1/2015
Print this page

Kehityshankkeet kartalla

Suomen Somalia-verkosto on laatinut kotisivuilleen interaktiivisen hankekartan osana ulkoministeriön rahoittamaa vuoden 2014 viestintä- ja globaalikasvatushankettaan. Maaliskuussa 2015 julkaistu interaktiivinen kartta julkaistiin maaliskuussa 2015 Somalia-verkoston kotisivuilla.  

Karttaan on koostettu infromaatiota Suomessa toimivien järjestöjen lukuisista kehityshankkeista Somaliassa. Varsinkin useiden pienten järjestöjen hankkeista voi olla hankala löytää tietoa. Karttasivusto tarjoaa mahdollisuuden tutustua erikokoisten suomalaisten järjestöjen hankkeisiin ja niiden tuloksellisuuteen.

Osoittamalla hiirellä järjestön nimeä kartalle ilmestyvät järjestön meneillään olevien hankkeiden toimintapaikat Somaliassa. Järjestön nimeä klikkaamalla pääsee hankekuvaussivulle, jolla on tietoa järjestöstä ja sen hankkeista. Kuvauksiin on mahdollisuuksien mukaan lisätty myös kuvia.

Kartan toivotaan edistävän ja helpottavan Somaliassa kehityshankkeita toteuttavien ja erityisesti niitä suunnittelevien järjestöjen yhteistyötä. Kun järjestö- ja hanketiedot on kerätty yhdelle sivustolle, samansuuntaisia hankkeita suunnittelevat järjestöt löytävät toisensa helposti.

Kartta palvelee myös uusia toiminta-alueita miettiviä järjestöjä. Toimintaympäristö Somalian eri osissa vaihtelee. Suomalaisten järjestöjen hankkeita on kuitenkin eri puolilla maata. Kartta auttaa löytämään järjestöjä, joilla on arvokasta käytännön kokemusta sekä kontakteja tietylle alueelle.

Somalian vaikea turvallisuustilanne on näkynyt myös hankekartan toteutuksessa. Järjestöjen on täytynyt harkita, mitä tietoa ja millä ajoituksella he voivat hankkeistaan jakaa vaarantamatta omien tai kumppanijärjestöjensä työntekijöiden turvallisuutta.

Varsinaista toteutusta koordinoitiin Suomen Somalia-verkoston toimistolta. Verkoston koordinaattori Emma Andersson ja avustaja Ibrahim Hassan keräsivät karttaa varten hankekuvaukset jäsenjärjestöiltä. Lisäksi karttaprojektiin osallistui tiiviisti graafikko Julia Tavast, joka loi kartan visuaalisen ilmeen. Teknisen suunnittelun ja toteutuksen hoiti Olli-Pekka Suomi.

Yksi sähköisen toteutuksen parhaista puolista on se, että karttaa voi kehittää ja päivittää jatkossakin käyttäjien tarpeen mukaan. Päivityksiä, kehittämisehdotuksia ja palautetta voi lähettää Suomen Somalia-verkoston osoitteeseen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiia Gorelick