2/2016
Print this page

Marja Tiilikainen

Perhe ja avioliitto: jatkuvuutta ja muutoksia

Tämä vuoden viimeisen Afrikan Sarven lähtökohtana ovat olleet perhe ja avioliitto, jotka molemmat ovat perustavaa laatua olevia instituutioita. Avioitumiseen ja hääjuhliin tiivistyy kulttuurisia odotuksia ja jatkuvuutta, mutta samalla ne ovat avoimia myös muutokselle. Erityisesti diasporassa kulttuuriset käytännöt imevät itseensä uusia vaikutteita ja merkityksiä.

Näitä muutosprosesseja kuvaa Jaana Janssen artikkelissaan somalialaisista häistä, joihin liittyen neuvotellaan yhtäältä kulttuurisesta samanlaisuudesta ympäröivän suomalaisen kulttuurin kanssa, toisaalta somalikulttuurin autenttisuudesta, jota halutaan korostaa erityisesti ”oikeanlaisten” häävideoiden avulla.

Linda Hart pohtii artikkelissaan sitä, miten maaliskuussa 2017 Suomessa voimaan astuva uusi avioliittolaki tulee vaikuttamaan eri uskontokuntien vihkimiskäytäntöihin. Aiheesta on toistaiseksi käyty keskustelua vain vähän muiden uskontokuntien kuin evankelis-luterilaisen kirkon kohdalla.

Maria Väkiparta puolestaan tuo esiin sen, kuinka avioitumiseen liittyvät odotukset muuttuvat myös Afrikan sarvessa: somalimaalaisten miesten asenteet tyttöjen ympärileikkausta kohtaan ovat muuttumassa eikä operaatiota enää pidetä avioliiton ehdottomana edellytyksenä kuten ennen.

Abdirashid A. Ismail valottaa artikkelissaan sitä, miksi somalialaisten yksinhuoltajaäitien määrä Suomessa kasvaa. Hänen mukaansa pääasialliset syyt liittyvät yhtäältä maahanmuuttopolitiikkaan ja toisaalta tekijöihin, jotka aiheuttavat painetta puolisoiden välisiin suhteisiin ‒ kuten muuttuneisiin sukupuolten välisiin rooleihin ‒ ja lisäävät avioerojen määrää.

Mutta lehdessä on myös varsinaisen teeman ulkopuolisia juttuja. Suomen Somalia-verkoston viestintäkurssille osallistuneet nuoret olivat keskeisessä roolissa Afrikan Sarven numeron 1-2016 tuottamisessa ja myös tähän numeroon kolumnin ovat kirjoittaneet Adnan Abdi, Adam Adam, Jamila Mohamud ja Abdirauf Ibn Yusuf. Olemme ylpeitä kaikista nuorista, jotka ovat vuoden aikana innolla osallistuneet kirjoitushankkeeseen ja uskomme, että heistä kuullaan vielä jatkossa!

Muista tämänkertaisen lehden monipuolisista jutuista mainittakoon Wisam ElFadlin kolumni vahvoista sudanilaisista naisista, Nina C. Öhmanin juttu Nordic Somali Week Festival -tapahtumasta, Alviina Alametsän matkakertomus Eritreasta sekä Nasra Jama Abdullahi Bulhanin ja Nimo-Ilhan Alin kiinnostava artikkeli hargeisalaisten pienyrittäjien ja heidän asiakkaidensa monimutkaisesta riippuvuussuhteesta.

Näin vuoden lähestyessä loppuaan Afrikan Sarvi toivottaa lukijoilleen erinomaista vuotta 2017!

Marja Tiilikainen