JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2014
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
2/2014

Somalian ja Somalimaan yhteiskunnalliset haasteet

Ioan M. Lewis: Somalia ja Somalimaa, Kulttuuri, historia ja yhteiskunta. Suom. Leif Sundström. Gaudeamus, 2014. 152 s.

Ioan M. Lewisin Somalia ja Somalimaa teos käsittelee monipuolisesti alueen historiaa, kulttuuria ja yhteiskuntaa. Vuonna 2014 julkaistu suomennos on kaivattu, sillä vaikka somalialaiset ovat kauan olleet yksi Suomen suurimmista maahanmuuttajaryhmistä, heidän kulttuurinsa ja taustansa on jäänyt useimmille hämärän peittoon.

Ioan M. Lewis (1930–2014) oli antropologian emeritusprofessori London School of Economicsissa ja kenties tunnetuin Somalian ja Somalimaan tutkija, joka aloitti ensimmäiset kenttätyönsä jo vuonna 1955. Lewisin teos käsittelee alueita eri teemojen kautta.

Aluksi keskitytään kansan ja sen traditioiden kulttuuriseen taustaan. Käsiteltäviä aihepiirejä  ovat uskonto, avioliittojärjestelyt sekä suullinen kertomusperinne. Sitten siirrytään siirtomaa-ajan sekä itsenäisyyden teemoihin. Osiossa edetään kronologisessa järjestyksessä aina 1800-luvun lopulta 1980-luvun loppuun. Historiaa ei kuitenkaan käsitellä yksipuolisesti, vaan mukana on myös kulttuurien ja tapojen esittelyä.

Kolmannessa osiossa keskitytään eteläisen Somalian romahdukseen ja tekstissä avataan sisällissodan poliittisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia varsin monenlaisista näkökulmista. Kirjan päättävässä osiossa paneudutaan tärkeisiin teemoihin kuten Puntmaan haastavaa tilanteeseen, merirosvoukseen ja öljyn merkitykseen paikalliselle yhteiskunnalle sekä islamistisen fundamentalismin uuteen elpymiseen.

Kappaleet ovat sujuvasti kirjoitettuja ja käsittelevät aihepiirejä erittäin monipuolisesti ja kantaaottavasti. Kirjassa on kiinnitetty huomiota paikallisten termien kääntämiseen ja sanojen merkityksiä avataan laajemmin juuri sopivissa kohdissa.

Teos on tiivis, mikä on sekä huomattava etu että myös haitta, sillä aihepiirien käsittely jää paikoin suppeaksi. Suppean ilmaisun takia tapahtumista ja käänteistä voi syntyä jonkinasteista sekavuutta ja asioiden sisäistämiseen menee lukiessa paljon aikaa. Toisaalta kirjoitustyyli jättää lukijalle innon lukea teemasta lisää.

Kirja ei erottele Somalian vaikean tilanteen yksityiskohtaisimpia syitä seikkaperäisesti, vaan tyytyy esittelemään kulttuuria, yhteiskuntaa ja tapoja yleisemmällä tasolla.

Mielenkiintoisimpia osioita ovat paikallisia tapoja, klaanijärjestelmää ja toimeentuloa käsittelevät kohdat, sillä erityisesti niissä tulee esille seikkoja, joita ei alueen uutisoinnissa useimmiten käsitellä. Ne taustoittavat hyvin alueen kohtaamia kriisejä ja konflikteja ja tuovat uutta näkökulmaa historian tapahtumiin ja nykytilanteeseen.

Suppeudestaan huolimatta kirja on erittäin toimiva ja informatiivinen katsaus Somalian ja Somalimaan historiaan. Teos on suositeltavaa luettavaa kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tiiviin ilmaisun takia on hienoa, että kirja sisältää kattavan suositeltavien teosten lukulistan, joka on järjestetty eri teemojen mukaan. Selkeyttä tuo myös tiivis aikajana, joka kokoaa yhteen historian keskeiset tapahtumat.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT