JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2012
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Viivi Berghem
1/2012

Hätäapu ei ratkaise hitaasti eteneviä kuivuuskriisejä

images/issue2/as1_garissa_day_285.jpg

Kesällä 2011 tilanne Afrikan sarvessa oli karmaiseva. Kuivuus, nälänhätä ja massiiviset pakolaisvirrat herättivät median huomion. Uutisoinnista sai kuvan äkillisestä katastrofista, mutta kuivuuskriisi ei etene koskaan nopeasti.

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana nälän vaivaamien ihmisten akuutin hädän hoitoon on Afrikan sarven alueella sijoitettu satoja miljoonia dollareita. Häviävän vähän on panostettu itse ongelman hoitoon. Kuivuus sinänsä ei ole katastrofi. Sellaiseksi se muuttuu vain, jos sen olemassaoloon ei sopeuduta.”  Pepe Salmela, Suomen Punaisen Ristin Itä-Afrikan alue-edustaja.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC) julkaisi joulukuussa 2011 Afrikan sarven kuivuuskatastrofista raportin, joka on johtopäätöksissään hyvin radikaali: Afrikan sarven alueen perinteinen paimentolaiselämäntapa on tullut tiensä päähän.

Verrattuna 60 vuoden takaiseen tilanteeseen viisinkertainen määrä ihmisiä yrittää selviytyä karjansa kanssa ympäristössä, joka ei enää toivu ennalleen kuivuusjaksoista. Afrikan sarven hätäapua on jatkettava loputtomasti, jos alueen ihmisiä ei kehitysohjelmien avulla auteta sopeutumaan.

images/issue2/as4.garissa_day_16.jpg

Kenian Punainen Risti kuljettaa ja jakaa puhdasta vettä.

Tilanteeseen reagoitiin vasta, kun ihmiset kuolivat.”  Abbas Gullet, Kenian Punaisen Ristin pääsihteeri.

Kenian Punainen Risti ja Somalian Punainen Puolikuu varoittivat jo joulukuussa 2010 huonosta sadekaudesta ja pahenevasta kuivuudesta. Tammikuussa 2011 Kenian Punainen Risti julkaisi kuivuusvetoomuksen, jonka kautta pyrittiin tukemaan ennaltaehkäisevää toimintaa riskialtteimmilla alueilla.

Katastrofi oli kuitenkin vääjäämätön, kun toinenkin sadekausi oli olematon.

Somalian hätä levisi pakolaisleireihin

Somalian konflikti ja kuivuuskriisi ajoivat satoja tuhansia ihmisiä pakolaisuuteen sekä maan sisällä että sen rajojen ulkopuolelle. Pakolaisleirit kasvoivat järjettömiin mittoihin. Kuitenkin suurin hätä oli Somaliassa, missä avun saaminen perille vaikeutui entisestään.

Syksyllä 2011 YK:n pakolaisjärjestö UNHCR pyysi tukea Kenian Punaiselta Ristiltä, joka otti kansainvälisen Punaisen Ristin tukemana vastuun Dadaabin pakolaisleirialueen länsiosasta. Järjestö sitoutui huolehtimaan vuoden ajan 60 000 pakolaisen hyvinvoinnista: terveydestä, ravinnon ja puhtaan veden saannista, sanitaatiosta ja lasten opetuksesta sekä ennen kaikkea suojan antamisesta.

images/issue2/as3_garissa_day_154.jpg

Tanajoen maanviljelysprojektin perusta ovat pumput.

Kenian Punaisella Ristillä on pitkä kokemus pakolaisleirityöstä: Somalian sisällissodan alettua kansallinen yhdistys johti leiriä ensimmäisten joukossa. Vuoden 2007 vaalien jälkeisten levottomuuksien aikana Kenian Punainen Risti vastasi maan sisäisille pakolaisille perustetuista leireistä ja avustustoiminnasta.

Suomen Punainen Risti toimitti Dadaabin pakolaisleirille klinikkatarvikkeita ja lääkkeitä. Keniassa työskenteli myös Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä, jotka kouluttivat paikallista terveydenhuollon henkilökuntaa pakolaisleirityöhön.

Pitkäkestoinen apu on arvokkainta

Toistuvien nälkäkriisien sijaan Kenian tulisi kyetä ruokkimaan itsensä. Juuri se alue, jolla tänään nähdään nälkää, voisi olla Kenian vilja-aitta. Tarvitsemme ruokaturvaa emme ruoka-apua.Abbas Gullet, Kenian Punaisen Ristin pääsihteeri.

Punainen Risti toivoo ruoka-apukierteen pysähtyvän. Kansainvälisen yhteisön on pysähdyttävä pohtimaan, mikä on järkevää pitkäjänteisessä avustustyössä.

images/issue2/as5.garissa_day_226.jpg

Punainen Risti tukee Garissassa islamilaisen orpokodin ja poikien koulun kasvihuonehanketta.

Monet yhteisöt ovat vielä ulkopuolisen avun tarpeessa. Punaisen Ristin ohjelmien tavoitteena on tukea itsenäistä elinkeinojen harjoittamista. Se vähentää yhteisöjen riippuvuutta ulkopuolisesta avusta ja antaa paremmat valmiudet kohdata kuivuuskausia tulevaisuudessa.

Aavikoitumisen seurauksena nälänhädät ovat yleistyneet Afrikassa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Kahden tai kolmen vuoden kuluttua kuivuus iskee uudelleen ja miljoonia ihmisiä joutuu taas nälänhätään.

Tanajoki-hanke takaa elinkeinon

"Menetin koko karjani jo edellisen kuivuuden aikana ja siitä lähtien elämämme on ollut todella raskasta. Punainen Risti aloitti kanssamme tämän maanviljelysprojektin viime vuonna, ja nyt voimme hankkia elantomme itse emmekä ole ruoka-avun varassa."  Muhammed Hussein, Madogon kylä, itäinen Kenia.

Itä-Kenian Tanajoki-hankkeessa autiomaa on muuttunut vihreäksi. Kuivuuden saapuessa yhteisöt eivät enää ole ruoka-avun tarpeessa.

Punainen Risti toimitti 20 pumppuasemaa vuolaana virtaavan Tanajoen varrelle. Nyt viljelymaiden kastelu toimii ja varmistaa sadon. Farmeja on nyt joen varrella 33 ja lähes 2000 ihmistä on saanut uuden elinkeinon. Kaikkiaan arvioidaan, että yli 10 000 ihmistä on hyötynyt projektista tähän mennessä.

images/issue2/as2.garissa_day_217.jpg

Nainen Garissan torilla.

Suomen Punaisen Ristin ja ulkoministeriön rahoituksella perustetaan 14 uutta farmia ja niiden 700 uudelle viljelijälle annetaan myös kasvien taimet. Hyvässä maassa ja kastelun avulla ne tuottavat satoa jo noin puolen vuoden kuluttua. Lisäksi jaetaan mm. melonin, paprikan ja tomaatin siemeniä. Tuotteet myydään vajaan kymmenen kilometrin päässä sijaitsevan Garissan kaupungin torilla.

Viivi Berghem

Kirjoittaja on tiedotusdelegaatti, Suomen Punainen Risti, Kansainvälinen avustustoiminta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kuvat: Jonathan Kalan

Kenian Punainen Risti: Kun tieto levisi, kotimaista apua karttui

Abbas Gullet on nähnyt omin silmin ahdingon Keniassa. Nääntyneisyyden aliravittujen lasten kasvoilla ja vanhempien lohduttomuuden, kun he eivät enää kykene ruokkimaan lapsiaan.

Kokemuksista ja pitkästä urasta huolimatta Gullet ei voinut olla itkemättä, kun kuivuus ja nälänhätä iskivät täydellä teholla.

Kenian Punaisessa Ristissä ei jääty odottamaan ulkomaista apua. Pääsihteeri Gullet piti huolen, että pakolaisleirien lisäksi myös kuivilla aavikoilla elävien paimenien ja pienviljelijöiden ahdinko tuli median kautta koko kansan tietoisuuteen.

Elokuussa järjestettyyn kenialaisilta kenialaisille -varainkeruukampanjaan lahjoitettiin miljardi Kenian shillinkiä, noin kahdeksan miljoonaa euroa. Kenian Punainen Risti ohjasi summasta puolet hätäapuun, kuten ruokaan ja veteen, ja puolet pitkäkestoiseen avustustyöhön.

Viivi Berghem

Fakta: Punainen Risti Itä-Afrikassa

Punainen Risti ja Punainen Puolikuu maailmanlaajuisena liikkeenä on ollut ja on yhä merkittävä toimija Itä-Afrikan kriisissä. Humanitaarista apua toimitettiin sadoille tuhansille: ruoka-apua, puhdasta vettä, avustustarvikkeita ja terveydenhuoltoa liikkuvien klinikoiden kautta.

Suomen Punainen Risti tukee myös pitkäkestoisempaan kehitykseen suuntaavaa työtä Itä-Afrikassa, etenkin yhteisöjen terveyden parantamiseksi. Vesi on välttämätön osa terveyttä, joten suurin osa hankkeista parantaa veden saatavuutta sekä samalla hygienia- ja sanitaatiokäytäntöjä.

Suomen Punaisen Ristin kesällä käynnistetty hätäapukeräys tuotti 800 000 euroa, jonka avulla on avustettu kuivuuden uhreja Keniassa, Somaliassa ja Etiopiassa. Kokonaisuudessaan Afrikan sarven yhteisöjä tuettiin 3,3 miljoonalla eurolla vuonna 2011 ulkoministeriön ja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston varoin.

Viivi Berghem


 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT