JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Marja Tiilikainen & Adam Adam
1/2016

Marja TiilikainenAdam Adam

Nuoria ääniä

Uusi Afrikan Sarven numero tuo esille nuorten ääniä kahdella tavalla. Ensinnäkin kirjoittajina on suomensomalialaisia nuoria, jotka osallistuivat syksystä kevääseen jatkuneelle Suomen Somalia-verkoston järjestämälle viestintäkurssille ja jotka ovat kirjoittaneet heitä kiinnostavista aiheista. Kurssin tavoitteena oli antaa nuorille uusia valmiuksia tuoda näkemyksiään esiin kirjallisen ja kuvallisen viestinnän keinoin. Kurssin vetäjänä toimi Afrikan Sarven toimitussihteeri Maippi Tapanainen.

Toiseksi monet lehden jutuista käsittelevät nuoria ja heidän kokemuksiaan erilaisissa konteksteissa.

Viestintäkurssille osallistuneita nuoria yhdisti tavoite vaikuttaa yhteiskunnassa. Nuorilla oli halun ja tahdon lisäksi vahva usko vaikuttamiseen. Heitä kiinnosti ensisijaisesti vaikuttaminen suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta he ajattelivat myös Afrikan kehityksen edistämistä, mikä näkyy myös nuorten kirjoittamisissa teksteissä. Kurssille osallistuneet nuoret olivat lahjakkaita, kahden kulttuurin omaavia, sujuvasti useaa kieltä puhuvia somalitaustaisia nuoria naisia ja miehiä, joilla oli positiivinen asenne ja toiveikas visio paremmasta tulevaisuudesta.

Usein maahanmuuttokeskustelussa ulkopuolelle jääneet maahanmuuttajataustaiset nuoret kokivat kirjoittamisen Afrikan Sarveen luoneen heille oivan väylän vaikuttamiseen. He halusivat tuoda esille omaa ääntään ja näkökulmiaan. He kokivat, että ihmiset muodostavat mielipiteensä maahanmuuttajista ensisijaisesti median välityksellä.

Sananvapaus ja toimittajien turvallisuus Somaliassa ovat herättäneet vakavaa huolta. Viestintäkurssille osallistunut Adam Adam selvitti tämän hetkistä Somalian sananvapauden tilannetta haastattelemalla Somalian kansallistelevision pääjohtajaa Nasser Husseinia ja Somalian uutistoimiston päätoimittajaa Abdirahman Yusuf Al-Adalalaa.

Kehitysyhteistyömäärärahoja on hallituksen toimesta leikattu. Adnan Abdi ottaa kirjoituksessaan kantaa siihen, kuinka Afrikka voi kivuta köyhyydestä innovaatioiden avulla. Abdirauf ibn Yusuf pohtii aurinkoenergiaa luontaisena vaihtoehtona Afrikalle kehityksen ja kustannustehokkuuden näkökulmasta reportaasissaan, jossa hän haastattelee emeritusprofessori Olavi Luukkasta.

Amal Osman kannustaa kolumnissaan nuoria ryhtymään startup-yrittäjiksi, sillä kuten hän toteaa: ”Muutoshaluisilla ja usein epävarmuutta sietävillä nuorilla on oiva tilaisuus ottaa kaikki irti luovuudestaan ja riskinottokyvystään.”

Maahanmuuttajataustaisten lähteminen yrittäjyyteen Suomessa on kuitenkin haasteellista, eikä kiristynyt ilmapiiri ja lisääntynyt maahanmuuttajavastaisuus helpota asiaa. Jamila Mohamud kirjoittaa kokemuksiaan ammentaen siitä, kuinka suhtautua huumorilla pahimmillaan suorastaan vihamieliseen ilmapiiriin. Lisäksi lehdessä on mukana Adam Adamin kirjoittama uutisjuttu musliminuorten viinattomasta vapusta.

Viestintäkurssille osallistuneiden nuorten kirjoitusten lisäksi tässä Afrikan Sarven numerossa on myös muita nuorten elämää käsitteleviä kirjoituksia, kuten Henri Onoderan artikkeli kairolaisista nuorista, poliittisesta aktivismista ja nuoruusajan pitkittymisestä tilanteessa, jossa siirtymä sosiaaliseen aikuisuuteen useilla viivästyy taloudellisten syiden vuoksi.

Somalimaalaisten nuorten kokemuksia valotetaan Nimo Ilhan-Alin artikkelissa nuorten odotuksista yliopisto-opintoja kohtaan ja Leena Reikon reportaasissa, jossa hän on haastatellut kuivuudesta kärsivien kylien asukkaita. Emma Saloranta puolestaan kertoo Tansaniassa toteutetusta kekseliäästä hankkeesta, jossa köyhien tyttöjen koulunkäyntiä tuetaan hankkimalla heille kuukautissuojia ja Matti Ripatti nuoresta runoilijailmiöstä Warsan Shirestä.

Minna Mayer on arvioinut hiljattain julkaistut teokset Uskonto ja kehitys sekä Perheenyhdistäminen. Lisäksi lehdessä on monta muuta kiinnostavaa juttua, joiden parissa toivotamme lukijoillemme hyvää kesää!

Marja Tiilikainen ja Adam Adam

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT