JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2012
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Sanni Purhonen & Marjo Heinonen
2/2012

Järjestöt ahtaalla Etiopiassa

Etiopia reivaa lainsäädäntöä järjestöjen toimintaa vaikeuttavaan suuntaan.

Suomessa Abiliksen vieraana ollut etiopialainen lakinainen Rigbe Gebrehawariat Hagos näkee maansa kehittyneen hyvään suuntaan, mutta kertoo myös lakimuutoksista, joiden kautta viranomaiset pyrkivät kontrolloimaan kansalaisjärjestöjä.

Rigbe Gebrehawariat Hagos arvelee, että hallitus pelkää järjestöjen harjoittavan poliittista agitaatiota.

Hagos kannustaa työssään vammaisia voimaantumaan ja kasvattamaan tietoisuutta oikeuksistaan. Hän itse on kokenut aktiivisuuden vaikutukset konkreettisesti omassa elämässään ja urallaan.

”Sairastin pienenä polion. Onneksi perheeni tuki minua ja sain opiskella sekä hyvässä yksityiskoulussa että sittemmin oikeustiedettä yliopistossa. Koulutus on avain itsenäisyyteen. Kun on itsenäinen, ihmisten huonotkaan asenteet eivät satuta!”

Kaikki vammaiset henkilöt Etiopiassa eivät ole yhtä onnekkaita. Monet ovat köyhiä ja vailla mahdollisuuksia. Vammaisuutta myös hävetään. Ja ikään kuin se ei riittäisi, Etiopian viranomaiset ovat asettaneet kansalaisjärjestötoiminnan tiukkaan kontrolliin.

Aktiivisuuden vaarat

Koko Hagosin Suomen vierailun ajan puheenaiheena pysyi Etiopian uudistunut lainsäädäntö. Sen mukaan 90 prosenttia kansalaisjärjestöjen rahoituksesta on tultava paikallisista lähteistä. Sääntö vaikeuttaa monen järjestön toimintaa. Hankaluuksia lisää se, että ulkomaisten tukijoiden tai kumppanien apu ei enää ole tervetullutta. Mistä siis moiset muutokset?

”Luulen, että järjestöjen tukeminen ja aktiivisuus nähdään poliittisena. Monet valtaapitävät tahot pitävät sitä vaarallisena”, Hagos huokaa.

Lakiuudistus ei kuitenkaan ole aukoton. Esimerkiksi osa vammaisjärjestötoiminnasta ja hankkeista voidaan lukea voimauttamisen piiriin, jolloin ne eivät ole poliittisen tietoisuuden kasvattamista, jota hallitus erityisesti yrittää torjua. Hagosin työ on monitoroida hankkeita ja arvioida raportteja, jotta mahdollisimman moni ECDD:n projekti kyetään toteuttamaan. Järjestön taloutta, kuten rahoituksen jakautumista toiminta- ja hallintokuluihin, seurataan tällä hetkellä tiukasti.

Hyviäkin uutisia

Hagos aloitti virassaan osa-aikaisena työntekijänä, mutta järjestö on sittemmin vienyt naisen mukanaan kokopäiväisesti. Kaikki uutiset eivät sentään ole synkkiä. Hän kertoo, että Etiopian vammaiskentällä on tapahtunut viime aikoina paljon hyvää. Esimerkiksi YK:n vammaisoikeussopimus on ratifioitu – toisin kuin Suomessa.

”Olen nähnyt lakien muuttavan monien ihmisten elämää, merkittäviä alueita ovat työ- ja rakennuslainsäädäntö. On vaikeaa olla itsenäinen, jollei pääse liikkeelle.”

Karjanhoidosta opiskelurahoja

Ainakaan Abilis-säätiön kehityshanke Danglan kaupungissa ei sisällä pelättyä agitaatiota. Päinvastoin, sen tavoitteet ovat sangen käytännönläheiset ja vammaisten jokapäiväistä elämää helpottamaan pyrkivät.

Danglan maatalousvaltainen alue sijaitsee Amharassa, Bahir Darista etelään. Danglan asukkaat saavat elannon viljelystä ja karjanhoidosta.

Paikallinen kumppani on vammaisjärjestö Bego Erayyi, Positive Vision, joka muun muassa tukee pienimuotoisesti ihmisten mahdollisuuksia hankkia itselleen elanto. Hankkeeseen osallistujat kasvattavat karjaa ja myyvät lihaa paikallisille hotelleille ja teurastajille. Abiliksen avustus projektille on 10 713 euroa.

Moni rahoittaa karjanhoidolla opiskelujaan.

Projektissa on mukana kolme naista ja seitsemän miestä. Joukossa on sekä näkö- että liikuntavammaisia henkilöitä. Osa heistä käy koulua tai opiskelee, mutta pystyy samalla käymään töissä ja tienaamaan tärkeitä opiskelurahoja. Säästöön jää rahaa myös tulevaisuuden varalle.

Teksti: Sanni Purhonen ja Marjo Heinonen

Sanni Purhonen on Kynnys-lehden toimitussihteeri.

Marjo Heinonen on Abilis-säätiön toiminnanjohtaja.

Kuvat: Ismo Helen (Rigbe Gebrehawariat Hagos) ja Abilis-säätiön kuva-arkisto.

Faktat: Abilis-säätiö

Abilis-säätiö on suomalaisten vammaisten perustama järjestö, jonka tarkoituksena on edistää eri tavoin vammaisten ihmisten omaa toimintaa, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja itsenäisen elämän mahdollisuuksia kehittyvissä maissa. Säätiö perustettiin vuonna 1998. Rahoitustoimintaa se on harjoittanut vuodesta 1999 alkaen.

Abilis rahoittaa vammaisten ihmisten suunnittelemia ja toteuttamia hankkeita. Säätiö tukee vain vammaisten omaa toimintaa ja pitää erityisen tärkeänä, että tuen vastaanottajaorganisaatiossa vammaiset henkilöt ovat itse merkittävässä asemassa. Rahoitusta myönnetään ruohonjuuritason järjestöille hankkeisiin, tuen suuruus vaihtelee 200 – 20.000 euroon.

Abilis-säätiö rahoittaa noin 40 hanketta Afrikan sarven alueella. Eniten projekteja on käynnissä Etiopiassa, kasvava määrä Somalimaassa. Joitakin yksittäisiä ryhmiä tuetaan myös Somaliassa.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT