JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2013
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Mari Arpiainen & Maya Sana
1/2013

Yhteisöteatterista voimaa naisille

Monet naiset elävät haasteellisissa olosuhteissa. Siitä huolimatta he ovat itse tärkeä osa muutostyötä oman asemansa parantamisessa.

Somalialainen tarinankerrontaan perustuva teatteritraditio antaa hyvät edellytykset yhteisöteatteritoiminnalle. Shiffa ry:n Hadya-hanke vahvistaa naisia esittävän taiteen keinoin.

Shiffa aloitti vuonna 2012 Hadya -yhteisöteatterihankkeen Somalimaassa Ulkoasiainministeriön tuella. Hankkeen kautta kaksi kertaa Somalimaassa kouluttamassa ollut näyttelijä ja teatteriopettaja Pinja Hahtola kertoo, että "Monien osallistujien kohdalla saattoikin vain ihailla sisäsyntyistä 'draamantajua', jota heillä tuntui olevan, kun he näyttämöllistivät kollektiivisia tarinoitaan."

Hadya -hankkeesta tekee merkityksellisen Somaliassa tuntemattoman uuden metodin lisäksi se, että koulutettavana on ainoastaan naisia. Somaliassa teatteri on ollut perinteisesti miesten tekemää. Kaksivuotinen hanke pyrkii edistämään naisten asemaa ja lisäämään heidän itsenäisyyttään sekä työllistymismahdollisuuksiaan yhteisöteatterikoulutuksen kautta. Samalla se pyrkii luomaan uusia väyliä naisten yhteiskunnalliselle osallistumiselle.

Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuneet naiset valmistuvat yhteisöteatterin ohjaajiksi. He hankkivat valmiudet tuottaa omaa teatteritoimintaa ja jakaa osaamistaan kouluttaen uusia ryhmiä.

Vaarallinen laivamatka -esitys herätti yleisössä runsaasti  keskustelua, ja monilla oli aiheesta omia kokemuksia.

Keskustelua vaikeistakin aiheista

Yhteisöteatterin perinteisiä, paikallisia ja uudempia muotoja kuten osallistavaa forum-teatteria on käytetty osana kehitysyhteistyötä jo pitkään Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. Somaliasta ei yhteisöteatterin perinteitä löydy. Nimensä mukaisesti kyseessä on yhteisöstä lähtöisin oleva, vahvasti paikallinen teatteri.

”Esitysten materiaali syntyi draamaharjoitusten avulla ja oli osallistujille vahvasti omakohtaista. Tytöt olivat kovin innokkaita kertomaan tarinoitaan teatterin avulla ja halusivat herättää rohkeilla esityksillä keskustelua muun muassa perheväkivallasta, pakolaisuudesta, khatin käytöstä ja teiniraskauksista”, kertoo osallistujien rohkeudesta yllättynyt Hahtola.

Yhteisöteatterin idea on, että teatterin tehtävä on palvella yhteisöä, nostaa esiin tärkeitä epäkohtia tai teatterin keinoin herättää keskustelua ja osallistaa yleisöä yhteisön asioista. ”Osallistavan teatterin kannalta kiinnostavaa oli se, kuinka nopeasti ja aktiivisesti yleisö lähti mukaan teatterin tekemiseen esimerkiksi forum-teatteriesityksissä – huolimatta siitä että metodi oli täysin uusi.”

"Meillä on teille tarina kerrottavana..." Yhteisöteatterikurssin  opiskelijoita joulukuussa 2012.

Perinteet haastavat

Hahtola kertoo, että uskonnolliset rajoitukset vaikuttivat erityisesti esitysten toteuttamiseen. ”Ryhmä kun koostui vain naisista ja tarinan kerronnan kannalta miesroolit olivat olennaisia. Miesrooleja esittävät naisnäyttelijät olivat uskonnollisten rajoitusten riskirajoilla. Toisella jaksolla oltiin vahingosta viisastuneina varovaisempia.”

Kaikki eivät näe miehenä esiintymistä uskonnon ja kulttuurin vastaisena. Hankkeen osallistuja Ayaan, 22 vuotta, pitää hienona, että naiset saavat tehdä itse. ”Tykkäsin siitä että ensimmäisessä koulutuksessa osa esitti miehiä ja näytti sen, että naiset voivat tehdä mitä vaan”, Ayaan kuvailee tuntemuksiaan hankkeesta.

Myös klaanijako aiheutti hienoista jännitettä ryhmän sisällä ensimmäisen jakson aikana.

”Yhteisöteatterin kannalta tasapuolisuus ja tasa-arvoisuus ryhmän sisällä ovat hyvin tärkeitä, joten pienetkin jännitteet on hyvä saada purettua mahdollisimman nopeasti. Loppujen lopuksi on kuitenkin sanottava, että uskonnolliset rajoitukset olivat huomattavasti vähäisempiä kuin mihin olin tottunut Suomessa monikulttuurista teatteria tehdessäni”, Hahtola miettii.

Osa hankkeeseen osallistuneista tytöistä on myös kohdannut ennakkoluuloja läheisiensä taholta. Ayaanin vanhemmat, varsinkin äiti, vastustivat aluksi hänen unelmaansa tulla kuuluisaksi esittäväksi taiteilijaksi. “Nykyään vanhempani tukevat minua ja hyväksyvät toiveeni. He luottavat minuun ja ovat ylpeitä siitä mitä teen. Olen esiintynyt televisiossakin”, Ayaan kertoo.

Lapsuusmuistoista kertovissa esityksissä opiskelijat heittäytyvät  täysillä rooleihinsa.

Naisten ääni kuuluviin

Koulutukseen osallistuu 16 naista, iältään 16–25-vuotiaita. Osallistujien kokemukset tähän asti ovat olleet hyvin positiivisia ja koulutusjaksoja odotetaan innolla.

Hibax, 19 vuotta, kiinnostui mahdollisuudesta, että naiset voivat osallistua teatterin tekemiseen ja pääsevät näyttelemään. ”Olen oppinut kuinka näytellään ja saadaan yleisö nauramaan. Koulutuksissa on myös käyty läpi muita vinkkejä näyttelemiseen ja rooliin sitoutumista. Olen saanut myös pieniä palkkioita joistakin esiintymisistäni.”

Hodan, 18 vuotta, näkee osallistumisen koulutukseen tärkeänä. ”Mielenkiintoista, että käsitellään naisten oikeuksia harjoituksissa ja esityksissä. Kiinnostavaa oli myös, että yleisö tuli mukaan kehittelemään tarinan loppua forum-teatteriesityksessä”, hän selittää. ”Perheeni hyväksyy näyttelemiseni ja he ovat olleet myös katsomassa kirjamessuilla esitettyä näytelmää”.

Thomson Reuters Foundation:in tutkimuksen mukaan Somalia on Afganistanin jälkeen maailman toiseksi vaarallisin maa jonne tyttölapsi voi syntyä. Tutkimuksen tulokset perustuvat köyhyyden, terveydenhoidon ja naisiin kohdistuvan väkivallan indikaattoreihin. Naisten asemaa heikentää patriarkaalinen kulttuuri, työttömyys ja koulutuksen puute.

Yhteisöteatterihankkeeseen osallistuneet nuoret naiset ovat päässeet Somalimaassa toimivan yhteistyökumppanin Somaliland Culture and Sport Association (SOCSA) kanssa toteuttamaan pienimuotoisia näytelmiä myös muille tahoille, yhtenä esimerkkinä vesi- ja sanitaatioteemainen näytelmä, jota esitettiin maaseudulla Hargeisan kaupungin ulkopuolella. Osa naisista osallistui näyttelijöinä myös Shiffa ry:n terveys- ja hyvinvointiaiheisen ohjelmasarjan pilottijakson kuvauksiin.

Forum-teatteri -esityksessä käytettiin kuuma tuoli -tekniikkaa  yleisön osallistamiseksi.

Kirjoittajat: Mari Arpiainen Hadya-hankekoordinaattori ja Maya Sana VTM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kuvat: Shiffa ry.

Fakta

SHIFFA ry ja HADYA -yhteisöteatterihanke

Shiffa ry on kansalaisjärjestö, joka on perustettu koulutettujen maahanmuuttajanaisten toimesta vuonna 2005. Shiffa tukee erityisesti Somalimaan ja Somalian naisia ja tyttöjä antamalla heille koulutusta median ja esittävien taiteiden aloilla. Lisäksi järjestö tukee ja vahvistaa maahanmuuttajanaisten asemaa sekä tekee globaalikasvatus - ja vaikuttamistyötä Suomessa.

Tällä hetkellä käynnissä olevat kehitysyhteistyöhankkeet ovat Hadya -yhteisöteatterihanke, Nasib -naisten mediakoulutushanke ja Terveyttä ja Hyvinvointia -ohjelmasarjan tuotanto. Suomessa on käynnissä pakolaisaiheinen globaalikasvatushanke Pata, Sandaali ja Virkattu teltta -kiertuenäyttely.

Hadya -yhteisöteatterihanke toteutti vuonna 2012 kaksi koulutusjaksoa Hargeisassa, Somalimaassa, Suomesta tulevan kouluttajan johdolla. Lisäksi paikalliset opettajat opettivat perinteistä tanssia ja musiikkia osana hanketta.

Osallistujat pääsevät itse säveltämään ja sanoittamaan kappaleita. Niitä on jo soitettu kansallisilla radiokanavilla. Myös tanssiryhmä käy esiintymässä useissa erilaisissa tapahtumissa. Vuoden 2013 suunnitelmissa on kahden lisäkoulutuksen järjestäminen. Niissä osallistujat keräävät materiaalit esityksiin yhteisöistä ja yhteisöjen jäsenet toteuttavat esitykset naisten ohjaamina. Lisäksi työharjoituksissa Hadya-hankkeen osallistujat vetävät erilaisia draamatyöpajoja eri-ikäisille ryhmille ja näin syventävät opittuja taitojaan. Myös musiikin ja tanssin opinnot jatkuvat.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT