JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2013
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
1/2013

Kirja: Afrikan ääni kuuluu radiosta

Radio in Africa. Publics, Cultures, Communities. Toimittajat Liz Gunner, Dina Ligaga, Dumisani Moyo.Wits University Press 2012. ISBN: 978-1-86814-550-8

”Radio on Afrikan media, sillä se mukautuu hyvin mantereen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.”

Radio Afrikassa on jotain muuta kuin mitä se on Lännessä. Se on keskeinen poliittinen areena, demokratisaation väline ja sitä käytetään rooleista vapautumiseen ja rajojen rikkomiseen. Radio ei kuitenkaan ole ainoastaan väline positiivisen kehityksen edesauttamiseen, vaan sitä käytetään edelleen myös valtioiden propagandan levittämiseen ja jopa hirmutekojen yllyttämiseen. Radio in Africa -teoksesta paljastuu, miten keskeinen rooli radiolla on afrikkalaisten elämässä, politiikassa ja historiassa.

Kirja lähestyy aihetta kolmen eri teeman kautta, jotka käsittelevät radion roolia yhteiskunnassa demokratian, radiokulttuurin ja paikallisyhteisöjen näkökulmasta. Kirjan kappaleet ovat eri kirjoittajien kirjoittamia, ne ovat lyhyen ytimekkäitä ja muodostavat yhdessä melko tasapainoisen ja hyvin toimivan kokonaisuuden. Kirjassa analysoidaan myös radion roolia mantereen merkittävimmissä kriiseissä, esimerkiksi Ruandan kansanmurhassa, Etelä-Afrikan Apartheid -järjestelmässä ja 2000-luvun Zimbabwessa. Kirjassa ei kateta kaikkia mantereen maita ja useat kappaleet ovat keskittyneet Etelä-Afrikan kontekstiin. Tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä kokonaisuus on riittävän moninainen.

Kirjassa on mukana sekä historiallista näkökulmaa että viimeaikaisempien tapahtumien analysointia. Nämä osiot ovat mielenkiintoisimpia, sillä erityisesti niissä korostuvat radikaalit erot länsimaihin verrattuna. Monella alueella radion kehitys on edelleen alkuvaiheessa. On selvää, että Afrikan kontekstissa radio asemoituu vaikeaan ristipaineeseen kansan ja valtion väliin, ja konfliktitilanteissa paineet saattavat purkautua ennakoimattomilla tavoilla. TV ja Internet eivät ole yliajaneet radion asemaa keskeisimpänä mediana ja sitä tuskin tulee tapahtumaan lähivuosienkaan aikana.

Kirjassa käsitellään paljon eri maiden poliittista ja historiallista taustaa ja peilataan radion roolia erilaisissa tapahtumissa. Osa kirjan kappaleista on hieman vaikeaselkoisia ja kirja on paikoin hidaslukuinen. Teos onnistuu kuitenkin avaamaan ansiokkaasti keskeisimpiä teemaan liittyviä ongelmia ja linkittämään ansiokkaasti radion merkityksen olennaisimpiin ihmisoikeudellisiin ja valtion toimintaa koskeviin kysymyksiin, kuten sananvapauteen, sensuuriin ja valtion vastuuseen.

Mielenkiintoisia ovat myös osiot, joissa avataan radion siirtomaataustaa ja länsimaisia vaikuttimia sekä paikallisen korruption vaikutusta media-alan toimintaan.   Radion kautta avautuvat uudenlaiset näkökulmat paikalliseen todellisuuteen ovat lukemisen arvoisia, siksi kirja sopii laajalle Afrikasta kiinnostuneelle lukijakunnalle. Kirjaa voi myös suositella kaikille media-alasta ja viestinnästä innostuneille, sillä se nostaa sellaisia ongelmia esille, joista suomalaisessa mediakeskustelussa ei liiemmin puhuta. Kirja sisältää jonkin verran myös syvällisempää teoreettista pohdintaa, joten vaativimmatkin lukijat löytävät teoksesta jotain uutta.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT