JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2015
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Päivi Nikkilä
1/2015

Mogadishun naistoimittajat tietävät mitä tahtovat

Mogadishun arki on turvaton, vaan ei toivoton

Koulutus alkaa tunnin myöhässä. Mogadishussa asuvat naistoimittajat ovat joutuneet kulkemaan kiertoteitä, sillä aamulla on paikannettu vaarallinen räjähde kadun varrelta ja armeija ja poliisi ovat tutkineet koko tienoon.

Naiset kulkevat kaupungissa takseilla, pikku mopokärryillä ja jalan. Jalkaisin liikkuminen on usein nopeinta, sillä pommiuhat ja aseistetut tarkastuspisteet teiden ja katujen varsilla hidastavat etenemistä jatkuvasti. Julkista bussiliikennettä ei tietenkään ole.

”Aamulla oli räjähdysepäily ja jouduin muuttamaan kävelyreittiä ja kulkemaan tänne toista kautta. Armeijan autot olivat tukkineet tien. Toivottavasti kaikki pääsevät koulutukseen. Mutta tätä ei tapahdu enää joka päivä. Tämä viikko on vain ollut rankka”, huoahtaa koulutuksen koordinaattori ja gender-vastaava Muna Hassan National Union of Somali Journalists NUSOJ-järjestöstä.

Vaikeaa, mutta mahdollista

Mogadishussa järjestetty naistoimittajien koulutus on lopuillaan. Koulutuksen vetäjät ja kurssilaiset ovat kaikki naisia. Eivätkä pelkästään aloittelijoita.

Turvallisuustilanteesta huolimatta lähes kaikki ovat ilmaantuneet paikalle joka päivä. Tänäänkin, vaikka on perjantai ja muslimien vapaapäivä. Hassan on tyytyväinen. Hän itse on opettanut journalismin perusteita, etiikkaa, uutistyötä.

Journalismin etiikka herätti keskustelua.

Uutiskriteerit, objektiivisuus, reiluuteen ja faktojen tarkistamiseen liittyvät seikat puhuttivat paljon.
”Medialaki on parlamentissa prosessissa. Yritämme saada luotua maahan journalistin säännöt ja etiikan. Olemme onnistuneet siinä, mitä halusimme oppia.”

NUSOJ haluaa kehittää journalismia Somaliassa ja edistää tyttöjen ja naisten koulutusta. Journalismin opiskelu on naisille hankalaa mutta mahdollista. Koulutukseen osallistunut, jo 1980-luvulla työnsä aloittaneen veteraanitoimittaja Habiba Jimalen kokemukset Mogadishu Times -lehden tekemisen vaikeuksista herättävät vihdoin kaikki kuuntelemaan.

"Tämä on elämämme"

Koulutuksessa esiin nousevat naisten työelämään liittyvät ongelmat kuten heidän etenemisensä toimittajan ammatissa. Monet kurssilaisista viittasivat mediassa hyvissä asemissa olevien miesten röyhkeyteen. He vaativat naisilta seksiä ja lupaavat vastapalvelukseksi töitä.

Myös naisten mahdollisuudet politiikassa, lukutaidottomuus, terveyskysymykset, lapsiavioliitot ja ympärileikkaus nostetaan juttuaiheina esiin.

 Luul Ahmed kuvaa kun Hinda Jama kertoo kameran toiminnoista.

Sota Somaliassa on kestänyt 24 vuotta. Terroristit, eli al-Shabaab –liike, on karkotettu pääkaupungin laitamille, mutta se tekee yhä iskuja hallituksen ministeriöihin, hotelleihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Hassanin mukaan elämä Mogadishussa on kuitenkin parantunut. Uusia hotelleja rakennetaan ja ihmiset ymmärtävät rauhan merkityksen.

”Asun Mogadishussa ja työskentelen täällä. Olemme käyneet läpi kriittisiä aikoja ja tilanteita. Tämä on elämäämme. Kaikkien arkea määrittelee turvattomuus. Mutta nyt on parempi. Kehitymme, etenkin me somalinaistoimittajat.”

 Suomalaiset pyydettiin  mukaan

Munan kollega Hinda Jama toimii kurssilla myös kouluttajana ja kuvaa työkseen. Jama on opettanut kurssilla videokameran käyttöä ja videokuvaamisen lainalaisuuksia kuten kuvasommittelua. Jokainen kurssilainen on käynyt testaamassa kameraa.

Hinda Jama selventää kuvaamisen 180-asteen sääntöä.

Jama on paneutunut kameratekniikkaan ja videokuvaamiseen perustamassaan pienessä tuotantoyhtiössä yhdessä kurssia valokuvaavan ja taltioivan Luul Ahmedin kanssa. Naisvaljakko tekee töitä mogadishulaisille yrityksille ja kansalaisjärjestöille, ja he esittelevät muille kurssilaisille tekemänsä taitavasti animoidun ensiapuvideon.

Me suomalaiset olemme mukana naisten pyynnöstä. Jaamme osaamistamme paikallisten toiveiden mukaan. Ohjaaja Kirsi Mattila kertoo dokumenttielokuvan tekemisestä, käsikirjoittamisesta ja eettisestä harkinnasta. Minä puolestani käyn läpi radiotyön perusteita, haastattelutekniikoita, taustatyötä, kansalaisjournalismia, sosiaalista mediaa ja turvallisuusseikkoja. Naisten keskinäistä tekemistä halutaan jatkossakin.

Muna Hassanin sanoin: ”Diaspora evakuoitui ulkomaille eri maihin. Viestini on, että tulkaa takaisin edistämään rauhanrakennusta. Tarvitsemme teitä. Meidän somalialaisten on rakennettava oma maamme.”

Teksti ja kuvat: Päivi Nikkilä, FM
Media/Viestintä/Koulutus, Kulttuuri/Gender/Konfliktialueet

Fakta

Hankkeen nimi: Somalian sananvapauden, journalismin ja julkisen palvelun yleisradiotoiminnan tukihanke 2014–2016

Hankkeen vetäjä: Viestintä ja kehityssäätiö VIKES. Vuonna 2015 VIKES tekee kehitysyhteistyötä yhdessä paikallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa yhteensä 14 eri maassa Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Hankkeen tavoite: Hankkeen päämäärä on edistää Somalian yhteiskunnan rauhanomaista kehitystä kohti tasa-arvoista oikeusvaltiota ja lisätä kansalaisten tiedonsaannin mahdollisuuksia parantamalla Somalian journalistien ammattitaitoa, toimintamahdollisuuksia ja turvallisuutta sekä auttamalla Somalian kansallista televisiota (SNTV) kehittymään kohti julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. 

Hankkeen hyödynsaajat: Somalian informaatioministeriö, SNTV:n ja Radio Mogadishun työntekijät, Somalian journalistiliiton, National Union of Somali Journalists NUSOL:in, jäsenet sekä sananvapauskoulutuksiin osallistuvat poliitikot, virkamiehet, poliisit, sotilaat ja erityisryhmänä naistoimittajat, mm. Somali Women´s Free Press Association SOWFPA:n jäsenet.

Muuta: Naistoimittajat ry on ollut mukana kouluttamassa toimittajanaisia Mogadishussa keväällä 2015.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT