JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Hiphopduo AK sai nuoret liikkeelle

Tilaisuus tutustua somalialaiseen kulttuuriin ja ruokaan veti somalialaiseen iltaan runsaasti vieraita. Nuorten järjestämän illan ehdoton kohokohta oli helsinkiläinen hiphopduo AK. Etenkin tyttöihin ja nuoriin naisiin vetoavan AK:n juuret ovat Afrikan sarvessa, Somaliassa ja Etiopiassa.

Elisa Vepsäläinen

 
Artikkeli
Somali weddings in the diaspora

Jaana Janssen

Matkakertomus
Lettejä ja kivääreitä erämaassa

Alviina Alametsä

 
Artikkeli
Between a rock and a hard place

Nasra Jama Abdullahi Bulhan & Nimo-Ilhan Ali

Kulttuuri
Nordic Somali Week Festival 2016

Nina C. Öhman

 
Sanna Olli
2/2016

Maailma somalialaisten nuorten silmin

Diasporan esimerkki houkuttelee nuoria vaaralliselle matkalle

Monet Somaliassa vaikuttavissa asemissa toimivat ihmiset ovat eläneet diasporassa. Heillä on ulkomainen koulutus, kielitaito ja passi, jotka tarjoavat vaikutusmahdollisuuksia, joustavuutta ja helpompia exit-strategioita. Menestyjien esimerkin houkuttelemina, ja toisaalta kotimaan näköalattomuuden työntäminä, monet nuoret lähtevät kotimaastaan hankkimaan menestyksen edellytyksiä muualta.

Hiljattain Lontoon yliopistossa, School of Oriental and African Studiesissa (SOAS) väitellyt Nimo-Ilhan Ali on tutkinut somalialaisten nuorten aikuisten elämää ja näköaloja Somaliassa. Muun muassa korkea työttömyys, korruptio ja nuorten perinteisesti vähäisempi arvostus kaventavat nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia ja ajavat ahtaalle nuoret, jotka haluavat rakentaa itselleen kestävän tulevaisuuden.

Ali esitteli tutkimusaihettaan Helsingin yliopistolla marraskuussa järjestetyssä seminaarissa. Seminaarin järjestivät Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitos ja Suomen Somalia-verkosto.

Kuolema ei pelota

Tahriib viittaa somalialaisten nuorten keskuudessa esiintyvään maastamuuttoilmiöön, joka suuntautuu Eurooppaan ja johon liittyy vahvasti ajatus palaamisesta kotimaahan myöhemmin sen jälkeen, kun nuori on menestynyt elämässään. Matkan vaarallisuus ei ole uskonnollisessa yhteisössä kasvaneille nuorille merkittävä tekijä, koska uskoon liittyy ajatus ennalta määrätystä kuolinpäivästä, jota vaarallinen tahriib ei muuta.

Lähteminen on myös kasvaneen kysynnän takia tullut yhä helpommaksi, kun ihmissalakuljettajat tarjoavat mahdollisuutta lähteä ilmaiseksi ja jättää maksu myöhemmin maksettavaksi. Viime kädessä perhe joutuu vastuuseen siitä, että se saa kasaan vaadittavan summan tavalla tai toisella. Monet perheet ovatkin joutuneet myymään omaisuutensa ja tukeutumaan laajoihin perheverkostoihin pelastaakseen nuorensa salakuljettajien kynsistä.

On merkittävä saavutus, että tahriib-ilmiötä on näin laajasti kartoittanut tutkija, joka kulttuurisen taustansa ansiosta on päässyt perehtymään yhteisön sisäisiin asioihin.

Mutta mitä ilmiön hillitsemiseksi on tehtävissä? Ali ei tarjoa valmiita ratkaisuja. Yhtä asiaa hän kuitenkin painottaa: tähänkään ongelmaan ei ole olemassa nopeaa ratkaisua, vaan se vaatii sinnikästä työtä pitkällä aikavälillä Afrikan sarvessa asuvien nuorten tulevaisuuden näkymien parantamiseksi.

Sanna Olli

Kirjoittaja on Suomen Somalia -verkoston kansalaistoiminnan koordinaattori.

Kuvat: Elisa Vepsäläinen

Nimo Ali-Ilhanin väitöskirjatutkimukseen perustuva artikkeli ”Demand drivers for university education in Somaliland” on julkaistu Afrikan Sarven numerossa 1-2016

Raportti ”Going on Tahriib: The causes and consequences of Somali youth migration to Europe” ilmestyi Rift Valley Instituten julkaisemana 2016. 

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT