ROOT
Print this page

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille

Afrikan Sarvessa julkaistaan:

 1. Asiantuntija-artikkeleita, joiden pituus on maksimissaan 20 000 merkkiä.
  • tekstin sisälle ei laiteta viitteitä. Myöskään alaviitteitä ei käytetä, kirjallisuusluettelo artikkelin loppuun.
  • nettilinkit kirjoitetaan tekstiin
  • kirjallisuusluettelossa teokset merkitään seuraavasti:
  • Adam, Hussein M. (2010). Political Islam in Somali history, Teoksessa Markus Hoehne &Virginia Luling (toim.): Milk and Peace, Drought and War: Somali Culture, Society and Politics. London: Hurst, 119−135.

   Greene, Shane (1998). The Shaman’s Needle: Development, Shamanic Agency, and Intermedicality in Aguaruna Lands, Peru. American Ethnologist 25(4): 634−658.

   Wolputte, Steven Van & René Devisch & Jaak Le Roy & Dimonfu Lapika (2002). Medical Pluralism and Lay Therapy Management in Kinshasa. Uppsala: Uppsala University.

 2. Kolumneja, joiden pituus on noin 3000 – 4000 merkkiä.
 3. Uutisia, joiden pituus on korkeintaan 1000 merkkiä.
 4. Matkaraportteja ja reportaaseja, joiden pituus on noin 3000 – 7000 merkkiä.
  • kuvat toivottavia
 5. Projektiesittelyjä, joiden pituus on noin 3000 – 8000 merkkiä.
  • kuvat, audio- ja videoleikkeet tervetulleita
 6. Arviointeja, joiden pituus on noin 2000 – 4000 merkkiä.

Otsikko

Otsikon pitää ilmaista yksinkertaisesti artikkelin ydin tai ainakin jotain, joka houkuttelee lukemaan.

Verbit ja konkreettiset sanat ovat parhaita.

Otsikon pitää olla hyvin lyhyt. Merkkejä saa olla enintään 50 välilyönteineen.

Ingressi

Yli 2500 merkin jutussa pitää olla ingressi. Ingressissä kerrotaan konkreettisin sanoin 2-3 lauseella kirjoituksen tärkein viesti. Ingressin pitää olla houkutteleva. Merkkejä välilyönteineen saa olla enintään 200.

Väliotsikot ja kappaleet

Artikkelissa pitää olla paljon väliotsikoita, esimerkiksi joka 3. kappaleen jälkeen.

Kappaleiden pitää olla lyhyitä, hyvässä kappaleessa on Wordin näytöllä 3 – 4 riviä ja 1 – 3 virkettä.

Kirjoitustyyli

Käytä hyvää yleiskieltä. Afrikan Sarvi on suunnattu niin sanotulle suurelle yleisölle eli kaikille aiheista kiinnostuneille.

Parhaat virkkeet koostuvat pää- ja sivulauseista. Vältä mutkikkaita rakenteita ja lauseenvastikkeita.

Puhekielestä on apua lauseiden ymmärrettävään muotoiluun. Mieti, miten sanoisit jonkin kirjoitukseen liittyvän ajatuksen ihmiselle, joka ei lainkaan tunne aihetta.

Lyhennesanat aina pienellä (aids, hiv), paitsi nimilyhenteet, joissa alkukirjain kirjoitetaan isolla (esim. Itse-hanke).

Lyhenteet, joita ei voi lausua sanana, isolla, jos ne ovat erisnimiä (EU, YK, ETK). Yleisnimistä tehdyt lyhenteet pienin kirjaimin (atk, wc).

Muotoilu

Älä muotoile tekstiä. Yksittäisten sanojen kursivointi on kuitenkin mahdollista tarvittaessa.

Valokuvat, kuviot ja taulukot

Valokuvat, kuviot ja taulukot lähetetään erillisinä tiedostoina sähköpostitse. Tekstiin on selvästi merkittävä, mihin kohtaan kuva on tarkoitettu. Valokuvat toimitetaan jpg-muodossa. Liitä mukaan tiedot kuvaajasta ja kuvan esittämästä tilanteesta ja henkilöistä.

Kirjoittajatiedot

Artikkelin loppuun lyhyesti päätiedot kirjoittajasta (nimi, arvo, ammatti, organisaation nimi ja mielellään sähköpostiosoite).

Miten teksti perille?

Sähköpostitse rtf-muodossa osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toimitus editoi

Kaikki kirjoitukset editoidaan toimituksessa. Tällä pyritään varmistamaan se, että teksti on lukijan kannalta mahdollisimman helppolukuinen ja kiinnostava. Editoinnin jälkeen kirjoittaja saa tekstinsä tarkistettavaksi ennen kuin se julkaistaan.