JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2012
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Tuleeko Darfurista unohdettu konflikti?

Liki vuosikymmenen aikana Darfurin konfliktiin ei ole löydetty kestävää poliittista ratkaisua. Kaikkia keskeisiä kapinallisryhmiä ei ole koskaan saatu allekirjoittamaan neuvoteltuja rauhansopimuksia, eikä Sudanin hallitus toisaalta ole koskaan implementoinut aikaansaatuja sopimuksia. Keskeinen ongelma on ollut kapinallisryhmien kyvyttömyys luoda yhtenäinen neuvottelurintama.

Jussi Laurikainen

 
Reportaasi
Två fascinerande kvinnor

Lennart Brander

Projekti
Khat-valistusta opetussuunnitelmiin

Maippi Tapanainen

 
Artikkeli
Khat: A lingering controversy

Neil Carrier

Projekti
Huutava pula lähes kaikesta

Anna Aguilera-Pesä & Mariko Sato

Reportaasi
Iltamissa juhlittiin Helsinkiä

Maippi Tapanainen

 
ROOT

Le Journal Corne de l’Afrique est une publication électronique qui s’adresse aux questions du développement dans les pays de la Corne de l’Afrique, à savoir la Somalie, le Djibouti, l’Ethiopie, l’Erythrée, le Soudan et le Soudan du Sud. Le journal est publié par l’association Suomen Somalia-verkosto (Reseau Somalie de Finlande). Les articles et autre contenu du journal sont basé aussi bien sur la recherche que sur le travail pratique. Le Journal Corne de l’Afrique, qui est trilingue (finnois, suédois, anglais), est publié biannuellement.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT