JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Anne Hyvönen
2/2016

Hyviä uutisia: tytöt liikkeellä!

Kymmenet hargeisalaiset tytöt ja nuoret naiset ovat alkaneet harrastaa koripalloa Shiffa ry:n hankkeen innostamana. Koripallo vahvistaa ruumista ja opettaa toimimaan ryhmässä.

Monet korishankkeen aikana kerrotut tarinat kiertyvät siihen hyväksyykö perhe, useimmiten nimenomaan äiti, tyttären urheiluharrastuksen. Äidit olettavat, että kun tytär tulee tiettyyn ikään, tämän pitäisi miettiä rooliaan tulevana vaimona ja äitinä.

Äidit joutuvat miettimään, miten suhtautua, jos tyttö vastoin odotuksia ilmoittaakin mieluummin urheilevansa, keskittyvänsä koulunkäyntiin, opiskeluun ja uraan.

Tuleva koripalloilija ottaa tuntumaa pelivälineeseen.

Äidit ovat huolissaan tyttöjen mahdollisuuksista avioliittomarkkinoilla. Huoli johtaa siihen, että naiset pitävät yllä perinteisiä roolimalleja jopa enemmän kuin miehet. Naiset ovat toistensa vartijoita.

Hargeisassa miespäättäjät ovat olleet myötämielisiä hankkeelle, koska entisiä koripallon pelaajia on kaupunki täynnä. Sponsorien lisäksi hankkeeseen halutaan mukaan korista ennen sisällissotaa pelanneita naisia. He tekevät osaltaan mahdolliseksi sen, että tytöt voivat harrastaa urheilua jälleen.

Urheilijanaisia työskentelee niin valtionhallinnossa kuin liike-elämässäkin. Valtion budjetissa ei rahaa tyttöjen urheiluun kuitenkaan tunnu löytyvän.

Mediaa ja markkinointia

Mediahuomion saaminen ja päättäjien sitouttaminen turnaustoimintaan on korishankkeen aa ja oo. Alunperin yhteistyö paikallisen kaapelitelevisioyhtiön kanssa kariutui siihen, että julkisuus heidän kauttaan olisi maksanut liikaa. Nyt turnauksista ovat kertoneet Somaliland National Television ja pari verkossa toimivaa uutissivustoa.

Toimiminen kumppanijärjestön facebook-sivustojen kautta on haasteellista, mutta sitä kokeillaan parhaillaan keräyskampanjan avulla. Se on kuitenkin vielä kovin uutta.

Tavoite on, että paikallinen liike-elämä alkaa tukea tyttöjen urheiluharrastusta lahjoituksin. Ikuisesti ei toimintaa voi kansainvälisen tuen avulla jatkaa. Paikallisessa työssä sosiaalisella medialla on keskeinen rooli, sen kautta markkinoidaan ja promotaan.

Koripallohankkeen valmentajat Sagal Mahamoud Ali (vas) ja Marwa Maxamed Axmed (kesk.) Myös projektikoordinaattori Khadra Kalil (oik.) toimii valmentajana tarvitttaessa. Suomen koordinaattori Anne Hyvönen violetissa asussa.

Näkyvä esiintyminen turnausten avajaisissa ja eri tilaisuuksissa on elintärkeää ministereille ja korkeille virkamiehille. Heidän halustaan olla näkyvissä hyötyy myös tyttöjen koripallohanke.

Varainhankintaa ja yhteistyötä

Shiffa ry on saanut Suomessa poliisilta luvan keräykselle, jolla katetaan ulkoministeriön hankkeissa olennainen omavastuuosuus. Kerätyillä varoilla autetaan paikallista yhteistyökumppania SOCSAa (Somaliland Culture and Sport Association) verkon rakentamisessa vain tytöille tarkoitetun koripallokentän ylle. Järjestö uudistaa samalla kentän pinnan.

SOCSA on toiminut Shiffan kumppanina pitkään. Sen toimitiloissa järjestetään paljon erilaisia koulutuksia. Painopisteenä on aina ollut tyttöjen oikeuksien edistäminen niin kulttuurin kuin urheilunkin saralla.

Koris on pop Hargeisassa!

Järjestö tarjoaa tilat tyttöjen yhdessä olemiselle ja paikan tehdä läksyjä koulupäivän jälkeen. Kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM lahjoitti keskukselle kuntoiluvälineitä viime vuonna, ja muutkin kuin koristytöt saavat harrastaa kuntoilua SOCSAssa.

Luotettava ja yhteisössä arvostettu yhteistyökumppani on Shiffa ry:n etu. SOCSA yhteistyökumppanina helpottaa yhteistyötä paikallisten viranomaisten yritysten ja päättäjien kanssa.

Viikottain SOCSA Sport Centerin tiloissa pelaa 60 tyttöä. Uusia ryhmiä perustetaan vielä tämän vuoden aikana. Sadan pelaajan rajan arvioidaan rikkoutuvan vuoden loppuun mennessä.

Hankkeessa on kaksi paikallista valmentajaa. Koripallotuomareina toimii muutama valtionhallinnossa työskentelevä ex-koripalloilija. Korisveteraaninaiset myös mentoroivat ja sparraavat valmentajia.

Anne Hyvönen

Kirjoittaja on Shiffa ry:n projektikoordinaattori ja kouluttaja

Fakta

Shiffa ry:n koripallohanke Somalimaassa on tuonut lajin piiriin kymmeniä hargeisalaisia tyttöjä ja nuoria naisia.

Kaksivuotinen Suomen ulkoministeriön tukema Tytöt liikkeellä! -hanke päättyy vuoden vaihteessa. Sille suunnitellaan jatkoa lähivuosina.

Shiffa ry:llä on ollut reilun kymmenen vuoden ajan erilaisia tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia edistäviä hankkeita Somaliassa ja Somalimaassa. Aiemmista projekteista merkittävin oli Nasib-mediakoulutus. Nasibissa koulutettiin 7 vuoden aikana satoja naistoimittajia ja perustettiin Mogadishuun naisten vetämä Aman radio. Hankkeen puitteissa järjestettiin animaatiotyöpajoja sekä yhteisöteatterihanke Hadya.

Koripallohankkeeseen on liitetty median ja draaman elementtejä. Koristyttöjen digitaalisen tarinankerronnan työpajasta valmistui viime vuonna 12 tyttöjen suhteesta urheiluun ja elämään ylipäätään kertovaa Me and Sports- videota. Tänä vuonna ensi-iltansa saa videodraama Basketball Dreams, jota tytöt ovat olleet työstämässä alusta saakka.

Kehityspoliittisesti hankkeessa on kyse tyttöjen ja nuorten naisten voimaannuttamisesta monella eri tasolla. Fyysisen kunnon lisäksi opitaan toimimaan ryhmässä ja ottamaan vastuuta siitä, että joukkue pärjää.

Terveyskasvatus tähtää tyttöjen itsetunnon vahvistamiseen ja sen tiedostamiseen, että naiseksi kasvaminen on luonnollista eikä siihen liity mitään pahaa tai syntiä. Samaa luonnollisen seksuaalisuuden tarinaa kerrotaan pojille.

Anne Hyvönen

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT