JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2014
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
1/2014

Kirja: Naisten elämää Somalian aavikoilla

Nura Farah: Aavikon tyttäret. Otava, 2014. 236 s.

Aavikon tyttäret sijoittuu 1900-luvun puolivälin Somaliaan. Kirjassa seurataan haaveilija Khadijan elämää, lapsuudesta pitkälle aikuisuuteen. Teos vie mukanaan kuumana hehkuvan auringon ja aavikon maahan, jossa niin ristiriidat ja kärsimykset kuin rakkaus ja lojaalius kuuluvat naisten elämään, sukupolvesta toiseen.

Kirjailija Nura Farah on muuttanut Suomeen 13-vuotiaana ja kouluttautunut laborantiksi. Aavikon tyttäret on hänen esikoisteoksensa ja ensimmäinen somalialaisen suomeksi kirjoittama romaani. Teoksen vahvuutena on kulttuurin ja tapojen kuvaaminen yksityiskohtaisesti, tavalla, joka saa lukijan ymmärtämään heidän tunteitaan ja elämäänsä, mutta myös tapahtumien syitä ja isomman mittakaavan seurauksia.

Kirja lähtee liikkeelle Khadijan lapsuudesta. Khadija on elämännälkäinen, iloinen ja suvustaan ylpeä nuori tyttö. Hän haaveilee runonlaulannasta, jossa onkin erittäin lahjakas. Khadijan äiti, Fatima, on marttyyrin leski ja siten saa ympäristön myötätunnon. Hän pitää kovaa kuria tyttärelleen taatakseen hänelle parhaan mahdollisen elämänpolun, paremman kuin itselleen.

Teoksessa seurataan Khadijan kasvutarinaa erilaisten riittien ja elämänvaiheiden läpi. Khadija päätyykin erinäisten vaiheiden kautta naimisiin, hyvälle miehelle toiseksi vaimoksi. Oman roolin ottaminen tässä vaikeassa tilanteessa on kuitenkin nuorelle tytölle hankalaa ja varsinkin äidistä irtautuminen tuntuu vaikealta. Vie kauan aikaa, ennen kuin Khadija aikuistuu ja asiat asettuvat parempiin uomiin. Elämä tuo Khadijalle kuitenkin mukanaan myös paljon hyviä asioita.

Aavikon tytärten tempo on riittävän nopea ja asiat etenevät joutuisasti. Tarina vie helposti mukanaan ja kirja onkin varsin nopealukuinen. Tarinassa keskitytään kuvaamaan elämää tyttöjen ja naisten näkökulmasta ja käydään läpi antoisalla tavalla naisen elämään mahtuva tapahtumien ja tunteiden koko kirjo. Samalla käsitellään Somalian historiaa, itsenäistymisen merkitystä ja sitä, miten yhteiskunnallisten asioiden muuttuminen vaikuttaa myös yksittäisten ihmisten toiveisiin ja haaveisiin.

Kirja on hyvin kirjoitettu ja paranee loppua kohti. Teosta voi suositella erityisesti naislukijakunnalle, jotka voivat samaistua Khadijan tunteisiin kulttuuritaustastaan huolimatta. Tarina avaa mielenkiintoisella ja uskottavalla tavalla Somalian itsenäistymisen aikakauden aikaisia ihmiskohtaloita ja tarina säilyy jännittävänä loppuun asti.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT