JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2015
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Maippi Tapanainen
1/2015

Hassan Shire, ihmisoikeuksien puolustaja

 

Hassan Shire syntyi Somaliassa, josta hän pakeni Kanadaan. Ennen lähtöään hän toimi Mogadishussa rauhan ja ihmisoikeuksien verkoston puheenjohtajana. Nykyään Shiren toiminta ihmisoikeuspuolustajana on koko Afrikan laajuista. Hän johtaa vuonna 2005 perustamaansa Itä-Afrikan ja Afrikan sarven ihmisoikeuspuolustajaprojektia (EHARDP) pääpaikkanaan Uganda.

Ihmisoikeuspuolustajia ja heidän rooliaan Itä-Afrikan ja Afrikan sarven kehitykselle käsitelleessä KIOSin seminaarissa puhunut Hassan Shire vakuutti yleisölle, että hyviä ihmisiä on maailmassa enemmän kuin pahoja. Pahoja tekoja tehdään vain siinä tapauksessa, että hyvät ihmiset antavat niin tapahtua. 

Hassan Shire, etualalla KIOSin toiminnanjohtaja Ulla Anttila

Shire muistutti, että kuluvana vuonna peräti neljässä Itä-Afrikan maassa vietetään vaalivuotta. Ihmisoikeuspuolustajien olot eivät alueen maissa ole hyviä normioloissakaan, vaalien alla yhä useampi heistä joutuu – toimittajien tavoin – viranomaisten pidättämäksi tai kaltoin kohtelemaksi.

Shiren mukaan kyseisiä maita – Ugandaa, Burundia, Etiopiaa ja Sudania – yhdistävät surkeimmat mahdolliset ihmisoikeuskäytännöt. Hän lisäsi, että Afrikassa on myös maita, joissa kehitys on edennyt sulavasti, esimerkkeinä hän mainitsi Beninin, Botswanan ja Senegalin. Shire kehaisi myös Suomen ulkoministeriön 31. 3. 2015 julkaisemaa ohjeistusta EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevien suuntaviivojen toimittamisesta käytännönläheisemmiksi. 

Itä-Afrikan maita Hassan Shiren kuvaukset eivät mairittele. Uganda esimerkiksi kielsi yli kolmen ihmisen kokoontumiset ilman lupaa, Etiopian ihmisoikeustilanne romuttui tyystin vaalien lähestyessä. Eritreaa Shire kutsuu vankilaksi, avoimeksi sellaiseksi, mutta vankilaksi joka tapauksessa.

Moni eritrealainen päätyy yrittämään Välimeren ylittämistä ihmissalakuljettajien kehnossa aluksessa, sillä naapurimaat eivät tarjoa turvaa. Viime aikoina myös Israel – jonne eritrealaisia on muuttanut siirtolaisiksi – on alkanut hankkiutua eroon heistä. Shiren mukaan Israel maksaa maan jättäville eritrealaisille 3500 dollaria. 

Seminaariin osallistui kansalaisjärjestöjen edustajia ja toimittajia. 

Ihmisoikeuskysymysten takana Shire näkee kolme kriittistä tekijää, poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet. Valtioiden varallisuuskin on kuitenkin suhteellista. Jos Somalia olisi järjestäytynyt valtio, se voisi myydä rannikovesilleen säädeltyjä kalastuskiintiöitä espanjalaisille, japanilaisille ja muille siellä nyt ryöstökalastusta harjoittaville.

Ihmisoikeudet eivät riitä, ihmiset tarvitsevat myös turvallisen arjen. Hassan Shire kannusti ihmisoikeuksia puolustavia ihmisiä käyttämään sitä valtaa, joka heillä on. ”Kyse on moraalisesta vallasta”, hän painotti. ”Kun totuudenpuhuja sanoo, että sinä varastat näiltä köyhiltä, hänet pidätetään. Kun hänet pidätetään, ihmiset huomaavat hänet ja kuulevat hänen viestinsä.”

Teksti ja kuvat: Maippi Tapanainen


EHAHRPD2015: Burundi at a Turning Point  
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT