2/2014
Print this page

Suomi ja CIMO kehittävät uutta rahoitusohjelmaa Eritrean kanssa

Keväällä 2014 kehitysministeri Pekka Haaviston aloitteesta CIMO lähti mukaan kehittämään yhteyksiä ja yhteistyötä Eritrean korkeakoulusektorin kanssa. Aloite on edennyt vastavuoroisten vierailujen ja läheisen yhteydenpidon kautta uuden kehitysyhteistyöohjelman valmisteluun.

Uusi Eritrean ja Suomen korkeakoulujen yhteistyöhön keskittyvä rahoitusohjelma aukeaa näillä näkymin vuoden 2015 alulla.

Ministeridelegaatio vieraili Suomessa

Eritrean ulkoministeri Osman Salehin johtama delegaatio vieraili Suomessa elokuussa 2014. Tavoitteena oli kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia Suomen ja Eritrean välillä erityisesti koulutussektorilla, ja löytää painopisteitä ja malleja korkeakoulujen väliselle yhteistyölle. CIMO järjesti vierailun yhteyteen korkeakouluvierailuja ja avoimen seminaarin. Delegaatioon kuuluivat ministerin lisäksi Eritrean presidentin läheinen neuvonantaja Yemane Ghereab, sekä korkeakoulu- ja koulutussektorin korkeita virkamiehiä.

Ulkoministeri Osman Salehin johtama delegaatio vieraili elokuussa Jyväskylän normaalikoulussa. Kuva: Annica Moore

Eritrea oli alustavasti kiinnostunut yhteistyöstä erityisesti opetus- ja IT-alalla, mikä painottui varsinkin korkeakouluvierailuilla mm. Jyväskylän yliopistoon, Jyväskylän ammattikorkeakouluun, Metropolia Ammattikorkeakouluun sekä Aalto-yliopistoon.

Opettajia tarvitaan Eritreassa kipeästi kaikilla koulutusasteilla, myös korkeakouluissa. Opettajan opinnot eivät ole yleisesti ottaen haluttuja, ja opettajan tehtäviin voidaan siirtää myös yhteiskuntapalveluksen kautta.

Suomalaiskorkeakoulut tutustuivat Eritreaan

Eritrean ja Suomen korkeakoulujen välillä on erittäin vähän suoria yhteyksiä. Delegaation Suomen vierailun jälkeen CIMO ja ulkoasiainministeriö järjestivät suomalaiskorkeakouluille avoimen haun tutustumismatkalle Eritreaan. Marraskuussa toteutuneen matkan tarkoituksena oli edistää yhteyksien ja projektisuunnitelmien rakentamista paikallisten korkeakoulujen kanssa.

Suomalaisdelegaatio kävi tutustumassa Eritrean korkeakoulutukseen marraskuussa.  Kuva: Andrés Moreno

Innostus yhteistyöhön Eritrean kanssa ylitti odotukset: 18 hakemuksessa tutustumismatkalle haki yhteensä 25 eri tieteenalojen edustajaa, näistä 10 valittiin.
Delegaatiossa oli kattava edustus eri korkeakouluista ja tieteenaloilta: Metropolia Ammattikorkeakoulusta (terveydenhuolto), Tampereen yliopistosta (korkeakouluhallinto), Satakunnan Ammattikorkeakoulusta (merenkulku), Helsingin yliopistosta (kirjastot, maantiede, metsätieteet), Itä-Suomen yliopistosta (ICT4D), Kajaanin ammattikorkeakoulusta (kaivostoiminta) ja Jyväskylän yliopistosta (kasvatustiede).

Eritrean korkeakoulusektori myllerretty

Eritrea syntyi Etiopiasta itsenäistymällä 1993. Valtio ajautui Etiopian kanssa sotaan jo 1998; rajakiistoihin liittyvät vihollisuudet näkyvät edelleen Eritrean ja Etiopian välisinä kylminä suhteina.

Eritrean keskushallinto päätti 2004 hajauttaa maan yliopistolaitoksen: yhden ja ainoan Asmaran yliopiston sijalle perustettiin 7 korkeakoulua, joiden toivottiin luovan enemmän opiskelupaikkoja ja mahdollisuuksia nuorille eri puolilla maata. Samalla hajotettiin yliopiston sisällä syntynyttä liikehdintää.

Yhteistyö suomalaisten korkeakoulujen kanssa herätti paljon kiinnostusta Eritreassa. Kuva: Annica Moore

Suomalaisen delegaation vastaanotto oli korkeatasoinen, mukana oli paitsi Eritrean korkeimpia virkahenkilöitä, myös ulkoministeri ja presidentin neuvonantaja. Viikon mittaisen vierailuohjelman järjesti pääasiassa Eritrean korkeakouluhallitus (National Board for Higher Education). Ohjelmaan kuului kokouksia ja korkeakouluvierailuja.

Kohti uutta rahoitusohjelmaa

Matkan aikana käytiin myös keskusteluja uudesta rahoitusinstrumentista, jolla Suomi–Eritrea-yhteistyötä voitaisiin tulevaisuudessa tukea. Ulkoasiainministeriö tulee rahoittamaan yhteistyön kehitysyhteisvaroista.

Malli otetaan CIMOn hallinnoimasta ja UM:n rahoittamasta korkeakoulutuksen HEI ICI -kehitysyhteistyöohjelmasta, joka tukee hankkeita.

Alustavien suunnitelmien mukaan UM on lähettämässä ohjelman kommenteille Eritreaan jo joulun ajaksi, ja haku oltaisiin valmis julkaisemaan jo tammikuussa 2015. CIMO tiedottaa hausta heti kun siitä on tehty päätös.

Teksti: Annica Moore, ohjelma-asiantuntija, CIMO 

Artikkeli on julkaistu 11.12.2014 CIMOn sivuilla.