JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Maippi Tapanainen
1/2016

Syyrialaiset pakolaiset Sudanissa

Sudan on yksi harvoista maista, jonne syyrialaiset eivät tarvitse viisumia. 

Kallis työlupa pakottaa kerjuulle

Sudan on ottanut vastaan maan ulkoministeriön mukaan 60 000 ja paikallisen kansalaisjärjestön tekemän tutkimuksen mukaan yli 100 000 Syyrian sodan pakolaista, kertoo uutistoimisto Irin.

Sudan ei tunnusta syyrialaisia pakolaisiksi, mutta heillä on oikeus terveydenhoitoon, koulutukseen ja työntekoon. Sudanin Pakolaiskomission edustajan Adil Dafallhin mukaan syyrialaisia kohdellaan kansalaisina, ei pakolaisina.

Sudaniin asettuminen on kohtalaisen helppoa syyrialaiselle, joka pystyy itse huolehtimaan omasta ja perheensä toimeentulosta. Damaskoksesta pääsee Khartumiin lentäen, eikä viisumia vaadita. Kieli ja uskonto yhdistävät.

Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin, normeihin ja korkeisiin elinkustannuksiin voi kuitenkin olla vaikeaa. Vauraat pakolaiset ovat perustaneet yrityksiä, kuten ravintoloita ja tehtaita. Työntekijöiksi he ovat palkanneet niin ikään syyrialaisia. Heille, joilta puuttuvat sekä raha että verkostot, tilanne on kuitenkin vaikea ja köyhimmät joutuvat kerjäämään henkensä pitimiksi. 

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan Syyrian pakolaiset ovat hyvin koulutettuja ja heidän olisi helppo löytää työpaikka Sudanista. Ongelma on kuitenkin työlupa. Sen anomisesta Sudanin viranomaiset laskuttavat 500 US dollaria. 

Maippi Tapanainen

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT