hyödyntää kokemuksia, joita Suomen Somalia-verkoston jo käynnissä olevasta Sahansaho-yhteishankkeesta on saatu. Molempien tavoite on sama, ympäristön kestävä kehitys ja aavikoitumisen pysäyttäminen. Sahansahon parhaat käytännöt otetaan käyttöön Ramaadissa. Vuosittaiset yhteisseminaarit kumppanijärjestöjen kesken on koettu erityisen hedelmällisiksi.

Ramaadin ensimmäinen seminaari pidettiin Mogadishussa huhtikuun lopussa. Järjestöt esittäytyivät ja ihmiset tutustuivat toisiinsa, vaihtoivat tietoa ja kokemuksia, osallistuivat ympäristökoulutukseen, suunnittelivat jatkohanketta ja sopivat yhteistyömuodoista. Seminaariosallistujien palaute oli innostunutta, ja he korostivat koulutuksen merkitystä ympäristönsuojelutyössä. Hankkeen jatkovaiheen välitavoitteena onkin nimenomaan ympäristötietoisuuden kasvattaminen.

Toukokuussa El-Addessa järjestettyyn seminaarin osallistui yli sata ihmistä.

Ensi vuoden alusta alkaen on tarkoitus perustaa jokaiselle hankepaikkakunnalle ympäristökeskus, johon kuuluu pieni taimitarha. Keskuksessa kasvatetaan puun taimia ja järjestetään koulutustilaisuuksia. Taimia kasvatetaan erityisesti paikallisten puulajien siemenistä.

Puiden istuttamisen ohella tärkeä toimintamuoto on puuta säästävien liesien käytön edistäminen. Niistä toivotaan osaratkaisua merkittävään ympäristöongelmaan eli puiden kaatamiseen puuhiilen valmistamiseksi. Puuhiilikauppiaille pyritään löytämään vaihtoehtoisia tulonlähteitä, esimerkiksi metallikeittimien valmistusta.

Ramaadissa uskotaan, että ihmiset haluavat suojella ympäristöään, jos he vain tietävät miten. Hanke pyrkii tarjoamaan tähän erilaisia keinoja. Yhteistyöhön kutsutaan niin aluehallinto, koulut, uskonnolliset johtajat kuin kansalaisyhteiskuntakin.

Ympäristönsuojelua ja kapasiteetin vahvistamista

Ramaadin hankepaikkakunnat Somaliassa ovat El-Adde, Afmadow ja Guriel-Dhusamareeb, joissa hanketta toteuttavat kumppanijärjestöt Action for Relief and Development (ARD), Sahal Healthcare and Development Association (SAHDA) ja Agro-Pastoral Charity Organization (APCO). Hanketta on suunniteltu yhdessä kumppaneiden kanssa kaikilla paikkakunnilla ja se on otettu kaikkialla innostuneesti vastaan.

”Ympäristön tila on tällä hetkellä hyvin huolestuttava, sillä puita hakataan paljon. Aluehallinnossa ympäristöasioista ei vastaa oikein kukaan. Tälle hankkeelle on suuri tarve. Kertoessani hankkeesta eräälle johtavalle virkamiehelle hän oli niin tyytyväinen, ettei saanut aluksi sanotuksi kuin tervetuloa, tervetuloa, tervetuloa”, kertoo Abukar Kulane Sahedista. Hän vieraili keväällä 2014 Somaliassa Guriel-Dhusamareebin hankealueella ja tapasi paljon ihmisiä, myös hallinnon edustajia, jotka olivat huolissaan ympäristöstään.

”Ympäristöongelmat ovat monilla tiedossa, mutta tavalliset ihmiset eivät osaa itse niitä ratkaista. Hallinnolla taas ei ole resursseja ja eikä toisaalta käytäntöjäkään, sillä turvallisuusasiat ovat olleet aina etusijalla, vaikka esimerkiksi Guriel-Dhusamareebin alueella ei pitkään aikaan ole varsinaisia turvallisuusongelmia ollutkaan”, Abukar sanoo.

Ramaadissa uskotaan ihmisten haluun suojella ympäristöään. Kuvassa El-Adden seminaarin osallistujia.

Hankkeessa pyritään tekemään tiivistä yhteistyötä paikallishallinnon ja monien eri sidosryhmien kanssa. Pilottivuoden jälkeen seuraavassa vaiheessa on tavoitteena kouluttaa paikallishallintoa ottamaan vastuuta ympäristönsuojelusta.

Suomen Somalia-verkoston lisäksi Ramaadissa on mukana kuusi kumppanijärjestöä – kolme Suomessa ja kolme Somaliassa. Suomen kumppanit ovat Gannaane ry, Sahed ry ja Suomi-Somalia Seura ry. Yhteishankemallin tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa Somaliassa ja luoda uusia yhteistyöverkostoja. 

Vuosi 2014 on hankkeen pilottivaihe. Vuoden mittaan järjestetään ympäristöaiheisia seminaareja, tehdään taustaselvitys ja valmistellaan jatkovaiheen toimintoja. Hanketta rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö. Nyt haussa on jatkorahoitus vuosille 2015–2017, ja hankkeen on tarkoitus jatkua sen jälkeen toisella kolmivuotisjaksolla.

Ympäristönsuojelun lisäksi Suomen Somalia-verkoston molemmissa ympäristöhankkeissa tavoitteena on myös kumppanijärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen kaikin puolin. Siihen pyritään hanke- ja taloushallintokoulutuksilla, verkostojen luomisella ja ylipäätään yhteistyön lisäämisellä eri toimijoiden kesken hankepaikkakuntien sisällä ja välillä. Vahvat ja itsenäiset järjestöt vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa ja voivat osaltaan olla kehittämässä vakaampaa ja vauraampaa Somaliaa.

Anna Diallo

Kirjoittaja toimii Ramaad- ja Sahansaho-hankkeiden koordinaattorina Suomen Somalia-verkostossa.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kuvat: Abdiwali Qasin (pääkuva), Adan Abdi

Ramaad in a nutshell

Ramaad is an environmental relief project in Somalia. It is the second joint project of the Finnish Somalia Network, and is implemented at three sites in Southern and Central Somalia in cooperation with Network’s three partners from Finland and their three partners in Somalia. The innovative cooperative model strengthens the civil society in Somalia, addresses environmental problems and creates new networks.

The long-term objective is to enhance sustainable development of the environment, empower local people and reduce extreme poverty. The main activities include different kinds of trainings, seminars and school visits dealing with the environmental issues, the introduction of energy saving stoves to the communities, workshops to create alternative sources of income to the charcoal traders, the establishment of three environmental centers and tree nurseries, tree planting, the collection of seeds of certain endangered local tree species and capacity building trainings for the partner NGOs. The activities aim to raise the environmental awareness of local people – in the project we trust that people want to protect their environment if they just know how to do it.

The objectives are to be reached through a long term project. The year 2014 is the first phase of the project, and the next three-year-phase will start in 2015 if the funding is approved. Ramaad is funded by the Ministry for Foreign Affairs of Finland. The Finnish Somalia Network is responsible for administration and coordination of the project. Its partner organizations in Finland are Gannaane, Sahed and Finland-Somalia Association. In Somalia, the respective partners are Action for Relief and Development (ARD), Sahal Healthcare and Development Association (SAHDA) and Agro-Pastoral Charity Organization (APCO).

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT