JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

The cycle of life

The Purple Box is basically the brainchild of one young Tanzanian woman, Naureen Gamdust. As people are shopping they can buy an extra pack or two of sanitary pads, place them in the box. Naureen delivers the pads to two public schools to girls who otherwise would not have access to pads.

Emma Saloranta

 
Adam Adam
1/2016

 

Lehdistönvapaus kehittyy yhteiskunnan mukana

Maailman lehdistönvapauspäivään 3. toukokuuta osallistuneet Somalian kansallistelevision pääjohtaja Nasser Hussein (toinen vas.) ja Somalian uutistoimiston päätoimittaja Abdirahman Yusuf Al-Adalal seurassaan Vikesin Somalia-hankkeeseen osallistunut toimittaja Wali Hashi (vas.) ja jutun kirjoittaja (oik.). 

Somalian media nousee sisällissodan raunioista

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch kertoi hiljakkoin Somalian toimittajien ja median sananvapauden kapeutumisesta. Järjestö varoitti uhkan tulevan nyt hallituksen ja viranomaisten taholta, kun siitä on tähän saakka vastannut lähinnä Al-Shabaab. Nyt HRW syyttää hallitusta Al-Shabaabia koskevien uutisten vaientamisesta.

Vuoden 1992 jälkeen Somaliassa on tapettu 59 toimittajaa, viimeisimpänä valtiollisen Muqdisho-radiokanavan juontaja ja tuottaja Sagal Salad Osman, joka ammuttiin 5. kesäkuuta 2016 Mogadishussa. Maan sananvapaustilannetta pidetään huolestuttavana. 

Somalian kansallistelevision SNTV:n pääjohtaja Nasser Hussein on asiasta eri mieltä. ”Kun otetaan huomioon Somalian historia, niin tämän hetkinen sananvapauden tilanne on hyvä. Kahden vuoden sisällä on tapahtunut paljon kehitystä. Esimerkiksi viime vuoden aikana ei olla yhtäkään toimittajaa vahingoitettu eikä vangittu.”

Nasser sanoo, että Somalian sananvapauden tila on huomattavasti parempi kuin monella muulla Afrikan maalla. "Esimerkiksi naapurimaa Etiopiaan verrattuna Somalia on lehdistönvapauden edelläkävijä."

Esimerkkinä ilmaisunvapaudesta hän mainitsee, että Somaliassa julkaistaan myös hallitusta arvostelevia uutisia. Husseinin mielestä myös television ajankohtaisiin asioihin kantaaottavat viihdeohjelmat kuvastavat Somalian tämän hetkistä sananvapauden tilaa.

Sisällissota hidasti myös median kehitystä

Husseinin edeltäjä SNTV:ssa, nykyisin Somalian uutistoimiston päätoimittajana työskentelevä Abdirahman Yusuf Al-Adalal ei hänkään näe suuria uhkia Somalian sananvapaudelle. Ongelmia tuottaa maan toipuminen sisällissodasta.

”Pitkään jatkunut konflikti ja sitä seurannut epävakaa tilanne ovat hidastaneet koko maan kehitystä median ja sananvapauden kehitys mukaan lukien”, hän painottaa.

Al-Adalal kertoo, että konfliktit ovat tuhonneet infrastruktuurin ja puutteet siinä ovat vaikuttaneet toimittajien työhön. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta, sillä Somaliaa jälleenrakennetaan kovaa vauhtia.

Abdirahman Yusuf Al-Adalal uskoo tulevaisuuteen, mutta myöntää, että Somalia käy läpi samaa taistelua sananvapaudesta, jota muuallakin maailmassa on käyty ja edelleen käydään. ”Elämme Somaliassa aikaa, jolloin toisten ihmisoikeuksia ja kunnioittamista vaalitaan. Kansa on ottanut vahvan roolin ihmisoikeuksien edistäjänä”, hän toteaa ja kertoo uskovansa, että Somalia kulkee vauhdikkaasti kohti demokratiaa.

Vuosikymmeniä kestänyt sisällissota on joka tapauksessa jättänyt jälkensä mediaan. Somaliassa toimii yli 60 radiokanavaa ja ilmestyy kymmeniä lehtiä. Tv-kanaviakin on useita. Ihmiset myös seuraavat tiedotusvälineitä tiiviisti.

”Kansallisen televisiokanavan suosittuihin keskusteluohjelmiin tulee katsojapuheluita pienistä kylistä, suurista kaupungeista ja jopa ulkomailta", Hussein selittää.

Abdirahman Yusuf Al-Adalal puolestaan muistuttaa matkapuhelinten yleistymisen positiivisesta vaikutuksesta. Niiden kautta ihmiset voivat kuunnella radio-ohjelmia.

Suomalaiset toimittajat kehitystyössä 

Median laatu ei sisällissodan ruhjomassa maassa ole paras mahdollinen. Abdirahman Yusuf Al-Adalalin mielestä Somalian mediaan voi kyllä luottaa. Haasteita aiheuttaa kuitenkin kiire. Toimittajien odotetaan tuottavan laajoja juttuja lyhyessä ajassa.

Koulutuksen puutteella on hänen mukaansa niin ikään vaikutusta median luotettavuuteen. Tällä hetkellä on käynnissä monia toimittajakoulutuksia.

”Suomi on yksi yhteistyökumppani, joka osallistuu toimittajien kouluttamiseen. VIKESin projekti on mahdollistanut kokonaisen uutisstudion rakentamisen ja useiden toimittajien kouluttamisen”, kertoo Nasser Hussein.

Projektin onnistumisesta kertoo se, että yhden kameran toimittamisesta Somaliaan käynnistyneen hankkeen ansiosta maahan on juuri perustettu toimiva ja tehokas uutisstudio, joka on työllistänyt useita toimittajia.

Adam Adam

Kirjoittaja osallistui Suomen Somalia -verkoston viestintäkurssille. 

Fakta

Suurhanke Somaliassa

Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes on journalistien solidaarisuussäätiö, joka tukee sananvapautta maailmalla käyttäen suomalaisten journalistien asiantuntemusta. Vikes tekee sananvapaustyötä kehittyvissä maissa sekä tiedottaa ja lisää suomalaisten tietoisuutta sananvapauskysymyksistä. Vikesin Somalian suurhankkeen tavoitteena on edistää Somalian rauhanomaista kehitystä kohti oikeusvaltiota lisäämällä kansalaisten tiedonsaannin mahdollisuuksia.

Hanke pyrkii tavoitteisiinsa parantamalla journalistien ammattitaitoa, toimintamahdollisuuksia ja turvallisuutta sekä tukemalla Somalian valtionmediaa kehittymään kohti julkisen palvelun yleisradiotoimintaa.

Vikes on rakentanut hankkeen avulla Somaliaan maan ensimmäisen monikamerastudion editointijärjestelmineen. Järjestelmän käyttökoulutuksen lisäksi kokeneet toimittajat ovat opettaneet käytännön toimittajan työtä viidellä televisio- ja radioasemalla Somaliassa ja Somalimaassa.

Eri puolilla Somaliaa ja Somalimaata järjestettyihin koulutuksiin toimitustyön perusteista ja journalismin etiikasta on osallistunut jo yli 200 toimittajaa. Hankkeen puitteissa järjestetään sananvapauskoulutusta myös viranomaisille ja poliisille.

 

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT