ROOT
Print this page

Anvisningar för bidragsgivare

Afrikan Sarvi – Afrikas Horn publicerar

 1. Akademiska artiklar, längd högst 20 000 tecken.
  • inga referenser inne i texten, inga fotnoter, men bibliografi bör ingå
  • nätlänkar ingår i texten
  • bibliografin ska skrivas enligt följande modell:
  • Adam, Hussein M. (2010). Political Islam in Somali history, i Markus Hoehne &Virginia Luling (red.): Milk and Peace, Drought and War: Somali Culture, Society and Politics. London: Hurst, 119−135.

   Greene, Shane (1998). The Shaman’s Needle: Development, Shamanic Agency, and Intermedicality in Aguaruna Lands, Peru. American Ethnologist 25(4): 634−658.

   Wolputte, Steven Van & René Devisch & Jaak Le Roy & Dimonfu Lapika (2002). Medical Pluralism and Lay Therapy Management in Kinshasa. Uppsala: Uppsala University.

 2. Kolumner, rekommenderad längd mellan 3000 och 4000 tecken.
 3. Nyheter, längd högst 1000 tecken.
 4. Reserapporter och reportage, rekommenderad längd mellan 3000 och 7000 tecken.
  • fotografier och bilder välkomnas
 5. Presentationer av project, rekommenderad längd mellan 3000 och 8000 tecken.
  • fotografier, ljud- och videoclip  välkomnas
 6. Recensioner, rekommenderad längd mellan 2000 och 4000 tecken.

Vi vill påminna om att ju kortare och koncisare text, desto större chans att den blir läst. Detta gäller också texter som publiceras på nätet.

Rubrik

Rubriken måste ge uttryck för kärnan i artikeln på ett enkelt sätt, eller åtminstone så att den lockar läsare att läsa vidare.

Vi rekommenderar användningen av verb och konkreta ord.

En rubrik bör vara mycket kort, inte längre än 50 tecken med mellanslag.

Ingress

En text som överstiger 2500 tecken ska också ha en ingress. Presentera artikelns centrala budskap i ingressen på ett lockande sätt i två eller tre klara meningar. Längden på ingressen är högst 200 tecken inklusive mellanslag.

Mellanrubriker och paragrafer

Vi rekommenderar att artikeln har flera mellanrubriker, till exempel efter två till tre sammanhängande paragrafer.

Paragrafer bör vara korta. En välformulerad paragraf (i Word) omfattar 3 – 4 rader och 1 – 3 meningar.

Stil

Använd ett gott standardspråk. Tidskriften Afrikas Horn vänder sig till en bred allmänhet med intresse för tidskriftens bevakningsområde.

De bästa meningarna består av huvudsats och ett lagom antal bisatser. Undvik slingrande och komplicerade meningar.

Talspråk kan ge stöd för att skapa meningar som är klara och lättfattliga. Tänk dig in i hur du skulle förklara din idé för en person som inte har några förkunskaper i ditt ämne.

Formatering

Formatera inte texten, utom då ett ord behöver skrivas med kursiv.

Fotografier, figurer och tabeller

Fotografier, figurer och tabeller bör sändas som en skild fil, och deras egentliga placering måste vara tydligt markerad i texten. Fotografier bör skickas in i jpg-format. Bifoga också information om fotografen, liksom personerna på bilden och när och var den togs.

Uppgifter om författaren

Ange också basuppgifter angående författaren (namn, titel, yrke, institution, samt helst också e-postadress) i slutet av artikeln.

Hur ska man skicka in en text?

Vänligen sänd texten i RTF-format via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Kontrollera att texten är färdigt språkgranskad.

Redigeringsprocedurer

Alla texter redigeras på redaktionen innan de publiceras. Målsättningen är att varje text är så lättillgänglig och så intressant som möjligt för läsaren. Efter att texten redigerats får författaren på nytt gå igenom den innan den publiceras.