JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2012
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Siru Aura
1/2012

Shukri Ismailin jälleenrakennustyö Somalimaassa palkittiin

images/issue2/shukri ismail.jpg

”Nuoret ovat yhteiskunnan tärkein resurssi. ”

The International Crisis Group myönsi rauhanpalkinnon Solidaarisuuden somalimaalaisen kumppanin Candlelight for Health and Education and Environment -järjestön hallituksen puheenjohtajalle Shukri Ismailille.

Shukri Ismail uskoo koulutuksen voimaan sodasta toipuvan yhteiskunnan rakennusaineena.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Hillary Clinton jakoi rauhanpalkinnon neljälle naiselle, jotka ovat omistaneet elämänsä rauhallisen, oikeudenmukaisen ja avoimen yhteiskunnan edistämiselle alueilla, joita konfliktit ovat pahimmin vaurioittaneet. Palkitut ovat tunisialainen radiotoimittaja Sihem Bensedrine, Guatemalan ensimmäinen naispuolinen yleinen syyttäjä Claudia Paz y Paz Bailey ja Afganistanin itsenäisen ihmisoikeuskomission puheenjohtaja Sima Samar.

Shukri Ismail järjestöineen on jälleenrakentanut Somalimaata kouluttamalla nuorisoa ja edistämällä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Solidaarisuus on tukenut yhdessä Candlelight for Health, Education and Environment -järjestön kanssa nuorten ammattikoulutusta sekä tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä Somalimaassa yli kymmenen vuoden ajan.

Tänä vuonna käynnistyy yhteinen ruokaturvahanke.

”Olen ylpeä järjestömme Somalimaassa tekemästä työstä. Tuntuu hienolta, että muutkin seuraavat sitä ja välittävät siitä, mitä Somalimaassa tapahtuu”, Shukri Ismail iloitsee.

Shukri Ismail perusti Candlelight for Health and Education -järjestön vuonna 1995, koska sodan runtelema maa tarvitsi jälleenrakennusta.

”Palattuani Somalimaahan minulla oli palava halu tehdä jotain muuttaakseni Somalimaan lasten elämän suuntaa. Somalimaan nuoret olivat eläneet sodan ja menettäneet elämässään monia mahdollisuuksia. Nyt oli heidän aikansa kokea, että joku välittää heistä ja tukee heitä. Myös vanhemmat piti vakuuttaa, että lapset kannattaa kouluttaa.”

”Nuorten kouluttaminen on merkittävää. He ovat yhteiskunnan tärkein resurssi. Koulutus on somalinuorten selviytymispakkaus. Se antaa heille voimaa. Se antaa elämän”, Shukri Ismail painottaa.

Naiset muutosvoimaksi

Myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on ollut Shukri Ismailin elämän johtotähtiä.

Shukri Ismail toimi 2004-2008 Somalimaan ensimmäisen vaalikomitean ainoana naisjäsenenä. Hän ajaa järjestöineen sinnikkäästi parannuksia Somalimaan naisten asemaan. Vuosien valistustyö naisten sukuelinten silpomisen vaaroista alkaa tuottaa tuloksia. Nyt ajetaan silpomisen kieltävää lakialoitetta.

Ajankohtaista on myös 25 prosentin naiskiintiön vaatiminen poliittiseen päätöksentekoon. Somalimaan presidentti lupasi vaalikamppailun aikana naisille kiintiön seuraaviin vaaleihin. Nyt tasa-arvoa edistävät järjestöt muistuttavat lupausten lunastamisesta.

”Meillä on erilaisia vaikuttamiskeinoja, jos emme saa haluamaamme kiintiötä. Mielenosoitus on niistä viimeisin. Mielenosoituksessa aion pitää isoa kylttiä ylhäällä, johon on kirjoitettu: Sinä lupasit tämän meille, presidentti Silanyo”, sanoo Shukri Ismail.

Shukri Ismailin mukaan Somalimaan naiset ovat niin sosiaalisesti kuin taloudellisesti marginaalisessa asemassa ja lukutaidottomien suuri määrä on yhä haaste. Hän kuitenkin uskoo naisten voimaan yhteiskunnallisen muutoksen tekijöinä tulevaisuudessa:

”Naiset haluavat ehdokkaiksi ja päättäjiksi. He ovat valmiita tekemään lujasti töitä haluamiensa muutosten eteen. Naiset voivat saada äänensä kansalaisina paremmin kuuluviin. Naisia tarvitaan mukaan koulutukseen, päätöksentekoon ja johtajiksi. Näin naiset voivat rakentaa ja muuttaa yhteiskuntaa. ”

Siru Aura

Kirjoittaja on Solidaarisuuden viestintäpäällikkö.

Kuva: Airi Kähärä

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT