JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2012
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Maippi Tapanainen
2/2012

Kohti riippumattomuutta

Terveydenhuollon ammattilaisia tarvitaan Galgaduudissa kipeästi.

Galgaduudin maakunta sijaitsee Keski-Somaliassa. Koko Somalia on hiljalleen rauhoittumassa, mutta ainakin toistaiseksi kansalaisjärjestöt ovat pitäneet aluetta liian rauhattomana jatkuvaan toimintaan.

”Pistetoimia, kuten poliorokotuksia ja ruokajakeluita tekevät muutkin, mutta ainoa Galgaduudissa jatkuvasti toimiva järjestö olemme me”, sanoo Said Aden, Sahed ry:n puheenjohtaja.

Sahed on Suomessa vuonna 1997 rekisteröity yhdistys. Sen projektissa Galgaduudissa pyritään kehittämään alueen terveydenhuoltoa. Tarkoitus on muun muassa remontoida sairaala ja luoda sitä tukemaan neljän tai viiden neuvola-klinikan verkosto.

Osaajat hakusessa

Yhtenä projektin tavoitteena on rekrytoida terveydenhuollon ammattilaisia Dusamarebin terveyskeskukseen. Tällä hetkellä Sahedin hankkeessa työskentelee 38 ihmistä, joista yli puolet on terveydenhuollon työntekijöitä.

Sairaalaremontti parantaa galgaduudilaisten hoitomahdollisuuksia.

Rekrytointitavoite on kunnianhimoinen, sillä järjestöjen lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset loistavat Galgaduudissa poissaolollaan. Viime aikoina jo valmiiksi kehnoa tilannetta on heikentänyt se sinänsä onnellinen asia, että al-Shabaabin vuosia pihdeissään pitämä pääkaupunki Mogadishu on palaamassa arkeen ja turvallisempiin oloihin.

”Kriisiä Mogadishusta vuonna 2006 Galgaduudiin paenneet alan ammattilaiset palailevat kotiseudulleen, jossa tienaakin paremmin”, Aden sanoo. Käytännössä se näkyy siten, että osaava henkilökunta on pian entistäkin tiukemmassa.

Rekrytointivaikeuksiin on syynsä. ”Turvallisuusriski on yksi asia”, Said Aden sanoo. ”Kun toimivaa hallintoa ei ole, ollaan koko aika klaanipäälliköiden ja sotaherrojen armoilla.”

Toinen suuri hallintoon liittyvä ongelma on, että niiltä osin kuin sitä on, sen osaaminen on Galgaduudissa olematonta.

”Kaikki mättää, mikä mättää voi. Osaaminen puuttuu, korruptio on yleistä...”, Aden luettelee. Yksi Sahedin tavoitteista on korruption kitkeminen, ja periaatteidensa mukaisesti järjestö ei suostu maksamaan lahjuksia. Ilman voitelua monet rattaat pyörivät hitaasti.

Hankaluuksia siis on, mutta parantuneen terveydenhuollon elämänlaatua kohentava vaikutus alueen asukkaiden elämään on niitä suurempi.

Tuberkuloosi kontrolliin

Sahedin paikallinen kenttäkumppani on paluumuuttaja Pietarsaaresta, Suomessa koulutuksensa saanut tuberkuloosilääkäri Ahmed Mahdi. Hän on myös  Sahedin perustajajäsen.

Tuberkuloosin hoito onkin yksi projektin merkittävimpiä kohteita: hankkeen puitteissa tuberkuloosia sairastaville tarjotaan lääkkeet ja kontrolloidaan niiden käyttö. Jälkimmäinen on elintärkeä osa hoitoa, sillä lääkkeiden sattumanvarainen käyttö on johtanut jo supertubin kehittymiseen.

Kyltti kertoo monitahoisesta yhteistyöstä.

Laboratorion päivittämisestä ja tuberkuloosilääkkeistä on luvannut huolehtia maailman terveysjärjestö WHO.

Olosuhteet eivät ole ihanteelliset, mutta parempaan suuntaan mennään, Said Aden uskoo.

”Täytyy vain toivoa, että Suomen ulkoministeriö rahoittaa hanketta vielä siirtymäajan, ettei hyvä työ mene hukkaan.”

Loputtomaan avustuskierteeseen Aden ei usko. Siirtymäaika loppuu, kun Somaliaan saadaan pysyvä hallitus ja yhteiskuntaa aletaan jälleenrakentaa.

”Tavoitteenamme on omavaraisuus, pyrkimys siihen, ettei olla riippuvaisia ulkopuolisista”, hän toteaa. ”Mottomme on: tyhjennä ensin omat taskusi, pyydä apua muilta vasta sen jälkeen.”

Maippi Tapanainen

Faktat

SAHED on humanitaarista työtä tekevä aatteellinen yhdistys, joka on rekisteröity Suomessa vuonna 1997.

SAHED toimii useiden pienten sosiaalista työtä Euroopassa, Amerikassa ja ennen kaikkea Somaliassa tekevien järjestöjen yhteistyöorganisaationa. Yhdistyksellä on eri puolilla maailmaa yli 800 tukijaa Somaliassa työskentelevien lisäksi. SAHEDilla on Somaliassa 50 työntekijää, joista 38 toimii terveydenhuollossa ja 12 opetustehtävissä.

Galgaduudin terveydenhuollon projektin tavoitteena on vahvistaa Galgaduudin alueen perusterveydenhuollon verkostoa resursoimalla terveyskeskuksia sekä kouluttamalla terveydenhuollon henkilöstöä ja hankkimalla erilaisia lääkinnällisiä välineitä.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT