JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
1/2016

Uskonnon ja kehityksen moniulotteinen suhde 

Uskonto ja kehitys. Näkökulmia suomalaiseen kehitysyhteistyöhön ja -tutkimukseen.
Toim. Elina Vuola
Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. 230 s.

Uskonto ja kehitys -teos on ensimmäinen suomenkielellä julkaistu tietokirja, joka käsittelee uskonnon ja kehityksen välistä suhdetta. Teos on kaivattu, sillä kehitystutkimuksessa uskontoon liittyvät kysymykset on yleensä käsitelty varsin kapeasti ja uskonnontutkimuksen puolella kehityskysymyksien käsittely on ollut melko yksipuolista.

Kirja tarkastelee aihepiiriä useasta eri näkökulmasta, sekä teorian että käytännön tasolla. Alku tarjoaa tiiviin ja todella laadukkaan katsauksen taustavaikuttimiin. Tietämätönkin lukija pääsee käsiksi keskeisiin kysymyksiin heti kirjan alussa.

Yleinen uskomus on, että uskonnon yhteiskunnallinen merkitys olisi viime vuosikymmenten aikana vähentynyt. Kirja tuo esille lukuisia esimerkkejä, jotka puhuvat sen puolesta että tilanne on itse asiassa päinvastainen.

Esiin nostetaan myös havainto, jonka mukaan uskontotaustaisten kehitystoimijoiden vaikutus kentällä on ollut sekulaarisia toimijoita merkityksellisempää. Edellä mainituista syistä uskonnon ja kehityksen välisen suhteen ymmärtämistä ja tutkimusta tarvitaan yhä enemmän.

Kirjan ensimmäisessä osassa mennään pintaa syvemmälle uskonnon ja kehityksen väliseen suhteeseen. Toisessa osassa perehdytään ruohonjuuritason haasteisiin, esimerkiksi kansalaisjärjestökentällä. Mielenkiintoisia havaintoja esitellään esimerkiksi Tansaniasta ja Ugandasta. Viimeisessä osiossa tarkastellaan uskonnon, vallan ja identiteetin välisiä jännitteitä.

Vaikka kyseessä on tiedekirja, teksti on eläväistä ja nopealukuista. Teos onnistuu yhdistämään teorian ja käytännön kuromalla umpeen niiden välistä kuilua kirjoittajien omilla tulkinnoilla.

Kirja on rajattu käsittelemään kristinuskon roolia, mikä on sekä vahvuus että heikkous. Kristinuskon merkitystä kehityksessä käsitellään kokonaisvaltaisesti, mutta toisaalta tämä rajaus jättää lukijan pohtimaan uskontojen välisten ristiriitojen merkitystä kehityksessä.

Kirja soveltuu erinomaisesti korkeakoulujen oppikirjaksi, mutta se on suositeltavaa luettavaa erityisesti niille, jotka nimenomaan eivät ole kiinnostuneita uskonnon ja kehityksen vuorovaikutuksesta. Kirjassa aihepiiriä käsitellään niin moniulotteisesti ja vakuuttavasti, että on vaikeaa olla kiinnostumatta aiheesta lisää.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT