2/2011
Print this page

Terveysalan ammattilaiset palaavat Somaliaan

International Organization for Migration -järjestön Helsingin toimisto on saanut Suomen ulkoministeriöltä rahoituksen kolmivuotiseen MIDA FINNSOM Health -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Suomessa asuvien somalialaisten terveysalan ammattilaisten väliaikainen paluu ja työskentely Somaliassa.

MIDA FINNSOM Health -projekti on jatkoa IOM:n aikaisemmalle MIDA Health -hankkeelle, jossa 22 somalialaista lääkäriä, hammaslääkäriä, sairaanhoitajaa, kätilöä ja laboratorioteknikkoa palasi työskentelemään alueelle vuosina 2008 ja 2009. Nyt hanketta on tarkoitus laajentaa ja tavoitteena on löytää sopiva sijoituspaikka noin 50 terveydenhuollon työntekijälle.

Terveydenhuollon työntekijöiden lisäksi haku on auki myös terveyshallinnon ammattilaisille. Taustaltaan somalialaisten lisäksi myös ”kantasuomalaiset” voivat hakea avoimiin paikkoihin. Mikäli Suomesta ei löydy tarvittavaa asiantuntemusta, avoimeen paikkaan voidaan ottaa myös jossain muussa maassa asuva somalialainen asiantuntija.

Hanke on herättänyt jo nyt paljon kiinnostusta: lokakuun 21. päivään mennessä IOM oli vastaanottanut 30 hakemusta ja yksi somalialainen lääkäri oli aloittanut työskentelyn Puntinmaan alueella.

Työntekijöiden asiantuntemusta koskevat toiveet nousevat paikallisilta viranomaisilta ja terveysalan instituutioista Somalimaassa ja Puntinmaassa. Toisaalta kaikki Somaliassa työskentelystä kiinnostuneet voivat ilmoittautua hakijoiksi.

IOM:n tehtävänä on sovittaa tarpeet ja saatavissa olevat resurssit yhteen. Tavoitteena on tukea Somalian terveydenhuollon, nimenomaan julkisten terveyspalvelujen, kehittymistä diasporassa asuvien somalialaisten asiantuntemusta hyödyntämällä.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Suomen Lääkäriliitto, Suomen Sairaanhoitajaliitto, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu, Suomen Somalia-verkosto sekä somalialaisia terveydenhuollon ammattilaisia edustava SomHelp. Heinäkuussa 2011 osa projektin ohjausryhmästä vieraili Somalimaassa ja Puntinmaassa hanketta esittelemässä sekä tutustumassa paikallisiin kumppaneihin.

Ohjausryhmän jäsenet vasemmalta oikealle: Mohamed Artan (SomHelp), Saed Guled (IOM), Juan Daniel Reyes (IOM), Simo Granat (Lääkärin Sosiaalinen Vastuu) ja Marja Tiilikainen (Suomen Somalia-verkosto).

Viisipäiväinen vierailu suuntautui Puntinmaan Garoween ja Somalimaan Hargeisaan, missä tapaamisia oli mm. terveysministeriön edustajien ja alueen tärkeimpien sairaaloiden edustajien kanssa. Puntinmaan terveysministeri tohtori Ali Warsame totesi, että ministeriön tärkeimpänä tavoitteena on perusterveydenhuollon ja elämän säilyttämisen kannalta välttämättömien palvelujen turvaaminen väestölle. Puntinmaassa on 7 isompaa sairaalaa, 7 tuberkuloosin hoitokeskusta ja 60 äitiys- ja lastenneuvolaa. Noin 700 terveyssektorin työntekijästä 85 on lääkäreitä, ja heistä vain 5–6 erikoislääkäreitä. Suurin tarve onkin asiantuntevasta henkilöstöstä.

Keskustelu Puntinmaan terveysministeri Ali Warsamen kanssa.

Sekä Garowessa että Hargeisassa järjestettiin seminaari, missä hallinnon edustajien lisäksi oli läsnä lääkäreitä ja hallintohenkilöstöä Puntinmaan ja Somalimaan keskeisistä lääketieteellisistä instituutioista ja sairaaloista. Molemmissa kaupungeissa osanottajat korostivat sitä, että Somaliaan palaavalla henkilöstöllä tulee olla mukanaan työskentelyyn tarvittavat välineet ja hyvä ammattitaito. IOM:n projektiin osallistuvilla tulisi myös olla hyvä taito kouluttaa paikallisia työntekijöitä, jotta projektin vaikuttavuus ja jatkuvuus pystytään varmistamaan. Lisäksi toivottiin, että tulijat viipyisivät muutamaa kuukautta kauemmin – mielellään ainakin puoli vuotta.

Hankeseminaari Hargeisassa.

Sekä Somalimaassa että Puntinmaassa odotukset uutta hanketta kohtaan ovat korkealla. Samalla tunnustetaan, että haasteet ovat valtavia ja resurssit rajallisia. Hankkeen toteutumista ja saatuja kokemuksia tullaan seuraamaan myös tulevissa Afrikan Sarven numeroissa.

Marja Tiilikainen

Kirjoittaja osallistui hankkeen ohjausryhmän matkaan Somalimaahan ja Puntinmaahan heinäkuussa 2011 Suomen Somalia-verkoston edustajana.

Lisätietoja projektista ja ohjeet hakemiseen löytyvät IOM:n verkkosivulta: http://www.iom.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=112