JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2012
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Jaana Löppönen
1/2012

Ministeri kertoi Lontoon konferenssista kansalaisjärjestöille

images/issue2/ministerin vierailu.jpg

Kansalaisjärjestötapaaminen Horisontti Teamin tiloissa. Ministeri Barre keskellä. Horisontti Teamin työntekijöiden lisäksi paikalla olivat edustajat Suomen Somalia-verkostosta, Kanava Nuorisosta, Somali Social Development Association -yhdistyksestä ja Länsi-Helsingin Somaliyhdistyksestä.

Somalian suunnittelu- ja kehitysyhteistyöministeri Abdullahi Godah Barre vieraili Suomessa 2.-3.4.2012. Horisontti Team ry:n tiloissa järjestetyssä tilaisuudessa Barre selvitti kansalaisjärjestöjen edustajille, mitä Lontoon konferenssissa helmikuussa allekirjoitettu, niin sanottu tiekartta, merkitsee Somalialle.

Tiekartassa sovitaan, että al-Shabaab kukistetaan, aseet riisutaan ja elokuun 20. päivään mennessä laaditaan uusi perustuslaki ja valitaan parlamentti ja hallitus. Nykyisen väliaikaisen hallituksen ministerit ovat kiertäneet ympäri Somaliaa kertomassa muutosprosessista, joista tärkein on uuden perustuslain hyväksyminen.

Perustuslakiluonnos on jo kirjoitettu. Sitä työstämään kutsutaan 825 somalialaista; klaanivanhempia, naisia, nuoria, asiantuntijoita, liike-elämän edustajia ja diaspora-somaleita. Klaanien edustajista on naisia oltava vähintään 30 prosenttia.

Joukko kokoontuu toukokuussa ja käy kahdessa viikossa perustuslakiluonnoksen läpi luku luvulta.  Kysymykset federaatiomallista ja Somalimaan asemasta ovat ehkä vaikeimpia ratkaistavia kysymyksiä.

Perustuslain hyväksymisen jälkeen valitaan uusi parlamentti. Se tapahtuu ”toiseksi parhaalla tavalla” eli klaanien johtajat valitsevat parlamentin edustajat.

Ministeri Barre toisti useaan kertaan, että diasporassa elävien somaleiden tulee vaikuttaa klaanien vanhimpiin, jotta oikeat ihmiset tulevat valituiksi. Hän kehotti kuulijoita olemaan aktiivisia, seuraamaan tuoretta Somalian valtion televisiokanavaa ja pyrkimään itsekin ehdokkaaksi. Lisäksi hän korosti, että puheiden aika on ohi ja muutosmahdollisuus käsillä.

Somalia tarvitsee koulutettuja virkamiehiä oikeuslaitokseen, poliisivoimiin, armeijaan. Maa on saatava ensin vakaaksi, al-Shabaabin jättämä tyhjiö on täytettävä, nuorille on taattava koulutusta ja työtä ja luotava  järjestelmiä, jotka auttavat ihmisiä tulemaan toimeen.

Ruohonjuuritason kehitysapu voi auttaa muutoksessa. Ministeri kuitenkin muistutti, että yhteistä työtä voidaan tehdä vain, jos saadaan vastuulliset johtajat ja että hyvän hallinnon perustana on hyvä parlamentti.

Ministeri Abdullahi Godah Barre vieraili Suomessa Suomen Somaliliiton kutsusta Ruotsin vierailunsa yhteydessä. Horisontti Team ry oli aiemmin yhteydessä ministeriin, joka toivoi tapaavansa kehitysyhteistyöjärjestöjä vierailunsa aikana. Tapaaminen järjestettiin yhteistyössä Suomen Somalia-verkoston ja Horisontti Teamin kanssa. Aikataulu laadittiin pikaisesti, sillä vierailun tarkka ajankohta selvisi vasta pari päivää ennen sen toteutumista.

Horisontin jälkeen ministeri jatkoi Suomen Somaliliiton ja Kanava Nuorison järjestämään tilaisuuteen, jossa Suomessa asuvilla somaleilla oli tilaisuus kuulla tuoreet uutiset ja viettää iltaa ministerin seurassa. Seuraavana päivänä ministeri Barre tapasi Ulkoasiainministeriön poliittisen osaston virkamiehiä ja Kirkon Ulkomaanavun edustajia. Työlounaalla myös Suomen Somalia-verkoston edustajilla oli mahdollisuus kertoa verkoston toiminnasta.

Jaana Löppönen
Kirjoittaja on Horisontti Team ry:n toiminnanjohtaja

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT