JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2013
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Maippi Tapanainen
1/2013

Naisten on opittava vaikuttamisen keinot

Ihmisoikeusliitossa asiantuntijana toimiva Saido Mohamed sanoo haluavansa vaikuttaa Somalian kehittyvään yhteiskuntaan. Välineekseen hän on perustanut Women Advocacy, Education and Human Rights (NGO) -järjestön. Järjestönsä kautta hän auttaa naisia ja tyttöjä hankkimaan valmiuksia vaikuttaa yhteiskunnassa. Toiminta on suunnattu alle 35-vuotiaille naisille.

Saido Mohamed perusti Women Advocacy, Education and Human Rightsin jo vuonna 2006 Somaliassa, mutta varsinaisesti se on alkanut toimia vasta hiljakkoin, kun hän itse saattoi kuuden vuoden tauon jälkeen matkustaa Mogadishuun.

”Vapaaehtoiset naiset ovat vetäneet keskustelutilaisuuksia tänäkin aikana”, Saido Mohamed sanoo. ”Helmikuisella matkallani tapasin järjestössä toimivia naisia, ja suunnittelimme uutta toimintaa, erityisesti koulutuksia nuorille naisille.”

Järjestön pyrkimyksenä on tavoittaa ammattikoulusta, lukioista ja yliopistoista valmistuneita, mutta myös koulunsa keskeyttäneitä naisia ja auttaa heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

”Eri ryhmille on omat koulutuksensa – esimerkiksi yrittäjyydestä tai poliittisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille”.

Saido Mohamed itse keskittyy erityisesti järjestön kansainvälisiin asioihin ja suhteisiin ja etsii länsimaista kouluttajia ja yhteyshenkilöitä. Paikalliset naiset vetävät toimintaa Somaliassa.

Kiintiö ei takaa tasa-arvoa

Somaliassa on lakiin säädetty kiintiö, jonka mukaan naisia on oltava vähintään 30 prosenttia hallituksen jäsenistä.

”Pelkkä kiintiö ei kuitenkaan riitä, vaan naisilla tulee olla mahdollisuus osallistua omin voimin ja ehdoin. Se on toki suuri saavutus, mutta huomio tulisi kiinnittää siihen, miten naisten vaikuttamisen kulttuuriset edellytykset toteutuvat”, Saido Mohamed arvioi.

Somaliassa perinteinen kulttuuri ei nykymuodossaan tarjoa naisille poliittisesti tai yhteiskunnallisesti osallistuvaa roolia. Monilta halun ja kiinnostuksen vaikuttamiseen vie se, että oman äänen kuuluviin saamiseksi on taisteltava.

”On tärkeää, että naiset verkostoituvat ja järjestäytyvät ja oppivat vaikuttamistaitoja sellaisilta naisilta, jotka ovat saaneet välineitä vaikuttamiseen diasporassa eläessään ja että aktiiviset naiset eri elämän alueilta kokoontuvat ja oppivat toisiltaan.”

Kesällä konferenssi

Heinäkuulle 2013 Women Advocacy, Education and Human Rights suunnittelee isoa konferenssia, osallistujina järjestön jäsenet ja yliopisto-opiskelijat, sekä diasporassa elävät aktiiviset naiset.

”Tällä hetkellä haluamme erityisesti tukea naisten osallistumista valtion tasolla, sillä naisia on edelleen vain pieni prosentti valtion johdossa”, Saido Mohamed painottaa.

Somaliassa naisten saaminen mukaan poliittiseen toimintaan on suuri haaste, sillä naisilta puuttuu valmiuksia toimia miesvaltaisella alueella, koulutuksesta ja suotuisasta ilmapiiristä huolimatta.

”Tavoitteemme on vaikuttaa siihen, että naiset pääsevät miesten rinnalle ja tahdomme nostaa esiin Somalian perustuslakiin liittyviä, naisten osallistumisen ja tasa-arvon mahdollistamiseen liittyviä asioita. Pyrimme vahvistamaan eri tehtävissä olevien naisten ja miesten tasavertaisuutta ja jokaisen naisen omia vahvuuksia ja kykyä osallistua.”.

Maippi Tapanainen

Kuva: Saido Mohamed

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT