2/2012
Print this page

Kirja: Pieni, suuri muutosvoima

Leymah Gbowee, Meissä on voimaa. Liberian kansalaisaktivistista Nobel-voittajaksi. Like kustannus, alkup. Mighty Be Our Powers: How Sisterhood, Prayer, and Sex Changed a Nation at War, suom. Kirsi Luoma, 2012. ISBN: 978-952-01-0787-1

Rauhanaktivisti Leymah Gboween teos Meissä on voimaa on omaelämänkerrallinen kuvaus matkasta, jonka Gbowee on tehnyt nuoruuden idealismistaan aikuisuuden aktivismiin sisällissodan runtelemassa Liberiassa. Gbowee toimii itse teoksen kertojana.

Kirja etenee kronologisesti alkaen kahdeksankymmenluvun lopusta päättyen 2000-luvun viimeisiin vuosiin. Molemmat kaudet ovat Liberiassa rauhan aikaa, mutta niiden väliin sopii sitäkin raaempi ja brutaalimpi sisällissota, jonka Gwobee aktivistiryhmineen onnistuu päättämään. Teoksen alkupuolisko on pysäyttävä muistutus nykyaikojen sotien raakalaisuudesta ja maailman pahuudesta, mutta teoksen loppupuolisko on toivoa herättävä kuvaus ruohonjuuritason potentiaalista. Paljon hyvää voi seurata suuresta määrästä pahuutta, jos ja kun sille ei anneta periksi.

Leymah Gbowee on noussut yhdeksi maailman tunnetuimmista rauhanaktivisteista. Hänen merkityksensä on ollut suuri Liberian kansalle mutta myös muissa kehitysmaissa eläville naisille, joiden oikeuksia Gbowee on aktiivisesti ajanut jo vuosien ajan. Kuluvana vuonna vasta 40 vuotta täyttänyt Gbowee on jo nyt palkittu lukemattomilla palkinnoilla, joista merkittävin on vuonna 2011 hänelle ja Ellen Johnson Sirleafille sekä Tawakel Karmanille myönnetty Nobelin Rauhanpalkinto.

Kirjassa kerrottu tarina ei ole tavanomainen poliittinen sankaritarina, jossa johtajaksi on synnytty. Sen sijaan se on avoin ja ihailtavan rehellinen kuvaus Gboween elämän onnistumisten taustalla olevista kipukohdista, vaikeista suhteista ihmisiin ja yllättäen myös alkoholiin. Kirja ei sorru poliittisille elämänkerroille tyypilliseen asioiden kaunisteluun eikä sotakuvauksien kurjuuden ylikorostamiseen, vaikka sille olisi Liberian tapauksessa ollut kenties perustelut olemassa. Näistä syistä teos on elämänkerraksi virkistävää luettavaa.

Kirja onnistuu herättämään monenlaisia tunteita. Teoksessa yhdistetään erinomaisella tavalla ihmisen persoonan ja henkilökohtaisen elämän merkitys niihin saavutuksiin, joihin hän elämänsä aikana kykenee. Gboween tapauksessa hänen henkilökohtainen elämänsä linkittyy suoraan siihen polkuun, jonka hän on rauhanaktivistina kulkenut, eikä kumpaakaan tarinaa olisi voitu kertoa kiinnostavasti ilman toista. Päällimmäisenä tarinasta jäävät mieleen ne vaikeat henkilökohtaisen elämän uhraukset, joihin Gbowee on suostunut ajaessaan yhteisiä etuja pyyteettömästä ja nöyrästi. Nämä näkökulmat ovat kirjan kiinnostavinta antia, sillä useimmiten ne jäävät ulkopuolisille näkymättömiksi.

Kirja on tiivis, se etenee luontevasti ja paikoin nopeallakin tahdilla. Aiheesta olisi saanut paljon laajemmankin teoksen aikaiseksi. Nopeiden käänteiden takia lukijan voi olla paikoin hankalaa pitää kirjaa kaikista niistä ihmisistä, paikoista ja organisaatioista, jotka kirjassa mainitaan. Tämä ei kuitenkaan ole merkittävä haitta, sillä sisältö on todella kiinnostavaa.

Kirjaa voi avoimesti suositella kaikille rauhanaktivismista kiinnostuneille. Se on varmasti ajatuksia herättävää luettavaa myös sellaisille valtion työntekijöille, joilla ei ole suoraa kosketusta ruohonjuuritasolle. Kirjassa kuvatut tapahtumat ovat erinomainen osoitus siitä, miten jostain pienestä ja merkityksettömästä voi kasvaa nopeastikin voima, joka muuttaa kaiken. Yksittäisten ihmisten potentiaalia toimintaan sekä hyvässä että pahassa ei tule unohtaa.

Minna Mayer