JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Amal Osman
1/2016

Amal Osman

Nuoret rohkeasti uusille urille

Teknologian kehittyminen on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä. Kuluttajien käyttäytyminen puolestaan on saanut yrittäjät etsimään uusia keinoja vastata heidän tarpeisiinsa. Se on edellyttänyt ajattelutavan muokkautumista aiempaa vaativammaksi ja luovemmaksi.

Hektinen työelämä vaatii uudistumista ja helpottumista. Yritysmaailmankin on herättävä pinnallisen loogisesta ajattelustaan. Selvää on, että uusi ajattelutapa, jolla pyritään tunnistamaan ja rakentamaan sekä tämän päivän että tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia tuotteita ja palveluita, aiheuttaa epävarmuutta.

Riski on kuitenkin pakko ottaa. Emme tule elämään niin kuin ennen elettiin, eikä maailma ole enää ennalta arvattava.

Luovia ratkaisuja arvostetaan, kun ilmenee arvaamattomia ongelmia. Liiketoimintaan vaikuttavissa päätöksissä se kuitenkin usein unohdetaan. Siksi on syytä muistaa, että ennen varmat asiat muuttuvat epävarmoiksi ja epävarmat asiat varmoiksi.

Startup-yhteisö poikkeaa vanhoista kaavoista. Siellä ollaan valmiita ottamaan riskejä, joita luovat ratkaisumenetelmät vaativat. Vanhoihin sääntöihinkään ei tarrauduta. Startup-yrittäjistä ja heidän kaltaisistaan muutoshaluisista ihmisistä on hyvä ottaa esimerkkiä. He ovat tulevaisuus.

Myös maahanmuuttajanuorilla on tilaisuus lähteä mukaan uudenlaiseen yritysmaailmaan ja asiakastarvelähtöiseen kehitysajatteluun. Suomessa maahanmuuttajat ryhtyvät yrittäjiksi suhteellisesti useammin kuin kantasuomalaiset. Suuri osa heistä perustaa kuitenkin oman ravintolan tai muun palvelualan pienyrityksen, kuten kampaamon, kynsistudion tai siivousyrityksen.

Tulevaisuudessa toivottavasti yhä useampi maahanmuuttajataustainen nuori hakeutuu myös aloille, jotka rakentavat yrityksiä uusille it- ja teknologiakehitysalustoille. Muutoshaluisilla ja usein epävarmuutta sietävillä nuorilla on oiva tilaisuus ottaa kaikki irti luovuudestaan ja riskinottokyvystään ja ryhtyä vaikka itse startup-yrittäjiksi.

Amal Osman

Kirjoittaja osallistui Suomen Somalia -verkoston viestintäkurssille.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT