1/2015
Print this page

Avoimet ovet somalitaustaisten arkeen

Yusuf M. Mubarak, Eva Nilsson ja Niklas Saxén: Suomen somalit
Into kustannus Oy, 2015. 312 s.

Suomen somalit käsittelee somalitaustaisten suomalaisten arkea ja elämää kotimaassamme. Kirja perustuu lähes sataan haastatteluun, tilastoihin ja tutkimuksiin somalivähemmistön asemasta, kokemuksista ja näkemyksistä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kirja lähtee liikkeelle ”alusta”, Suomen ja Somalian ensimmäisistä yhteyksistä, jotka luotiin kehitysyhteystyöhankkeissa 1980-luvulla. Siinä käsitellään laajasti eri teemoja kuten suhdetta valtaväestöön, työelämän moninaisia haasteita, uskontoa, koulutusta, kulttuuria, perhesuhteita, syrjintäkokemuksia, asenteita ja sukupolvien välisiä eroja sekä haastateltavien mielipiteitä Suomesta ja Somaliasta.

Kiinnostavimmat kohdat käsittelevät toisen sukupolven nuorten asemaa ja hybridi-identiteetin haasteita. Lopussa käsitellään vaikeaa teemaa, mahdollista paluuta Somaliaan ja sopeutumista ”vanhaan uuteen” kotimaahan.

Tietokirjaksi teos on varsin mukaansatempaava ja haastatteluista on saatu paljon irti. Osa kappaleista on lyhyitä ja paikoin esiintyy toistoa, mutta kokonaisuutta nämä eivät häiritse. On hienoa, että kirja kattaa monia teemoja ja että mukana on kaikenikäisten rehellisiä näkökulmia, jotka on esitetty tasapuolisesti. Erot eri yhteiskuntaryhmien välillä somaliyhteisön sisällä ovatkin erityisen kiinnostavia, kuten myös haastateltavien näkemykset suomalaisen yhteiskunnan kipupisteistä.

Tämänkaltaiselle teokselle olisi ollut tarvetta jo aiemmin, onhan ensimmäisten somalialaisten pakolaisten tulosta Suomeen vierähtänyt jo yli 20 vuotta. Toisaalta nyt julkaistuun kirjaan on sisällytetty paljon syvällistä analyysiä sukupolvien välisistä eroista. Ensimmäisten maahanmuuttajien saapuessa 1990-luvun alussa ovat haasteet olleet erilaisia kuin heille täällä syntyneillä lapsilla. Kaikkia heitä valitettavasti kuitenkin yhdistävät yhteiset rasismin kokemukset.

Vaikka kirjassa käsitellään paljon vaikeita ja koskettavia elämäntarinoita, sisältää teos myös hauskoja sattumia ja toiveikkaita tulevaisuudennäkemyksiä, erityisesti toisen ja kolmannen sukupolven osalta. Se sisältää myös kiinnostavaa tutkimus- ja taustatietoa, juuri sopivissa määrin ja asianmukaisissa kohdissa. Hyvin tulevat esille myös ne vaikeudet, joita somalitaustaiset Suomessa kokevat, samoin kuin se miten näitä asioita voitaisiin konkreettisesti muuttaa. Vastuu jää lukijalle.

Kirjaa kirjoittaessa on otettu erinomaisesti huomioon erilaiset lukijakunnat. Se sopii siten sekä somalitaustaisille että heille, joille aihepiiri on täysin vieras. Kirja on suositeltavaa luettavaa erityisesti päättäjille ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville, jotka näihin asioihin voisivat oikeasti vaikuttaa. Hienoa olisi myös jos edes yksikin rasistisia mielipiteitä omaava henkilö uskaltaisi tarttua siihen ja lukea avoimin mielin.

Minna Mayer