JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Hiphopduo AK sai nuoret liikkeelle

Tilaisuus tutustua somalialaiseen kulttuuriin ja ruokaan veti somalialaiseen iltaan runsaasti vieraita. Nuorten järjestämän illan ehdoton kohokohta oli helsinkiläinen hiphopduo AK. Etenkin tyttöihin ja nuoriin naisiin vetoavan AK:n juuret ovat Afrikan sarvessa, Somaliassa ja Etiopiassa.

Elisa Vepsäläinen

 
Artikkeli
Somali weddings in the diaspora

Jaana Janssen

Matkakertomus
Lettejä ja kivääreitä erämaassa

Alviina Alametsä

 
Artikkeli
Between a rock and a hard place

Nasra Jama Abdullahi Bulhan & Nimo-Ilhan Ali

Kulttuuri
Nordic Somali Week Festival 2016

Nina C. Öhman

 
Maippi Tapanainen
2/2016

Suomi-Somalia Seura juhli 30-vuotispäiväänsä 

Lokakuussa kulttuurikeskus Sofiassa järjestetyssä Suomi-Somalia Seuran lämminhenkisessä juhlassa sekä muisteltiin menneitä että suunnattiin tulevaisuuteen.

Menneiden muistelu ulottui aikaan ennen Somalian sisällissodan syttymistä ja valtion hajoamista. Kari Kuuskoski kertoi suomalaisten terveysalan kehityshankkeista ja niiden yhteydessä syntyneistä, edelleen voimassaolevista ystävyyssuhteista.

Tulevaisuuden toivoa viritti Peik Johansson, joka kertoi yhdessä Wali Hashin kanssa vetämästään Viestintä- ja kehityssäätiö VIKESin projektista. Hankkeen puitteissa on muun muassa koulutettu mogadishulaisia naisia toimittajiksi.

Tämän päivän tilannetta käsittelivät muiden muassa Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela ja Suomi-Somalia Seuran varapuheenjohtaja Yusuf M. Mubarak.

Suomi-Somalia Seura ry on ystävyysjärjestö, jonka tarkoitus on perustamisestaan alkaen ollut vaalia Suomen ja Somalian suhteita. Seura edistää suvaitsevaisuutta, tukee kotoutumista ja tekee myös kehitysyhteistyötä.

Alkuvuosina 1986–1989 seura teki yhteistyötä ulkoministeriön kanssa Somalia-asioissa ja tuki somaliopiskelijoita Suomessa. Se toimi myös yhdyssiteenä suomalaisille Somaliassa työskenteleville asiantuntijoille. 

Suomeen Somalian sisällissodan seurauksena paenneiden kotoutus on kuulunut järjestön toimintoihin aina 1990-luvun alusta saakka.

Teksti ja kuva Maippi Tapanainen

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT