2/2015
Print this page

Ympäristötutkimusta ja ympäristönsuojelua yhteistyönä

Yhteistyöorganisaationa HoA-REC&N – Horn of Africa Regional Environment Centre & Network

HoA-REC&N on vuonna 2006 perustettu Afrikan sarven alueella vaikuttava ympäristötutkimukseen ja ympäristönsuojeluun keskittynyt yhteistyöorganisaatio, jonka päämaja on Addis Abeban yliopistolla Etiopiassa. Organisaation yhteistyökumppaneita ovat noin 40 yliopistoa ja tutkimuslaitosta sekä ympäristöjärjestöjä seitsemässä Afrikan sarven maassa – Etiopiassa, Eritreassa, Djiboutissa, Somaliassa, Keniassa, Sudanissa ja Etelä-Sudanissa.

HoA-REC-keskus kokoaa ja välittää alueellista ympäristötietoa. 

HoA-REC-keskuksen ja verkoston tarkoituksena on toimia alueellisena ympäristötiedon kokoajana ja välittäjänä sekä ympäristönsuojeluhankkeiden käynnistäjänä ja koordinoijana ja hankkeiden rahoituksen hankkijana. Sen kehittämistyö kohdistuu esimerkiksi maankäytön suunnitteluun, vesivarojen hallintaan ja hoitoon, ekosysteemien hallintaan, uudelleenmetsitykseen ja eroosiontorjuntaan, energiahuoltoon sekä kestävää kehitystä tukeviin innovaatioihin. Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan nykyisin kolmenlaisia tutkimus- ja kehittämisohjelmia.

Climate Resilience Partnership Programme painottuu ilmastonmuutokseen torjuntaan, varautumiseen ja sopeutumiseen sekä uusiutuvan energian kehityshankkeisiin ja innovaatioihin. Social Ecological Resilience Partnership Programme painottuu luonnonsuojeluun, ekosysteemien hallintaan ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vahvistamiseen. Environmental Governance and Education Partnership Programme painottuu ympäristöjohtamiseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen näkökulmien vahvistamiseen koulutusjärjestelmissä.

Toimitilat esimerkki ekorakentamisesta

HoA-REC:in uudet toimitilat sijaitsevat Addis Abeban Gullellen alueella Entoto-harjun rinteille perustetun luonnonsuojelualueen ja laajan kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä. Rakennukset ovat kiinnostavia luonnonkiveä, massiivisavirakennetta, puuta ja ruokorakennetta sekä kasvillisuutta hyödyntäviä ekorakentamisen esimerkkejä.

HoA-Recin toimitilat on rakennettu ekologisista materiaaleista. 

Kasvitieteellisessä puutarhassa pyritään mahdollisuuksien mukaan esittelemään monia Etiopian ja Afrikan sarven alueen luontotyyppejä. HoA-REC:in tiloissa järjestetään säännöllisesti asiantuntijatapaamisia ja työpajoja, joihin osallistuu ympäristöhallinnon ja yritysten asiantuntijoita, tutkijoita ja kansalaisjärjestöjen toimijoita kaikista yhteistyöverkoston maista. Tänä vuonna on agendalla ollut erityisesti vaikuttaminen kansainväliseen ilmastopolitiikkaan ja valmistautuminen tulevaan Pariisin ilmastokokoukseen.

HoA-REC:in tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitukseen ovat tähän mennessä osallistuneet muun muassa Hollanti, EU, Maailmanpankki, YK:n kehitysohjelma UNDP ja Melinda ja Bill Gatesin säätiö. Lisätietoa HoA-REC:in toiminnasta ja kehityshankkeista löytyy verkkosivuilta

 Teksti ja kuvat: Kari Silfverberg