JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2014
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Annica Moore
2/2014

Suomi ja CIMO kehittävät uutta rahoitusohjelmaa Eritrean kanssa

Keväällä 2014 kehitysministeri Pekka Haaviston aloitteesta CIMO lähti mukaan kehittämään yhteyksiä ja yhteistyötä Eritrean korkeakoulusektorin kanssa. Aloite on edennyt vastavuoroisten vierailujen ja läheisen yhteydenpidon kautta uuden kehitysyhteistyöohjelman valmisteluun.

Uusi Eritrean ja Suomen korkeakoulujen yhteistyöhön keskittyvä rahoitusohjelma aukeaa näillä näkymin vuoden 2015 alulla.

Ministeridelegaatio vieraili Suomessa

Eritrean ulkoministeri Osman Salehin johtama delegaatio vieraili Suomessa elokuussa 2014. Tavoitteena oli kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia Suomen ja Eritrean välillä erityisesti koulutussektorilla, ja löytää painopisteitä ja malleja korkeakoulujen väliselle yhteistyölle. CIMO järjesti vierailun yhteyteen korkeakouluvierailuja ja avoimen seminaarin. Delegaatioon kuuluivat ministerin lisäksi Eritrean presidentin läheinen neuvonantaja Yemane Ghereab, sekä korkeakoulu- ja koulutussektorin korkeita virkamiehiä.

Ulkoministeri Osman Salehin johtama delegaatio vieraili elokuussa Jyväskylän normaalikoulussa. Kuva: Annica Moore

Eritrea oli alustavasti kiinnostunut yhteistyöstä erityisesti opetus- ja IT-alalla, mikä painottui varsinkin korkeakouluvierailuilla mm. Jyväskylän yliopistoon, Jyväskylän ammattikorkeakouluun, Metropolia Ammattikorkeakouluun sekä Aalto-yliopistoon.

Opettajia tarvitaan Eritreassa kipeästi kaikilla koulutusasteilla, myös korkeakouluissa. Opettajan opinnot eivät ole yleisesti ottaen haluttuja, ja opettajan tehtäviin voidaan siirtää myös yhteiskuntapalveluksen kautta.

Suomalaiskorkeakoulut tutustuivat Eritreaan

Eritrean ja Suomen korkeakoulujen välillä on erittäin vähän suoria yhteyksiä. Delegaation Suomen vierailun jälkeen CIMO ja ulkoasiainministeriö järjestivät suomalaiskorkeakouluille avoimen haun tutustumismatkalle Eritreaan. Marraskuussa toteutuneen matkan tarkoituksena oli edistää yhteyksien ja projektisuunnitelmien rakentamista paikallisten korkeakoulujen kanssa.

Suomalaisdelegaatio kävi tutustumassa Eritrean korkeakoulutukseen marraskuussa.  Kuva: Andrés Moreno

Innostus yhteistyöhön Eritrean kanssa ylitti odotukset: 18 hakemuksessa tutustumismatkalle haki yhteensä 25 eri tieteenalojen edustajaa, näistä 10 valittiin.
Delegaatiossa oli kattava edustus eri korkeakouluista ja tieteenaloilta: Metropolia Ammattikorkeakoulusta (terveydenhuolto), Tampereen yliopistosta (korkeakouluhallinto), Satakunnan Ammattikorkeakoulusta (merenkulku), Helsingin yliopistosta (kirjastot, maantiede, metsätieteet), Itä-Suomen yliopistosta (ICT4D), Kajaanin ammattikorkeakoulusta (kaivostoiminta) ja Jyväskylän yliopistosta (kasvatustiede).

Eritrean korkeakoulusektori myllerretty

Eritrea syntyi Etiopiasta itsenäistymällä 1993. Valtio ajautui Etiopian kanssa sotaan jo 1998; rajakiistoihin liittyvät vihollisuudet näkyvät edelleen Eritrean ja Etiopian välisinä kylminä suhteina.

Eritrean keskushallinto päätti 2004 hajauttaa maan yliopistolaitoksen: yhden ja ainoan Asmaran yliopiston sijalle perustettiin 7 korkeakoulua, joiden toivottiin luovan enemmän opiskelupaikkoja ja mahdollisuuksia nuorille eri puolilla maata. Samalla hajotettiin yliopiston sisällä syntynyttä liikehdintää.

Yhteistyö suomalaisten korkeakoulujen kanssa herätti paljon kiinnostusta Eritreassa. Kuva: Annica Moore

Suomalaisen delegaation vastaanotto oli korkeatasoinen, mukana oli paitsi Eritrean korkeimpia virkahenkilöitä, myös ulkoministeri ja presidentin neuvonantaja. Viikon mittaisen vierailuohjelman järjesti pääasiassa Eritrean korkeakouluhallitus (National Board for Higher Education). Ohjelmaan kuului kokouksia ja korkeakouluvierailuja.

Kohti uutta rahoitusohjelmaa

Matkan aikana käytiin myös keskusteluja uudesta rahoitusinstrumentista, jolla Suomi–Eritrea-yhteistyötä voitaisiin tulevaisuudessa tukea. Ulkoasiainministeriö tulee rahoittamaan yhteistyön kehitysyhteisvaroista.

Malli otetaan CIMOn hallinnoimasta ja UM:n rahoittamasta korkeakoulutuksen HEI ICI -kehitysyhteistyöohjelmasta, joka tukee hankkeita.

Alustavien suunnitelmien mukaan UM on lähettämässä ohjelman kommenteille Eritreaan jo joulun ajaksi, ja haku oltaisiin valmis julkaisemaan jo tammikuussa 2015. CIMO tiedottaa hausta heti kun siitä on tehty päätös.

Teksti: Annica Moore, ohjelma-asiantuntija, CIMO 

Artikkeli on julkaistu 11.12.2014 CIMOn sivuilla. 

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT