JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2013
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
2/2013

Maahanmuuttajan elämä on rajoja täynnä

Shahram Khosravi: ”Laiton” matkaaja, paperittomuus ja rajojen valta. Gaudeamus, 2013. Alkuteos ”Illegal” Traveller. Suomentanut Antti Sadinmaa. 185 s.

”Laiton” matkaaja on iranilaissyntyisen Shahram Khosravin autoetnografinen teos pitkästä ja vaiherikkaasta pakomatkasta Iranista Ruotsiin. Kirja pureutuu paperittomuuden ja laittoman siirtolaisuuden polttavimpiin kysymyksiin kirjoittajan omien ja hänen matkallaan tapaamiensa muiden siirtolaisten näkökulmasta.

Teos etenee vuoden 1987 Iranista aina nykypäivän Ruotsiin saakka. Väliin mahtuu monta vaihetta, tarinaa ja kokemusta maailman rajoista ja niiden ylittämisestä. Rajat eivät kuitenkaan hälvene laillisen maahanmuuttajastatuksen saannin jälkeen, vaan vastassa on jälleen uusia rajoja, yhteiskunnallisia ennakkoluuloja, jotka pitäisi pystyä ylittämään.

Kirja on ansiokkaasti ja syvällisesti kirjoitettu. Sanat henkivät kirjoittajan omia kokemuksia mutta myös ammatillista taustaa. Khosravi työskentelee antropologian lehtorina Tukholman yliopistossa ja on varsin taitava yhdistelemään siirtolaisuuden teoriaa ja käsitteitä sekä omiin että vertaisryhmänsä kokemuksiin, joita puretaan rehellisesti.

Kappaleet käsittelevät teemallisesti vaihtelevia asioita, kuten rajojen vartioita, kodittomuutta ja oikeuksia oikeuksiin. Kirjoittaja peilaa jokaiseen teemaan liittyen omia kokemuksiaan ja havaintojaan. Pohdinnat ovat syvällisiä ja teksti havahduttavaa luettavaa etuoikeutetun, paperillisen ihmisen näkökulmasta.

Teoksen mielenkiintoisimmat kohdat käsittelevät laittomien siirtolaisten ympärillä pyörivää bisnestä ja sen toimintatapoja. Teoksessa kerrotaan käytännössä miten ja mitä reittejä pitkin laittomia siirtolaisia siirretään maasta toiseen ja miten esimerkiksi asiakirjojen väärentäminen toimii. Maailma näyttäytyy paperittoman silmissä täysin toiselta ja riskejä otetaan pakon edessä ja vaikeissa paikoissa.

Kirjoittaja kritisoi vahvimmin rajojen ylittämiseen liittyvää epäinhimillistämisen kulttuuria ja osuukin kritiikissään osin oikeaan. Teoksen näkökulma jää paikoin yksipuoliseksi, mutta se ei haittaa, sillä kirja on joka tapauksessa hyvä kokonaisuus ja kattaa yhden näkökulman monipuolisesti.

Kirja on suositeltavaa luettavaa kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti heille, jotka haluavat tietää, millaista on laittoman siirtolaisen arki ja ovat kiinnostuneita maahanmuuttajien elämäntarinoista. Teos on nopealukuinen, mielenkiintoinen ja saa lukijan pohtimaan nykyisiä siirtolaisuuslakeja sekä sitä, miten maailmasta voitaisiin tämän asian osalta saada oikeudenmukaisempi paikka. Kirja täyttänee hyvin sille asetetut odotukset.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT