1/2016
Print this page

Uskonnon ja kehityksen moniulotteinen suhde 

Uskonto ja kehitys. Näkökulmia suomalaiseen kehitysyhteistyöhön ja -tutkimukseen.
Toim. Elina Vuola
Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. 230 s.

Uskonto ja kehitys -teos on ensimmäinen suomenkielellä julkaistu tietokirja, joka käsittelee uskonnon ja kehityksen välistä suhdetta. Teos on kaivattu, sillä kehitystutkimuksessa uskontoon liittyvät kysymykset on yleensä käsitelty varsin kapeasti ja uskonnontutkimuksen puolella kehityskysymyksien käsittely on ollut melko yksipuolista.

Kirja tarkastelee aihepiiriä useasta eri näkökulmasta, sekä teorian että käytännön tasolla. Alku tarjoaa tiiviin ja todella laadukkaan katsauksen taustavaikuttimiin. Tietämätönkin lukija pääsee käsiksi keskeisiin kysymyksiin heti kirjan alussa.

Yleinen uskomus on, että uskonnon yhteiskunnallinen merkitys olisi viime vuosikymmenten aikana vähentynyt. Kirja tuo esille lukuisia esimerkkejä, jotka puhuvat sen puolesta että tilanne on itse asiassa päinvastainen.

Esiin nostetaan myös havainto, jonka mukaan uskontotaustaisten kehitystoimijoiden vaikutus kentällä on ollut sekulaarisia toimijoita merkityksellisempää. Edellä mainituista syistä uskonnon ja kehityksen välisen suhteen ymmärtämistä ja tutkimusta tarvitaan yhä enemmän.

Kirjan ensimmäisessä osassa mennään pintaa syvemmälle uskonnon ja kehityksen väliseen suhteeseen. Toisessa osassa perehdytään ruohonjuuritason haasteisiin, esimerkiksi kansalaisjärjestökentällä. Mielenkiintoisia havaintoja esitellään esimerkiksi Tansaniasta ja Ugandasta. Viimeisessä osiossa tarkastellaan uskonnon, vallan ja identiteetin välisiä jännitteitä.

Vaikka kyseessä on tiedekirja, teksti on eläväistä ja nopealukuista. Teos onnistuu yhdistämään teorian ja käytännön kuromalla umpeen niiden välistä kuilua kirjoittajien omilla tulkinnoilla.

Kirja on rajattu käsittelemään kristinuskon roolia, mikä on sekä vahvuus että heikkous. Kristinuskon merkitystä kehityksessä käsitellään kokonaisvaltaisesti, mutta toisaalta tämä rajaus jättää lukijan pohtimaan uskontojen välisten ristiriitojen merkitystä kehityksessä.

Kirja soveltuu erinomaisesti korkeakoulujen oppikirjaksi, mutta se on suositeltavaa luettavaa erityisesti niille, jotka nimenomaan eivät ole kiinnostuneita uskonnon ja kehityksen vuorovaikutuksesta. Kirjassa aihepiiriä käsitellään niin moniulotteisesti ja vakuuttavasti, että on vaikeaa olla kiinnostumatta aiheesta lisää.

Minna Mayer