JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Hiphopduo AK sai nuoret liikkeelle

Tilaisuus tutustua somalialaiseen kulttuuriin ja ruokaan veti somalialaiseen iltaan runsaasti vieraita. Nuorten järjestämän illan ehdoton kohokohta oli helsinkiläinen hiphopduo AK. Etenkin tyttöihin ja nuoriin naisiin vetoavan AK:n juuret ovat Afrikan sarvessa, Somaliassa ja Etiopiassa.

Elisa Vepsäläinen

 
Artikkeli
Somali weddings in the diaspora

Jaana Janssen

Matkakertomus
Lettejä ja kivääreitä erämaassa

Alviina Alametsä

 
Artikkeli
Between a rock and a hard place

Nasra Jama Abdullahi Bulhan & Nimo-Ilhan Ali

Kulttuuri
Nordic Somali Week Festival 2016

Nina C. Öhman

 
Elisa Vepsäläinen
2/2016

Hiphopduo AK sai nuoret liikkeelle

Viestintä- ja globaalikasvatushanke huipentui Somalialaiseen iltaan

Kadia-osuuskunnan tiloissa Pasilassa vietettiin marraskuun alussa Somalialaista iltaa. Illan järjestelyistä huolehtivat Somalia-verkoston tapahtumanjärjestämiskoulutukseen osallistuneet nuoret.

Nuorille ilta antoi mahdollisuuden olla konkreettisesti mukana vaikuttamistapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tilaisuus tutustua somalialaiseen kulttuuriin ja ruokaan veti paikalle runsaasti vieraita, hankkeessa toimineita nuoria mukana oli nelisenkymmentä.

Suunnitteluvaiheessa verkosto antoi nuorten tehtäväksi pohtia erilaisia tapoja tuoda illan aikana esiin Somaliaa, Afrikan sarvea ja kehityspoliittisia kysymyksiä. Nuoret itse halusivat nostaa näkyville sitä, miten Somalian kehitys, valtion hauraus, pakolaisuus ja ilmastokysymykset vaikuttavat heidän omaan identiteettiinsä.

Vieraille tarjottiin teetä, taateleita ja tietoa

Nuoret pystyttivät osuuskunnan tiloihin somalialaisen olohuoneen. Seinille ripustettiin viestintäkurssilaisten kirjoittamia lehtijuttuja, sekä nuorten ottamia Instagram-kuvia. Kuvat käsittelivät niin arkea kahden kulttuurin välissä kuin nuorten suhdetta vanhempien tai omaan kotimaahansa ja sen tilanteeseen.

Vieraat saivat esittää Afrikan sarven kehitysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä verkoston edustajille. Seinälle kiinnitetyn Afrikan sarven kartan äärellä käytiin monia kiinnostavia keskusteluja Somalian tulevaisuudesta ja diasporan roolista.

Ohjelmantuotannossa mukana ollut peruskouluikäisten tyttöjen ryhmä esitteli tunnettuja somalialaisia henkilöitä ja tarjoili vieraille teetä ja taateleita. Viestintäkurssille osallistuneet nuoret puolestaan nousivat illallisen aikana lavalle kertomaan kurssista ja sen kestäessä kirjoittamistaan jutuista.

Illan kohokohta oli helsinkiläisten tyttöjen hiphopduo AK, jonka juuret ovat Afrikan sarvessa, Somaliassa ja Etiopiassa.

Luottamus saa nuoret sitoutumaan

Kiinnostavatko kehityskysymykset nuoria ja lähtevätkö he mukaan kehitysyhteistyöjärjestöjen toimintaan?

Opimme hankkeen aikana, että nuoret tulevat mukaan, kun toiminnot suunnataan selkeästi nuorille ja niitä jaksetaan markkinoida aktiivisesti sekä sosiaalisessa mediassa että kohtaamalla nuoria kasvotusten.

 

Nuoret sitoutuvat toimintaan, kun heihin luotetaan. Illan järjestelyissä nuoret pääsivät itse vaikuttamaan siihen, miltä tapahtuman lopputulos näytti. He myös markkinoivat tapahtumaa ja juonsivat esitykset. Lisäksi jokainen joutui pohtimaan omaa suhdettaan käsiteltävään teemaan.

Kehityskysymykset löytävät nuorten parissa vastakaikua, kun niitä saa käsitellä omin keinoin ja omaan kokemukseen heijastaen. Yksi tärkeimmistä opeista oli se, että nuoret tuovat mukanaan kavereitaan. Toinen tärkeä oppi oli, että kannattaa tavoitella myös niitä nuoria, joille järjestötoiminta on vielä kokonaan vierasta.

Elisa Vepsäläinen

Kirjoittaja on Suomen Somalia-verkoston toiminnanjohtaja
elisa.vepsalainen(at)somaliaverkosto.fi

Kuvat: Tatu Hiltunen, kannen kuva Maippi Tapanainen

Fakta
Suomen Somalia-verkoston Viestintä- ja globaalikasvatushanke on kestänyt kaksi vuotta. Sen tavoitteena on ollut edistää Afrikan Sarveen ja etenkin Somaliaan liittyvää kehityspoliittista keskustelua.

Hankkeen avulla on haluttu vaikuttaa suomalaisten, etenkin nuorten kehitysyhteistyöhön ja -politiikkaan liittyviin asenteisiin sekä tuottaa ajantasaista ja monipuolista tietoa Somaliasta. Nuoret pyrittiin saamaan mukaan kansalaistoimintaan ja osallistumaan omista lähtökohdistaan myös kehityspoliittiseen keskusteluun.

Somalialaisen illan lisäksi hankkeen puitteissa on järjestetty erilaisia kehityspoliittisia tapahtumia ja koulutuksia. Viestintäkurssille osallistuneet nuoret paitsi kirjoittivat Afrikan Sarveen, laativat yhdessä myös laajan Ramadania käsittelevän artikkelin Kansan Uutisten Viikkolehteen. He myös jatkoivat molempien lehtien avustamista kurssin päättymisen jälkeen.

Marraskuun lopulla järjestettiin osana hanketta seminaari "Perspectives on Somalia through the eyes of young people", jossa katsottiin Somaliaa nuorten silmin ajankohtaisen tutkimuksen valossa. Tutkija Nimo-Ilhan Ali saapui Lontoon SOAS-yliopistosta Helsinkiin kertomaan nuorten ajankohtaisesta tilanteesta Somaliassa ja siitä, mitä haasteita he kohtaavat ja millaisena tulevaisuus heille näyttäytyy.

Elisa Vepsäläinen

Lisää kuvia somalialaisesta illasta.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT